ДСТУ EN IEC 62745:2021 Безпечність машин. Вимоги до безкабельних систем керування машинами (EN 62745:2017; A11:2020, IDT; IEC 62745:2017, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
Вимоги до безкабельних
систем керування машинами

ДСТУ EN IEC 62745:2021
(EN 62745:2017; A11:2020, IDT;
IEC 62745:2017, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації» (ТК 98)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 23 грудня 2021 р. № 540 з 2022–08–01

3 Національний стандарт відповідає EN IEC 62745:2017 Safety of machinery - Requirements for cableless control systems of machinery (IEC 62745:2017) (Безпечність машин. Вимоги до безкабельних систем керування машинами) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040, Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ІЕС 62745:2017

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та скорочення

4 Функційні вимоги

4.1 Загальні положення

4.2 Запобігання в роботі

4.3 Послідовне передавання даних

4.4 Вимикання роботи віддаленої станції передавання

4.5 Встановлення та індикація передавання та зв’язку

4.6 Функції БСУ, пов’язані з безпекою

4.7 Зупинення функції БСУ

4.8 Скидання

4.9 Припинення передавання з віддаленої станції

4.10 Функції керування фіксацією

4.11 Дії в разі втрати живлення

4.12 Кілька віддалених станцій

4.13 Кілька базових станцій

4.14 Призупинення керування БСУ

4.15 Захист конфігурації

5 Перевіряння

5.1 Загальні положення

5.2 Ярлики та марковання

5.3 Документація

5.4 Функційні перевіряння

6 Інформація для використання

6.1 Загальні положення

6.2 Інформація, яку треба надати

7 Ярлики та марковання

Додаток A (довідковий) Логіка функцій зупинення

Додаток ZA (обов’язковий) Посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Додаток ZZ (довідковий) Зв’язок між цим стандартом і основними вимогами 

Директиви 2006/42/EC [2006 OJ L 157], які поширюються на цей стандарт

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів україни, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN IEC 62745:2021 (EN 62745:2017; A11:2020, IDT; IEC 62745:2017, IDT) «Безпечність машин. Вимоги до безкабельних систем керування машинами», прийнятий методом перекладу, –– ідентичний щодо EN 62745:2017 (версія en) «Safety of machinery — Requirements for cableless control systems of machinery».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 98 «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

–– слова «цей міжнародний стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

–– «Передмову» до EN IEC 62745:2017 та «Передмову» до IEC 62745:2017 вилучено як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

–– структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

–– до розділу «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

–– долучено національний довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

ВСТУП до ІЕС 62745:2017

Безкабельні системи керування (CCS) все частіше використовують для забезпечення інтерфейсу оператора на широкому спектрі машин. Так функційність CCS та спосіб їхньої взаємодії із загальною системою керування машиною можуть впливати на безпеку устатковання.

IEC 62745 встановлює вимоги до функційності CCS, яка взаємодіє з системою керування машиною або є її частиною, для використання її як станції, якою керує оператор на машині.

Ступінь, якої має сягати функційність CCS для зведення до мінімуму ризику щодо машини, є ключовим критерієм вибору. Тому важливо вибрати CCS, що забезпечує відповідні функції керування з цілісністю безпеки відповідно до оцінки ризику на машині.

У деяких конкретних застосуваннях вимоги до CCS можуть перевищувати зазначені в цьому стандарті.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
Вимоги до безкабельних систем керування машинами

SAFETY OF MACHINERY
Requirements for cableless control systems of machinery

Чинний від 2022–08–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги до функціювання та взаємодії безкабельних (наприклад, радіо, інфрачервоних) систем керування, які забезпечують зв’язок між станцією(-ями) керування оператора та системою керування машини. Конкретні вимоги надано до мобільних станцій керування оператора.

Цей стандарт не охоплює безкабельний зв’язок між частинами машини(-ин) які не є станціями керування оператора.

Цей стандарт не претендує на охоплення всіх вимог, які необхідно виконати для проєктування та створення безкабельної системи керування. Наприклад, у ньому не наведено протоколи зв’язку, аспекти частоти чи смуги пропускання, а також повний спектр конструктивних вимог, таких як ударостійкість, захист від проникнення всередину, електромагнітна сумісність тощо.

Положення цього стандарту призначені для застосування додатково до вимог, які пред’являє до електроустаткування IEC 60204-1.

Цей документ є стандартом типу B2, як зазначено в ISO 12100.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки вказані видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

IEC 60068-2-31:2008 Environmental testing — Part 2-31: Tests — Test Ec — Rough handling shocks, primarily for equipment-type specimens

IEC 60204-1:2005 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements

IEC 60947-5-1:2016 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit devices and switching elements — Electromechanical control circuit devices

IEC 60947-5-5 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-5: Control circuit devices and switching elements — Electrical emergency stop device with mechanical latching function

IEC 62061 Safety of machinery — Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems

ISO 13849-1 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design

ISO 13849-2 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 2: Validation

ISO 13850 Safety of machinery — Emergency stop function– Principles for desing.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60068-2-31:2008 Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-31. Випробування. Випробування Ес: Удари під час грубого поводження зі зразками устатковання

ІЕС 60204-1:2005 Безпечність машин. Електроустатковання машин. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 60947-5-1:2016 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл

ІЕС 60947-5-5 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 5-5. Пристрої та комутаційні елементи кіл керування. Електричні пристрої аварійного зупинення з функцією механічного блокування

ІЕС 62061 Безпечність машин. Функційна безпечність електричних, електронних і програмованих електронних систем керування, пов’язаних з безпекою

ISO 13849-1 Безпечність машин. Деталі систем керування, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проєктування

ISO 13849-2 Безпечність машин. Деталі систем керування, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 2. Затвердження

ISO 13850 Безпечність машин. Функція аварійної зупинки. Принципи позначення

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи