ДСТУ EN ISO/IEC 17000:2021 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (EN ISO/IEC 17000:2020, IDT; ISO/IEC 17000:2020, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Оцінювання відповідності
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

ДСТУ EN ISO/IEC 17000:2021
(EN ISO/IEC 17000:2020, IDT; ISO/IEC 17000:2020, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Оцінка відповідності» (ТК 89)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 21 грудня 2021 р. № 523 з 2022–09–01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO/IEC 17000:2020 Conformity assessment — Vocabulary and general principles (Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO/IEC 17000:2007

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ISO/IEC 17000:2020

Передмова до EN ISO/IEC 17000:2020

Вступ до ISO/IEC 17000:2020

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні терміни щодо оцінювання відповідності

5 Терміни, пов’язані з основними поняттями

6 Терміни стосовно вибирання та визначання

7 Терміни стосовно аналізування, приймання рішення та підтверджування відповідності

8 Терміни стосовно наглядання

9 Терміни стосовно сприяння торгівлі та регулювання

Додаток А (довідковий) Принципи оцінювання відповідності

Додаток В (довідковий) Відповідні терміни, визначені в інших стандартах

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17000:2021 (EN ISO/IEC 17000:2020, IDT; ISO/IEC 17000:2020, IDT) «Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO/IEC 17000:2020 (версія en) «Conformity assessment — Vocabulary and general principles».

Текст міжнародного стандарту ISO/IEC 17000:2020 затверджено CEN як EN ISO/IEC 17000:2020 без будь-яких змін.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 89 «Оцінка відповідності». У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Бібліографія» подано «Національне пояснення», виокремлене рамкою;

— рисунки та примітки оформлено згідно з ДСТУ 1.5:2015.

ПЕРЕДМОВА до ISO/IEC 17000:2020

ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) та IEC (Міжнародна електротехнічна комісія) утворюють спеціалізовану систему всесвітньої стандартизації. Національні органи, які є членами ISO або IEC, беруть участь у розроблянні міжнародних стандартів через технічні комітети, створені відповідною організацією, яка діє в певних сферах технічної діяльності. Технічні комітети ISO та IEC співпрацюють у сферах, що становлять взаємний інтерес. Інші міжнародні організації, урядові та неурядові, у взаємодії з ISO та IEC також беруть участь у роботі.

Процедури, що використовують для розробляння цього стандарту, і процедури, призначені для його подальшого супроводжування, описано в Директивах ISO/IEC, частина 1. Зокрема, треба зазначити різні критерії затвердження, необхідні для різних типів документів ISO. Цей стандарт розроблено відповідно до редакційних правил Директив ISO/IEC, частина 2.

Звернуто увагу на можливість того, що деякі елементи цього стандарту можуть бути предметом патентних прав. ISO та IEC не повинні нести відповідальність за виявлення будь-яких або всіх таких патентних прав. Детальну інформацію про будь-які патентні права, виявлені під час розробляння стандарту, буде зазначено у Вступі та/або в переліку ISO щодо отриманих патентних декларацій або в переліку отриманих патентних декларацій IEC.

Будь-яка торгова назва, вжита в цьому стандарті, є інформацією, наданою для зручності користувачів, і не є схваленням того чи іншого товару або тієї чи іншої компанії.

Цей стандарт підготовив Комітет ISO з питань оцінювання відповідності (CASCO).

Це друге видання скасовує та замінює перше видання (ISO/IEC 17000:2004), яке було технічно переглянуто.

Основні зміни порівняно з попереднім виданням такі:

— додано такі нові терміни: «об’єкт оцінювання відповідності» (див. 4.2), «власник» (див. 4.13), «неупередженість» (див. 5.3), «незалежність» (див. 5.4), «валідація» (див. 6.5), «верифікація» (див. 6.6), «рішення»(див. 7.2), «закінчення строку дії» (див. 8.4) та «відновлення» (див. 8.5);

— змінено концепцію системи оцінювання відповідності;

— з основного тексту стандарту вилучено визначення терміна «продукція», цей термін додано до переліку, поданого в додатку В;

— редакційний перегляд додатка А обмежено змінами термінів та визначень у пунктах 4 — 9;

— розширено додаток В.

Будь-які відгуки чи запитання щодо цього стандарту треба надсилати до національного органу стандартизації країни користувача.

Ця виправлена версія ISO/IEC 17000:2020 виправляє зазначення ціни. Технічний зміст залишається незмінним.

ПЕРЕДМОВА до EN ISO/IEC 17000:2020

Цей стандарт (EN ISO/IEC 17000:2020) підготував Технічний комітет ISO/CASCO «Комітет з питань оцінювання відповідності» у співпраці з Технічним комітетом CEN/CLC/TC 1 «Критерії для органів з оцінювання відповідності», секретаріат якого веде BSI.

Цьому європейському стандарту потрібно надавати статус національного стандарту або через публікацію тотожного тексту, або затвердженням не пізніше грудня 2020 року; при цьому національні стандарти, які суперечать цьому стандарту, має бути вилучено не пізніше грудня 2020 року.

Звернуто увагу, що деякі елементи цього стандарту можуть бути предметом патентних прав. CEN не несе відповідальності за виявлення будь-яких або всіх таких патентних прав.

Цей документ замінює EN ISO/IEC 17000:2004.

Відповідно до внутрішнього регламенту CEN-CENELEC цей європейський стандарт зобов’язані впроваджувати національні організації стандартизації таких країн: Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Республіки Північна Македонія, Румунії, Сербії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Туреччини та Великої Британії.

Повідомлення про затвердження

Текст ISO/IEC 17000:2020 затверджено CEN як EN ISO/IEC 17000:2020 без будь-яких змін.

ВСТУП до ISO/IEC 17000:2020

Комітет ISO з питань оцінювання відповідності (CASCO) розробляє міжнародні стандарти стосовно діяльності щодо оцінювання відповідності, такої як випробування, інспектування та різні форми сертифікації. Упродовж багатьох років Настанова ISO/IEC 2 містила основний словник з оцінювання відповідності, побудований на основі невеликої кількості термінів та визначень, уперше зібраних разом для полегшення обміну інформацією та розуміння питань сертифікації продукції на основі стандартів на традиційні промислові товари.

2000 року CASCO вилучив з Настанови ISO/IEC 2 термінологію щодо оцінювання відповідності, а натомість уклав окремий словник, який легше застосовувати в запланованих міжнародних стандартах щодо оцінювання відповідності та для розробляння чи переглядання відповідних документів. Перше видання цього стандарту опубліковано 2004 року як узгоджену основу, в рамках якої специфічні поняття можна належно означити й висловити відповідними термінами.

Додаткові визначення понять, які стосуються лише окремих видів діяльності, таких як акредитація, сертифікація персоналу та використання знаків відповідності, не залучено до цього стандарту, але подано в міжнародних стандартах, пов’язаних із цими видами діяльності.

Терміни й визначення, пов’язані з торгівлею та регулюванням, подано в розділі 9. Вони призначені не лише для стандартування в рамках фахівців щодо оцінювання відповідності, а й для допомоги політикам, які зацікавлені у сприянні торгівлі в рамках регуляторних та міжнародних договорів.

Терміни та визначення, вказані в цьому стандарті, зокрема в розділах 6 та 7, відображають прийнятий CASCO у листопаді 2001 року функційний підхід.

Для кращого розуміння визначених понять, їхнього групування та взаємозв’язку в додатку А для інформації подано опис функційного підходу.

Подані в цьому стандарті терміни стосуються понять, для яких потрібно надати визначення. Загальні терміни, які вжито для позначання понять щодо оцінювання відповідності, взяті із загальновживаної мови, не подано в цьому стандарті. Терміни та визначення, які не є спільними для всіх міжнародних стандартів щодо оцінювання відповідності, а є специфічними для відповідної галузі застосування, не подано в цьому стандарті, але подано в іншому відповідному стандарті.

Відповідні терміни, визначені в інших стандартах, перелічено в додатку В:

— умови, які застосовують до конкретних аспектів оцінювання відповідності, як визначено в інших стандартах з оцінювання відповідності;

— терміни, що у загальному випадку вживають до контексту оцінювання відповідності, визначення яких подано в стандартах, що не стосуються до стандартів з оцінювання відповідності.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

CONFORMITY ASSESSMENT
VOCABULARY AND GENERAL PRINCIPLES

Чинний від 2022–09–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні терміни та визначення понять, що стосуються оцінювання відповідності (охоплюючи акредитацію органів з оцінювання відповідності) та використання оцінювання відповідності для сприяння торгівлі.

Загальні принципи оцінювання відповідності та опис функційного підходу до оцінювання відповідності подано в додатку А.

Оцінювання відповідності взаємодіє з іншими галузями, такими як системи керування, метрологія, стандартизація та статистика. Меж оцінювання відповідності в цьому стандарті не визначено.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті немає нормативних посилань.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online