ДСТУ В 15.210:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Випробування озброєння та військової техніки. Основні положення. Класифікація

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ В 15.210:2023

Система керування життєвим циклом
озброєння та військової техніки

ВИПРОБУВАННЯ ОЗБРОЄННЯ
ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

Основні положення. Класифікація

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання
звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація озброєння та військової техніки» (ТК 176)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науководослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 20 квітня 2023 р. № 75 з 2023–11–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ В 15.210–78)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Класифікація випробувань та методів їх проведення

7 Випробування дослідних зразків виробу ОВТ та його складових частин

7.1 Попередні випробування дослідних зразків виробу ОВТ та його складових частин, що розробляють згідно з тактико-технічним завданням замовника

7.2 Попередні випробування дослідного зразка складової частини виробу ОВТ, що розробляють згідно з технічним завданням головного виконавця дослідно-конструкторської роботи

7.3 Міжвідомчі випробування дослідного зразка складової частини виробу ОВТ

7.4 Державні випробування дослідних зразків виробу ОВТ та його складових частин

8 Випробування дослідних ремонтних зразків виробу ОВТ та його складових частин

8.1 Попередні випробування дослідного ремонтного зразка виробу ОВТ

8.2 Попередні випробування дослідного ремонтного зразка складової частини виробу ОВТ

8.3 Міжвідомчі випробування дослідного ремонтного зразка складової частини виробу ОВТ

8.4 Державні випробування дослідного ремонтного зразка виробу ОВТ

Додаток А (довідковий) Типовий перелік заходів, що виконують комісії з випробувань дослідних та дослідних ремонтних зразків виробів ОВТ

Додаток Б (обов’язковий) Перелік основних документів, що розробляють під час організування і проведення випробувань дослідних зразків виробів ОВТ

Додаток В (довідковий) Типові форми і зміст документів, що розробляють під час випробувань дослідних (дослідних ремонтних) зразків виробів ОВТ

Бібліографія

ДСТУ В 15.210:2023

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки
ВИПРОБУВАННЯ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Основні положення. Класифікація

Life Cycle Management System of Armament and Military Equipment
TESTS OF ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT
Main provisions. Classification

Чинний від 2023–11–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні положення щодо випробувань виробів озброєння та військової техніки (далі — ОВТ), класифікацію випробувань та методів їх проведення, а також правила проведення випробувань дослідних (дослідних ремонтних) зразків виробів ОВТ та їхніх складових частин. Цей стандарт застосовний також до іншої продукції військового призначення (далі — ПВП).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки та техніки. Структура та правила оформлювання

ДСТУ 302195 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 327895 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ В 1.0:2018 Національна стандартизація. Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В 15.004:2022 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Стадії життєвого циклу озброєння та військової техніки

ДСТУ В 15.005:2022 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Зінтегрована логістична підтримка на стадіях життєвого циклу озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В 15.103:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Аванпроєкт та його складова частина. Основні положення

ДСТУ В 15.105:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Виконання науководослідних робіт зі створення виробів та їхніх складників. Основні положення

ДСТУ В 15.108:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Розроблення та поставлення на виробництво матеріалів. Основні положення

ДСТУ В 15.201:2022 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Тактикотехнічне (технічне) завдання на виконання дослідноконструкторської роботи. Загальні вимоги до побудови, змісту, викладення, оформлення, видання та коригування

ДСТУ В 15.203:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Виконання дослідно-конструкторських робіт зі створення виробів та їх складників. Основні положення

ДСТУ В 15.211:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Програми і методики випробувань. Основні положення

ДСТУ В 15.307:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Випробування та приймання серійних виробів озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В 15.501:2021 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Документи експлуатаційні і ремонтні на озброєння та військову техніку. Загальні вимоги до номенклатури, побудови, змісту, викладення, видання та коригування

ДСТУ В 15.601:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Ремонтні документи. Правила розроблення

ДСТУ В 15.602:2022 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Ремонт озброєння та військової техніки. Основні положення. Класифікація

ДСТУ В 15.702:2022 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Установлення та продовження строку дії призначених показників. Основні положення

ДСТУ В 15.902:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керування документацією. Основні положення

ДСТУ В 20.39.101:2021 Комплексна система загальних технічних вимог до озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В 88211:2018 Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Частина 1. Основні терміни та визначення понять

ДСТУ ISO/IEC/IEEE 291191:2017 (ISO/IEC/IEEE 291191:2013, IDT) Інженерія систем і програмних засобів. Тестування програмних засобів. Частина 1. Поняття та визначення

ДСТУ ISO/IEC/IEEE 291192:2017 (ISO/IEC/IEEE 291192:2013, IDT) Інженерія систем і програмних засобів. Тестування програмних засобів. Частина 2. Процеси тестування

ДСТУ ISO/IEC/IEEE 291193:2017 (ISO/IEC/IEEE 291192:2013, IDT) Інженерія систем і програмних засобів. Тестування програмних засобів. Частина 3. Документація тестування

ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

ДСТУ EN ISO/IEC 17000:2021 (EN ISO/IEC 17000:2020, IDT; ISO/IEC 17000:2020, IDT) Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи

ДСТУН 4486:2005 Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов

ГОСТ 2.11495 ЕСКД. Технические условия.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи