Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

КОШТОРИСНІ НОРМИ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА 
з визначення вартості проектних, науково-
проектних, вишукувальних робіт та експертизи
проектної документації на будівництво

І. Загальні положення

1.1. Ця Настанова визначає основні правила застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві для визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт, а також експертизи проектної документації на будівництво (далі – проектування та експертизи).

Ця Настанова застосовується при визначенні вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво на етапах визначення кошторисної вартості зазначених робіт, ціни пропозиції учасника процедури закупівлі, договірної ціни та при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт.

Ця Настанова є обов’язковою для будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії. Застосування цієї Настанови при будівництві об’єктів із залученням інших джерел фінансування обумовлюється договором.

1.2. У цій Настанові терміни вживаються у такому значенні:

вишукувальні роботи – роботи, що забезпечують вивчення природних і техногенних умов територій (ділянок), а також інші роботи, у тому числі для інженерної підготовки територій, прогнозів взаємодії проектованих будівель і споруд з геологічним середовищем та існуючою забудовою, захисту територій і об’єктів від небезпечних процесів відповідно до ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» (далі – ДБН А.2.1-1-2008);

експертиза проектної документації – робота, пов’язана з визначенням відповідності проектних рішень вихідним даним на проектування, нормативно-правовим актам, будівельним нормам, стандартам і правилам. Експертиза є завершальним етапом розроблення проектної документації;

науково-проектні роботи – роботи, пов’язані зі створенням проектної документації для реставраційно-відновлювальних робіт на основі натурних та архівних дослідних робіт відповідно до ДБН А.2.2-14:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування» (далі – ДБН А.2.2-14:2016);

проектні роботи – роботи, пов’язані зі створенням проектної документації, що складається з затверджених текстових та графічних матеріалів, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також з кошторисів об’єктів будівництва;

проектно-конструкторська документація – сукупність конструкторських документів, виконаних на різних стадіях проектування згідно з технічним завданням на розроблення робочої конструкторської документації.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про архітектурну діяльність» та «Про регулювання містобудівної діяльності», у Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженому наказом Мінрегіону від 16 травня 2011 року № 45, зареєстрованому Міністерстві юстиції України 1 червня 2011 року за № 651/19389, та у державних будівельних нормах ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» (далі - ДБН А.2.2-3:2014), ДБН А.2.2-14:2016, ДБН А.2.1-1-2008.

1.3. Кошторисної вартість проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт визначається:

1) із застосування відсоткових показників вартості проектних робіт до вартості будівельних робіт, а для об’єктів виробничого призначення, окремих об’єктів невиробничого призначення та об’єктів телекомунікацій з урахуванням вартості устаткування;

2) на підставі збірників цін на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи;

3) за калькуляційним методом.

1.4. Вартість проектних робіт для об’єктів будівництва, які мають галузеві особливості та до яких висуваються додаткові вимоги, може визначатися за відповідними кошторисними нормами.

1.5. Витрати організацій, пов’язані із здійснення ними функцій генерального проектувальника, у випадках залучення за згодою замовника спеціалізованих організацій, які мають досвід проектування та сертифікованих відповідальних виконавців, визначаються у розмірі 2 % від вартості розроблення проектної документації субпідрядними організаціями, і сплачується замовником додатково.

1.6. При застосуванні проекту повторного використання, в залежності від обсягу перепроектування, вартість проектних робіт обчислюється від вартості проектування такого об’єкта в одну стадію «Робочий проект» у таких розмірах:

1) до 15% - для окремого будинку, будівлі, споруди без перепроектування наземної частини. Від 15% до 25 % - в особливих обґрунтованих випадках (складні гідрогеологічні умови, рельєфність території тощо);

2) до 50 % - при перепроектуванні наземної частини будинку, будівлі, споруди, але при збереженні основних архітектурно-планувальних і конструктивних рішень.

1.7. Вартість проектних робіт на повну реконструкцію об’єктів будівництва розраховується шляхом збільшення вартості проектування, за погодженням із замовником, до 20 % по відношенню до вартості проектування аналогічного об’єкта нового будівництва.

1.8. При визначенні вартості проектних робіт на реконструкцію або капітальний ремонт тільки частини будинку, будівлі, споруди застосовується знижувальний коефіцієнт менший за одиницю, що враховує обсяг проектних робіт в порівнянні з новим будівництвом, який встановлюється проектувальником за погодженням із замовником.

1.9. Вартість проектних робіт та експертизи, визначена за показниками цієї Настанови враховує всі витрати, крім витрат на відрядження виробничого персоналу та податку на додану вартість.

1.10. Розбіжності, що виникають між замовником і проектувальником на будь якому етапі формування договірної ціни і проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, розглядаються розпорядниками коштів, а у разі необхідності – Мінрегіоном. Остаточне рішення приймається у встановленому законодавством порядку.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online