ДСТУ EN 62305-3:2021 Блискавкозахист. Частина 3. Фізичні пошкодження будівель (споруд) та небезпека для життя (EN 62305-3:2011, IDТ; ІЕС 62305-3:2010, MOD)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЛИСКАВКОЗАХИСТ
Частина 3. Фізичні пошкодження будівель (споруд)
та небезпека для життя

ДСТУ EN 62305-3:2021
(EN 62305-3:2011, IDТ; ІЕС 62305-3:2010, MOD)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Засоби техногенної безпеки будівель і споруд» (ТК 315)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 09 грудня 2021 р.№ 490 з 2022–08–01

3 Національний стандарт відповідає ЕN 62305-3:2011 Protection against lightning — Part 3: Physical damage to structures and life hazard (Блискавкозахист. Частина 3. Фізичні пошкодження будівель (споруд) та небезпека для життя) і внесений з дозволу CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium.Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способомзалишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (ІDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 62305-3:2012

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до IEC 62305-3:2010

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Система блискавкозахисту (LPS)

4.1 Клас LPS

4.2 Конструкція LPS

4.3 Беперервність риштунку в залізобетонних будівлях (спорудах)

5 Зовнішня система блискавкозахисту

5.1 Загальні положення

5.2 Системи перехоплення блискавки

5.3 Системи доземних провідників

5.4 Система земляного закінчення

5.5 Компоненти

5.6 Матеріали та розміри

6 Внутрішня система блискавкозахисту

6.1 Загальні положення

6.2 Еквіпотенційні сполучення блискавкозахисту

6.3 Електричне ізолювання зовнішньої LPS

7 Обслуговування та перевіряння LPS

7.1 Загальні положення

7.2 Застосування перевірок

7.3 Порядок перевірок

7.4 Технічне обслуговування

8 Заходи захисту від загрози для життя внаслідок дії напруги дотику та крокової напруги

8.1 Заходи захисту від напруги дотику

8.2 Заходи захисту від крокової напруги

Додаток А (обов’язковий) Розміщення системи перехоплення

Додаток В (обов’язковий) Мінімальний поперечний переріз екрана вхідного кабелю для уникнення небезпечного іскріння

Додаток С (довідковий) Оцінювання роздільчої відстані s

Додаток D (обов’язковий) Додаткові відомості для LPS для будівель (споруд) з ризиком вибуху

Додаток Е (довідковий) Настанови щодо проєктування, монтажу, технічного обслуговування та перевіряння систем захисту від блискавки

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичнихі/або модифікованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 62305-3:2021 (EN 62305-3:2011, IDТ; ІЕС 62305-3:2010, MOD)«Блискавкозахист. Частина 3. Фізичні пошкодження будівель (споруд) та небезпека для життя», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 62305-3:2011 (версія en) «Protection against lightning — Part 3: Physical damage to structures and life hazard».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 315 «Засобитехногенної безпеки будівель і споруд».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— зі «Вступу» до EN 62305-3:2011 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Передмову» до EN 62305-3:2011 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ»,першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичнихі/або модифікованих з європейськими та міжнародним нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до IEC 62305-3:2010

Цей стандарт стосується захисту всередині та навколо будівлі (споруди) від фізичних пошкоджень та загрози для життя внаслідок дії напруги дотику та крокової напруги.

Основним та найефективнішим засобом захисту будівель (споруд) від фізичних пошкоджень вважають систему блискавкозахисту (LPS). Вона зазвичай складається як із зовнішньої, так і з внутрішньої систем захисту.

Зовнішня LPS призначена для

a) перехоплення спалаху блискавки до будівлі (споруди) (системою перехоплення),

b) безпечного відведення струму блискавки до землі (з використанням системи доземних провідників),

c) розсіювання струму блискавки в землі (з використанням системи земляного закінчення).

Внутрішня LPS запобігає небезпечному іскрінню всередині будівель (споруд) за допомогоючи еквіпотенційних сполучень, чи роздільчої відстані (а, отже, електричного ізолювання) між зовнішньою LPS(як визначено в 3.2) та іншими струмопровідними елементами всередині будівель (споруд).

Основні заходи захисту від загрози для життя внаслідок дії напруги дотику та крокової напруги є скерованими на те, аби:

1) зменшити небезпечне протікання струму крізь тіла ізолюванням відкритих електропровідних частин та/або підвищенням питомого опору поверхні ґрунту,

2) зменшити можливість ураження внаслідок дії напруги дотику та крокової напруги обмеженням доступу та/чи застосуванням попереджувальних написів.

Тип і розміщення LPS належить ретельно розглянути на початковому етапі проєктування нової будівлі(споруди), що дасть змогу максимально скористатися перевагами, які надає використання електропровідних частин будівлі (споруди). У такому разі проєктування та спорудження об’єднаної системи стає простішим, загальні естетичні аспекти будівлі (споруди) можуть бути поліпшені, а ефективність LPS може бути збільшена за мінімальних витрат і зусиль.

Доступ до землі та належне використання металоконструкцій фундаменту для формування ефективного земляного закінчення може стати неможливим після початку будівельних робіт на майданчику.

Отже, питомий опір ґрунту та характер землі належить розглянути в найпершій можливій стадії проєктування. Ця інформація є основою для проєктування системи уземлення та може впливати на проєктування фундаменту будівлі (споруди).

Регулярні консультації між проєктувальниками та монтажниками LPS, архітекторами та будівельниками є необхідними для досягнення кращого результату за мінімальних витрат.

Якщо блискавкозахист влаштовують на готовій будівлі (споруді), належить докласти всіх зусиль до того, аби він відповідав принципам цього стандарту. За вибору типу та розміщення LPS враховують особливості готової будівлі (споруди).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЛИСКАВКОЗАХИСТ
Частина 3. Фізичні пошкодження будівель (споруд)
та небезпека для життя

PROTECTION AGAINST LIGHTNING
Part 3. Physical damage to structures and life hazard

Чинний від 2022–08–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить вимоги щодо захисту будівлі (споруди) від фізичних пошкоджень за допомогою системи блискавкозахисту (LPS), а також від небезпеки для життя внаслідок дії напруги дотику та крокової напруги поблизу LPS (див. EN 62305-1).

Цей стандарт є прийнятним для:

а) проєктування, монтажу, перевіряння й технічного обслуговування LPS для будівель (споруд) без обмеження їхньої висоти.

b) вжиття заходів для захисту від загрози для життя внаслідок дії напруги дотику та крокової напруги.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 60079-10-1:2009 Explosive atmospheres — Part 10-1: Classifjcation of areas — Explosive gasatmospheres

EN 60079-10-2:2009 Explosive atmospheres — Part 10-2: Classifjcation of areas — Explosive dustatmospheres

EN 60079-14:2008 Explosive atmospheres — Part 14: Electrical installations design, selection and erection

EN 61557-4 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 VAC and 1500 VDC — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding

EN 61643-11 Low-voltage surge protective devices — Part 1: Surge protective devices connected to low-voltage power systems — Requirements and tests

EN 61643-21 Low voltage surge protective devices — Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks — Performance requirements and testing

EN 62305-1 Protection against lightning — Part 1: — General principles

EN 62305-2 Protection against lightning — Part 2: Risk management

EN 62305-4 Protection against lightning — Part 4: Electrical and electronic systems within structures

EN 62561 (all parts) Lightning protection system components (LPSC)

EN 62561-1 Lightning protection system components (LPSC) — Part 1: Requirements for connection components

EN 62561-3 Lightning protection system components (LPSC) — Part 3: Requirements for isolating spark gaps (ISG)

ISO 3864-1 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs and safety markings.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 60079-10-1:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 10-1. Класифікація зон. Вибухонебезпечні газові середовища

EN 60079-10-2:2009 Вибухонебезпечні середовища. Частина 10-2. Класифікація зон. Середовища з вибухонебезпечним пилом

EN 60079-14:2008 Вибухонебезпечні середовища. Частина 14. Проєктування електроустановок, вибір та зведення

EN 61557-4 Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання чи контролю заходів безпеки. Частина 4. Опір уземлення та еквіпотенціальні з’єднання

EN 61643-11 Пристрої захисту від імпульсних перенапруг низьковольтні. Частина 11. Пристрої захисту від імпульсних перенапруг, під’єднані до низьковольтних електромереж. Вимоги та методи випробування

EN 61643-21 Пристрої захисту від імпульсних перенапруг низьковольтні. Частина 21. Пристрої захисту від імпульсних перенапруг, під’єднані до телекомунікаційних мереж та мереж сигналізації. Вимоги до робочих характеристик та методи випробування

EN 62305-1:2010 Блискавкозахист. Частина 1. Головні принципи

EN 62305-2:2012 Блискавкозахист. Частина 2. Порядкування ризиком

EN 62305-4 Блискавкозахист. Частина 4. Електричні та електронні системи всередині будівель (споруд)

EN 62561 (усі частини) Компоненти систем блискавкозахисту (LPSC)

EN 62561-1 Компоненти систем блискавкозахисту (LPSC). Частина 1. Вимоги до злучників

EN 62561-3 Компоненти систем блискавкозахисту (LPSC). Частина 3. Вимоги до ізолювальних іскрових проміжків

ISO 3864-1 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проєктування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online