ДСТУ ISO 965-2:2005 Нарізі метричні ISO загального призначення. Допуски. Частина 2. Граничні розміри зовнішніх і внутрішніх нарізей. Середній клас точності (ISO 965-2:1998, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАРІЗІ МЕТРИЧНІ
ISO ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Допуски. Частина 2. Граничні розміри
зовнішніх і внутрішніх нарізей
Середній клас точності
(ISO 965-2:1998, IDT)

ДСТУ ISO 965-2:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут металовиробів, Технічний комітет стандартизації «Кріпильні вироби» (ТК 136)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Буравльов, д-р техн. наук; О. Бойко, канд. техн. наук; А. Должанський, д-р техн. наук; Л. Луканова (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від ЗО червня 2005 р. № 156 з 2007-01-01, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 82 від 11 квітня 2007 р.

3 Національний стандарт відповідає ISO 965-2:1998 ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 2: Limits of sizes for general purpose external and internal screw threads — Medium quality (Нарізі метричні ISO загального призначення. Допуски. Частина 2. Граничні розміри зовнішніх і внутрішніх нарізей. Середній клас точності)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Позначення нарізей

5 Граничні розміри

Додаток НА Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 965-2:1998 ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 2: Limits of sizes for general purpose external and internal screw threads — Medium quality (Нарізі метричні ISO загального призначення. Допуски. Частина 2. Граничні розміри зовнішніх і внутрішніх нарізей. Середній клас точності).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 136 «Кріпильні вироби».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 965» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний додаток НА, в якому наведено перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті.

ISO 965 складається з п’яти частин під загальною назвою «Нарізі метричні ISO загального призначення. Допуски»:

— Частина 1. Основні характеристики

— Частина 2. Граничні розміри зовнішніх і внутрішніх нарізей. Середній клас точності

— Частина 3. Відхили для конструкційних нарізей

— Частина 4. Граничні розміри зовнішніх нарізей після цинкування гарячим способом для сполучення з внутрішніми нарізями з полями допусків Н або G

— Частина 5. Граничні розміри внутрішніх нарізей перед цинкуванням гарячим способом для сполучення з зовнішніми нарізями з максимальним полем допуску h.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАРІЗІ МЕТРИЧНІ ISO ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Допуски. Частина 2. Граничні розміри зовнішніх і внутрішніх нарізей
Середній клас точності

РЕЗЬБЫ МЕТРИЧЕСКИЕ ISO ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Допуски. Часть 2. Граничные размеры наружных и внутренних резьб
Средний класс точности

ISO GENERAL PURPOSE METRIC SCREW THREADS
Tolerances. Part 2. Limits of sizes for general purpose external and internal screw threads
Medium quality

Чинний від 2007-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює граничні розміри середнього діаметру і діаметрів вершин метричних нарізей ISO (М) загального призначення згідно з ISO 262, що мають основний профіль нарізі згідно з ISO 68-1.

Граничні розміри допусків встановленого класу точності відповідають основним відхиленням і допускам ISO 965-1.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Вимоги цього стандарту базуються на нормативних документах, посилання на які наведено в тексті. Під час опублікування зазначені видання були чинні. Усі стандарти є предметом перегляду, і замовники, що склали угоду на основі цього стандарту, зацікавлені в застосовуванні найсучасніших видань нормативних документів, наведених нижче. Члени ІЕС та ISO ведуть реєстрацію чинних на сьогодні міжнародних стандартів.

ISO 68-1:1998 ISO general purpose screw threads — Basic profile — Part 1: Metric screw threads

ISO 261:1998 ISO general purpose metric screw threads — General plan

ISO 965-1:1998 ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 1: Principles and basic data

ISO 5408:1983 Cylindrical screw threads — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 68-1:1998 Нарізі ISO загального призначення. Основний профіль. Частина 1. Нарізі метричні

ISO 261:1998 Нарізі метричні ISO загального призначення. Загальні положення

ISO 965-1:1998 Нарізі метричні ISO загального призначення. Допуски. Частина 1. Основні характеристики

ISO 5408:1983 Нарізі циліндричні. Словник термінів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online