ДСТУ EN 60204-1:2019 Безпечність машин. Електричне устатковання машин. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60204-1:2018, IDT; IEC 60204-1:2016, MOD)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин
ЕЛЕКТРИЧНЕ УСТАТКОВАННЯ
МАШИН
Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN 60204-1:2019
(EN 60204-1:2018, IDT; IEC 60204-1:2016, MOD)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 29 грудня 2020 р. № 519 з 2021-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 60204-1:2018 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2016, MOD) (Безпечність машин. Електричне устатковання машин. Частина 1. Загальні вимоги (IEC 602041:2016, MOD) і внесений з дозволу CEN-CENELEC Management Centre, Rue de Ia Scienca 23, B-1040 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ  

Вступ до IEC 60204-1:2016

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та скорочення термінів

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Скорочення термінів

4 Загальні вимоги

4.1 Загальні положення

4.2 Вибирання устатковання

4.3 Електричне живлення

4.4 Довкілля та умови експлуатування

4.5 Транспортування та зберігання

4.6 Умови для обробляння

5 Під’єднання контактних затискачів живильного проводу та пристроїв для роз’єднання і вимкнення

5.1 Під’єднання контактних затискачів живильного проводу

5.2 Затискачі зовнішньої захисної уземлювальної системи

5.3 Пристрій вимкнення (ізолювання) живлення

5.4 Вимикальні пристрої для запобігання несподіваному пуску

5.5 Пристрої для ізоляції (вимкнення) електричного устатковання

5.6 Захист від недозволених, ненавмисних та/чи помилкових з’єднань

6 Захист від ураження електричним струмом

6.1 Загальні вимоги

6.2 Базовий захист

6.3 Захист від несправностей

6.4 Захист застосуванням PELV

7 Захист устатковання

7.1 Загальні вимоги

7.2 Захист від надструму

7.3 Захист двигунів від перегрівання

7.4 Захист від аномальної температури

7.5 Захист у разі переривання живлення чи зниження напруги та подальшого їх відновлення

7.6 Захист двигуна від перевищення швидкості

7.7 Захист від пошкодження уземлення/контролювання залишкового струму

7.8 Захист послідовності фаз

7.9 Захист від перенапруг внаслідок блискавки та імпульсних перенапруг

7.10 Гранично допустимий струм короткого замикання

8 Еквіпотенціальне з’єднання

8.1 Загальні вимоги

8.2 Коло захисту

8.3 Заходи щодо обмеження впливів надмірних струмів витоку

8.4 Функціональне з’єднання

9 Кола та функції керування

9.1 Кола керування

9.2 Функції керування

9.3 Захисні блокування

9.4 Контрольні функції в разі відмови

10 Інтерфейс оператора з пристроями керування, встановленими на машині

10.1 Загальні положення

10.2 Кнопкові вимикачі

10.3 Світлові індикатори та дисплеї

10.4 Кнопки натиску з підсвічуванням

10.5 Пристрої обертового керування

10.6 Пристрої пускові

10.7 Пристрої аварійного зупинення

10.8 Пристрої аварійного вимкнення

10.9 Дозвільний пристрій

11 Апаратура керування: розміщення, монтування та корпуси

11.1 Загальні вимоги

11.2 Розташування та монтування

11.3 Ступені захисту

11.4 Корпуси, двері та отвори

11.5 Доступ до апаратури керування

12 Проводи та кабелі

12.1 Загальні вимоги

12.2 Проводи

12.3 Ізоляція

12.4 Струмопровідна спроможність за нормальних умов експлуатування

12.5 Падіння напруги на проводі та кабелі

12.6 Гнучкі кабелі

12.7 Проводи, струмопровідні шини та комплекти контактних кілець

13 Монтування електропроводки

13.1 З’єднання та прокладання проводів

13.2 Ідентифікація проводів

13.3 Проводи, розташовані всередині корпусів

13.4 Проводка поза корпусами

13.5 Кабельний трубопровід, з’єднувальні й інші коробки

14 Електродвигуни та пов’язане з ними устатковання

14.1 Загальні вимоги

14.2 Корпуси двигунів

14.3 Розміри двигунів

14.4 Монтування двигуна та відсіків

14.5 Критерії вибору двигуна

14.6 Захисні пристрої для механічного гальмування

15 Розетки та освітлення

15.1 Розетки для аксесуарів

15.2 Місцеве освітлення машини та устатковання

16 Марковання, застережні знаки та умовні познаки

16.1 Загальні положення

16.2 Застережні знаки

16.3 Функціональна ідентифікація

16.4 Марковання корпусів електроустатковання

16.5 Умовні познаки

17 Технічна документація

17.1 Загальні положення

17.2 Інформація щодо електроустатковання

18 Перевіряння

18.1 Загальні положення

18.2 Перевіряння умов щодо захисту через автоматичне роз’єднання живлення

18.3 Випробування на опір ізоляції

18.4 Випробування на напругу

18.5 Захист від залишкової напруги

18.6 Функціональне випробування

18.7 Повторне випробування

Додаток А (обов’язковий) Захист від несправностей через автоматичне роз’єднання живлення

Додаток В (довідковий) Форма запиту для електричного устатковання машин

Додаток С (довідковий) Приклади машин, на які поширюється цей стандарт

Додаток D (довідковий) Пропускна здатність струму та захист від надструму для проводів і кабелів в електричному устаткованні машин

Додаток Е (довідковий) Роз’яснення функцій аварійних ситуацій

Додаток F (довідковий) Настанова щодо застосування цього стандарту

Додаток G (довідковий) Порівняння типових значень поперечних перерізів проводів

Додаток Н (довідковий) Заходи щодо зниження електромагнітних впливів

Додаток I (довідковий) Документація/інформація

Додаток ZA (довідковий) Посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Додаток ZZA (довідковий) Зв’язок між європейським стандартом та необхідними вимогами Директиви 2006/42/EC[2006 OJ L 157] які має бути охоплено

Додаток ZZB (довідковий) Зв’язок між цим європейським стандартом та безпековими завданнями Директиви 2014/35/ЄС [2014 OJ L 96]

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародними та європейськими нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 60204-1:2019 (EN 60204-1:2018, IDT; IEC 60204-1:2016, MOD) «Безпечність машин. Електричне устатковання машин. Частина 1. Загальні вимоги», прийнятий методом перекладу, - ідентичний щодо EN IEC 60204-1:2016 (версія en) «Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1:General requirements (IEC 60204-1:2016, MOD)».

Текст міжнародного стандарту IEC 60204-1:2016 затверджено CENELEC як європейський EN 60204-1:2018 з узгодженими загальними модифікаціями. Зміни EN 60204-1:2018, долучені до цього стандарту, в тексті позначено подвійною рискою на березі сторінки.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей міжнародний стандарт» та «ця частина» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

- вилучено «Передмову» до EN 60204-1:2018 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

- з «Передмови» до IEC 60204-1:2016 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Основні зміни стосовно попереднього видання цієї частини такі:

- додано вимоги до адреси програм, що містять системи електроприводу (PDS);

- переглянуто вимоги до електромагнітної сумісності (ЕМС);

- уточнено вимоги захисту від надмірного струму;

- вимоги до визначення струму короткого замикання електричного устатковання;

- переглянуто вимоги й термінологію щодо захисних зв’язків;

- переглянуто розділ 9 з урахуванням вимог щодо безпечного крутного моменту від’єднання PDS, аварійного зупинення та захисту кола керування;

- переглянуто познаки для проводів керувальних пристроїв;

- переглянуто вимоги технічної документації.

IEC 60417-5007, IEC 60417-5008, IEC 6041-5010, IEC 60417-5011, IEC 60417-5019, IEC 60417-5020, IEC 60417-5021, IEC 60417-5104, IEC 60417-5638, IEC 60417-6169-2, IEC 60947-5-1:2003/AMD1:2009, IEC 61178-3, IEC 62491, IEC 62507-1, IEC 81346-1 та IEC 81346-2, на які є посилання в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні.

ВСТУП до IEC 60204-1:2016

Цей стандарт установлює вимоги та рекомендації, що стосуються електричного устатковання машин, які забезпечують:

- безпеку персоналу та майна;

- узгодженість контрольного реагування;

- доступність в експлуатуванні та обслуговуванні.

Докладніше щодо застосування цього стандарту наведено в додатку F.

Рисунок 1 наведено для зв’язку між різними елементами машини та пов’язаного з нею устатковання. На рисунку 1 зображено структурну схему типової машини, а також подано різні елементи електричного устатковання. У цьому стандарті числами в дужках () зазначено розділи, пункти та (підпункти). На рисунку 1 наведено сукупність елементів, що розглядають разом із засобами безпеки, інструментами/кріпленням, програмним забезпеченням та документацією, складовими частинами промислової машини, однією чи кількома машинами, що працюють разом, з певним рівнем керування та контролю, які являють собою виробничий комплекс чи систему.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
ЕЛЕКТРИЧНЕ УСТАТКОВАННЯ МАШИН
Частина 1. Загальні вимоги

SAFETY OF MACHINERY
ELECTRICAL EQUIPMENT OF MACHINES
Part 1. General requirements

Чинний від 2021-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на електричне, електронне й електронне програмоване устатковання та системи машин, не призначені для ручного переміщення під час роботи, а також на групу машин, що працюють узгоджено разом.

Устатковання, на яке поширюється цей стандарт, охоплює все електричне устатковання машини, починаючи з точки під’єднання його до джерела живлення (див. 5.1).

Цей стандарт застосовний до електричного устатковання та його частин, які працюють від мережі змінного струму за номінальної напруги живлення, що не перевищує 1 000 В, чи постійного струму, що не перевищує 1 500 В, та з номінальною подачею частоти, що не перевищує 200 Гц.

Цей стандарт не охоплює всіх вимог (наприклад, щодо захисту, блокування чи контролю), які потрібні чи вимагають інші стандарти чи правила, призначені не лише для захисту персоналу від небезпеки ураження електричним струмом, а й від інших небезпек. До кожного типу машин має бути встановлено вимоги, яких потрібно дотримуватися, щоб забезпечити належну безпеку.

До цього стандарту внесено, але не є обмеженням, електроустатковання машин, визначення яких наведено в 3.1.40.

У цьому стандарті не подано додаткових та спеціальних вимог, які можна застосовувати до електроустатковання машин, наприклад:

- призначених для використання на відкритому повітрі (тобто поза будівлями чи іншими захисними спорудами);

- які використовують, обробляють чи виробляють вибухонебезпечні матеріали (наприклад, фарбу чи тирсу);

- які застосовують для використання в потенційно вибухонебезпечних та/чи легкозаймистих середовищах;

- які створюють особливі ризики під час виробництва чи використання деяких матеріалів;

- які призначені для використання у шахтах;

- які належать до швейних машин, вузлів та систем (див. IEC 60204-31);

- які належать до вантажопідіймальних машин (див. IEC 60204-32);

- до устатковання, призначеного для виготовлення напівпровідникових матеріалів (див. IEC 60204-33).

Силові кола, в яких електрична енергія безпосередньо використовується як робочий інструмент, не охоплено в цьому стандарті.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online