Наказ від 31.12.2021 № 1191-21 Про затвердження форм висновків експертизи

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.12.2021

м. Київ

№ 1191-21

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 лютого 2022 р. за № 119/37455

Про затвердження форм висновків експертизи

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства економіки України
 від 16 жовтня 2023 року № 15449

Відповідно до статті 21 Закону України "Про охорону праці", Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107, пункту 9 Положення про Міністерство економіки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 124),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму Висновку експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки;

2) форму Висновку експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

3) форму Висновку експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

2. Установити, що підписання та затвердження висновків експертизи здійснюється шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів або удосконалених електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

(пункт 2 у редакції наказу Міністерства
 економіки України від 16.10.2023 р. № 15449)

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 07 листопада 2018 року № 1654 "Про затвердження форм висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 грудня 2018 року за № 1384/32836.

4. Директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України згідно з розподілом обов'язків.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економіки України
 

Юлія СВИРИДЕНКО

ПОГОДЖЕНО:
 

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України
 

Олексій ВИСКУБ

Міністр соціальної
політики України
 

Марина ЛАЗЕБНА

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини
 

Людмила ДЕНІСОВА

В. о. Голови Державної служби
України з питань праці
 

Ігор ДЕГНЕРА

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні
 

Р. ІЛЛІЧОВ

Голова СПО
об'єднань профспілок

Григорій ОСОВИЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
31 грудня 2021 року № 1191-21

Бланк експертної організації

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник експертної організації
___________    ________________________
   (підпис)            (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

___ ____________ 20__ р.

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ № ____________
щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання
 під час виконання робіт підвищеної небезпеки

Суб'єкт господарювання ________________________________________________________________
                                                              (повне найменування юридичної особи,
____________________________________________________________________________________
                          місцезнаходження, код за ЄДРПОУ; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності),
____________________________________________________________________________________
серія і номер паспорта або номер паспорта громадянина України у формі картки, ким і коли виданий,
____________________________________________________________________________________
                                     місце проживання фізичної особи - підприємця)

Підстави виконання експертизи __________________________________________________________
                                                             (№ та дата договору/контракту на проведення експертизи)

Місце проведення експертизи ___________________________________________________________
                                                                                               (адреса)

Дати проведення експертизи ___________________________________________________________
                                                            (дати початку та закінчення проведення експертизи)

1. Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, на які передбачається одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки:
1) __________________________________________________________ (пункт __ групи А додатка 2);
         (найменування робіт підвищеної небезпеки із зазначенням пунктів групи А
             додатка 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
                 небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
                 устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою
                     Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107)
2) __________________________________________________________ (пункт __ групи А додатка 2)
2. Перелік наданих на експертизу документів
_____________________________________________________________________________________
 (надані документи у вигляді оригіналів та копій, засвідчених у визначеному законодавством порядку)
_____________________________________________________________________________________

3. Характеристика об'єкта експертизи
3.1. Інформація щодо кількості працівників суб'єкта господарювання

 

Загальна кількість працівників

Кількість працівників, які безпосередньо будуть виконувати роботи підвищеної небезпеки, зазначені у пункті 1 цього Висновку експертизи

 

 

 

3.2. Інформація щодо нормативних та інших актів з охорони праці суб'єкта господарювання

 

Номер та дата акта, яким затверджено положення про службу охорони праці

Номер та дата акта, яким затверджено положення про навчання з питань охорони праці

Назва, номер та дата затвердження інструкцій з охорони праці, додержання яких вимагається під час виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначених у пункті 1 цього Висновку експертизи

Номер та дата затвердження акта про забезпечення придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту, що необхідні для виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначених у пункті 1 цього Висновку експертизи

Номер та дата акта про призначення відповідальних за справний стан та безпечну експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначених у пункті 1 цього Висновку експертизи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Інформація щодо проведення лабораторних досліджень умов праці відповідно до статті 13 Закону України "Про охорону праці" при виконанні робіт підвищеної небезпеки, зазначених у пункті 1 цього Висновку експертизи відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113

 

Номер та дата протоколу, складеного за результатами лабораторних досліджень умов праці

Найменування лабораторії, що проводила дослідження

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Інформація щодо проведення атестації робочих місць, пов'язаних з виконанням робіт підвищеної небезпеки, зазначених у пункті 1 цього Висновку експертизи відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442

 

Номер та дата акта, яким затверджено результати атестації робочих місць

 

Кількість робочих місць, що підлягали атестації

 

Найменування лабораторії, що проводила дослідження

 

Кількість робочих місць, що віднесені до Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 461

 

Кількість робочих місць, що віднесені до Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 461

 

Кількість робочих місць, що віднесені до Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 року № 679)

 

Кількість робочих місць, що віднесені до Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 року № 679)

 

Перелік заходів з покращення умов праці, рекомендованих атестаційною комісією за результатами атестації робочих місць

 

Вжиті заходи з покращення умов праці, визначені за результатами атестації робочих місць

 

 

3.5. Інформація щодо наявних дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, декларацій відповідності матеріально - технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

 

Номер дозволу/декларації

Найменування видів робіт/машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, на виконання/експлуатацію (застосування) яких отримано дозвіл/зареєстровано декларацію

Термін дії дозволу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Інформація щодо машин, механізмів, устатковання, що використовуватимуться під час виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначених у пункті 1 цього Висновку експертизи

 

Найменування машин, механізмів, устатковання, його серія, номер

Вид та дата проведення останнього технічного огляду (первинного, періодичного (чергового) позачергового)

Найменування організації, що проводила технічний огляд

Інформація щодо оцінки відповідності (за наявності) (найменування, ідентифікаційний номер органу, що проводив оцінку відповідності, номер та дата декларації відповідності)

Серія і номер свідоцтва про реєстрацію для великотоннажного та/або іншого технологічного транспортного засобу, найменування територіального органу Держпраці, в якому він зареєстрований (за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Інформація щодо служби охорони праці (призначених посадових осіб, що виконують функції служби охорони праці)

 ☐

наявність служби охорони праці

 ☐

призначені посадові особи, що виконують функції служби охорони праці

 

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Посада

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Інформація щодо проходження навчання та перевірки знань з питань охорони праці

3.8.1. Інформація щодо проходження навчання та перевірки знань з питань охорони праці керівника суб'єкта господарювання

 

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

 

Дата проходження навчання

 

Дата та номер протоколу про перевірку знань

 

 

3.8.2. Інформація щодо проходження навчання та перевірки знань з питань охорони праці керівника та фахівців служби охорони праці або призначених посадових осіб, що виконують функції служби охорони праці

 

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Дата проходження навчання

Дата та номер протоколу про перевірку знань

Вид навчання (для посадових осіб, спеціальне)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.3. Інформація щодо проходження навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників, які безпосередньо виконують та/або безпосередньо пов'язані з організацією безпечного ведення робіт підвищеної небезпеки, зазначених у пункті 1 цього Висновку експертизи

 

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Дата проходження навчання

Дата та номер протоколу про перевірку знань

Вид навчання (для посадових осіб, спеціальне)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Інформація щодо проведення медичних оглядів працівників, які виконуватимуть роботи підвищеної небезпеки, зазначені у пункті 1 цього Висновку експертизи

3.9.1. Інформація щодо проведення попередніх медичних оглядів

 

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Дата та номер медичного висновку за результатами попереднього медичного огляду

Найменування медичного закладу, що проводив попередній медичний огляд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.2. Інформація щодо проведення періодичних медичних оглядів

 

Дата заключного акта за результатами періодичного медичного огляду

Найменування медичного закладу, що проводив періодичний медичний огляд

Кількість працівників, що підлягають періодичному медичному огляду

Кількість працівників, що пройшли періодичний медичний огляд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Інформація щодо забезпечення засобами індивідуального захисту під час виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначених у пункті 1 цього Висновку експертизи

 

Найменування виду робіт підвищеної небезпеки, виконання якого передбачає використання засобів індивідуального захисту

Перелік небезпечних та шкідливих факторів на робочих місцях

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Висновок

Суб'єкт господарювання
_____________________________________________________________________________________
         (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ; прізвище, ім'я,
_____________________________________________________________________________________
          по батькові (за наявності), серія і номер паспорта або номер паспорта громадянина України
                                                                              у формі картки
_____________________________________________________________________________________
                                ким і коли виданий, місце проживання фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________ забезпечити дотримання вимог
             (спроможний / не спроможний (зазначити потрібне)*)
 законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, під час виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначених у пункті 1 цього Висновку експертизи.

____________
* у разі необхідності зазначається по кожному виду робіт окремо

 

___________
(дата)

_____________
(підпис)

________________________
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ експерта)

_____________________
(№ та строк дії посвідчення
експерта)

 

Генеральний директор директорату
розвитку ринку праці та
умов оплати праці

Юрій КУЗОВОЙ

 

Додаток
до Висновку експертизи щодо стану охорони праці
та безпеки промислового виробництва суб'єкта
господарювання під час виконання робіт
підвищеної небезпеки
(пункт 4)

Інформація
щодо нормативно-правових актів з охорони праці, дотримання яких вимагається під час
 виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначених у пункті 1 Висновку експертизи щодо стану
 охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання
під час виконання робіт підвищеної небезпеки

Найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Назва нормативно-правового акта (стаття, частина, пункт, підпункт, абзац тощо)

Інформація що підтверджує відповідність/невідповідність встановленим вимогам

 

 

 

 

 

 

 

 


____________
Інформація, наведена у цьому додатку, надається з метою підтвердження висновку експертної організації, зазначеного у пункті 4 цього Висновку експертизи, та не може бути підставою для відмови у видачі дозволу.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
31 грудня 2021 року № 1191-21

Бланк експертної організації

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник експертної організації
___________    ________________________
    (підпис)           (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

___ ____________ 20__ р.

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ № _________
щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання
під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Суб'єкт господарювання ________________________________________________________________
                                                                    (повне найменування юридичної особи
_____________________________________________________________________________________
                      місцезнаходження, код за ЄДРПОУ; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності),
_____________________________________________________________________________________
 серія і номер паспорта або номер паспорта громадянина України у формі картки, ким і коли виданий,
_____________________________________________________________________________________
                                       місце проживання фізичної особи - підприємця)

Підстави виконання експертизи ___________________________________________________________
                                                            (№ та дата договору/контракту на проведення експертизи)

Місце проведення експертизи ____________________________________________________________
                                                                                                   (адреса)

Дати проведення експертизи _____________________________________________________________
                                                              (дати початку та закінчення проведення експертизи)

1. Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, на які передбачається одержання дозволу на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
1) ___________________________________________________________________ (пункт __ групи А);
              (найменування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки із
             зазначенням пунктів групи А Переліку машин, механізмів, устатковання
         підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
                                                     від 03 лютого 2021 року № 77)
2) ___________________________________________________________________ (пункт __ групи А);

2. Перелік наданих на експертизу документів
_____________________________________________________________________________________
  (надані документи у вигляді оригіналів та копій, засвідчених у визначеному законодавством порядку)
_____________________________________________________________________________________

3. Характеристика об'єкта експертизи

3.1. Інформація щодо кількості працівників суб'єкта господарювання

 

Загальна кількість працівників

Кількість, які безпосередньо будуть експлуатувати машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, зазначені у пункті 1 цього Висновку експертизи

 

 

 

3.2. Інформація щодо нормативних та інших актів з охорони праці суб'єкта господарювання

Номер та дата акта, яким затверджено положення про службу охорони праці

Номер та дата акта, яким затверджено положення про навчання з питань охорони праці

Назва, номер та дата затвердження інструкцій з охорони праці, додержання яких вимагається під час експлуатації, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у пункті 1 цього Висновку експертизи

Номер та дата затвердження акта про забезпечення придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту, що необхідні для експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у пункті 1 цього Висновку експертизи

Номер та дата акта про призначення відповідальних за справний стан та безпечну експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у пункті 1 цього Висновку експертизи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Інформація щодо проведення лабораторних досліджень умов праці відповідно до статті 13 Закону України "Про охорону праці" при виконанні робіт підвищеної небезпеки, зазначених у пункті 1 цього Висновку експертизи відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113

 

Номер та дата протоколу, складеного за результатами лабораторних досліджень умов праці

Найменування лабораторії, що проводила дослідження

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Інформація щодо проведення атестації робочих місць, пов'язаних з експлуатацією машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у пункті 1 цього Висновку експертизи відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442

 

Номер та дата акта, яким затверджено результати атестації робочих місць

 

Кількість робочих місць, що підлягали атестації

 

Найменування лабораторії, що проводила дослідження

 

Кількість робочих місць, що віднесені до Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 461

 

Кількість робочих місць, що віднесені до Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 461

 

Кількість робочих місць, що віднесені до Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 року № 679)

 

Кількість робочих місць, що віднесені до Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 року № 679)

 

Перелік заходів з покращення умов праці, рекомендованих атестаційною комісією за результатами атестації робочих місць

 

Вжиті заходи з покращення умов праці, визначені за результатами атестації робочих місць

 

 

3.5. Інформація щодо наявних дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

 

Номер дозволу/декларації

Найменування видів робіт/машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, на виконання/експлуатацію (застосування) яких отримано дозвіл / зареєстровано декларацію

Термін дії дозволу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Інформація щодо машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у пункті 1 цього Висновку експертизи

 

Найменування машин, механізмів, устатковання, його серія, номер

Вид та дата проведення останнього технічного огляду (первинного, періодичного (чергового) позачергового)

Найменування організації, що проводила технічний огляд

Інформація щодо оцінки відповідності (за наявності) (найменування, ідентифікаційний номер органу, що проводив оцінку відповідності, номер та дата декларації відповідності)

Серія і номер свідоцтва про реєстрацію для великотоннажного та/або іншого технологічного транспортного засобу, найменування територіального органу Держпраці, в якому він зареєстрований (за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Інформація щодо служби охорони праці (призначених посадових осіб, що виконують функції служби охорони праці)

  ☐

наявність служби охорони праці

  ☐

призначені посадових осіб, що виконують функції служби охорони праці

 

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Посада

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Інформація щодо проходження навчання та перевірки знань з питань охорони праці

3.8.1. Інформація щодо проходження навчання та перевірки знань з питань охорони праці керівника суб'єкта господарювання

 

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

 

Дата проходження навчання

 

Дата та номер протоколу про перевірку знань з питань охорони праці

 

 

3.8.2. Інформація щодо проходження навчання та перевірки знань з питань охорони праці керівника та фахівців служби охорони праці або призначених посадових осіб, що виконують функції служби охорони праці

 

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Дата проходження навчання

Дата та номер протоколу про перевірку знань з питань охорони праці

Вид навчання (для посадових осіб, спеціальне)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.3. Інформація щодо проходження навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників, які безпосередньо будуть експлуатувати машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, зазначені у пункті 1 цього Висновку експертизи

 

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Дата проходження навчання

Дата та номер протоколу про перевірку знань з питань охорони праці

Вид навчання (для посадових осіб, спеціальне)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Інформація щодо проведення медичних оглядів працівників які будуть експлуатувати машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, зазначені у пункті 1 цього Висновку експертизи

3.9.1. Інформація щодо проведення попередніх медичних оглядів

 

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Дата та номер медичного висновку за результатами попереднього медичного огляду

Найменування медичного закладу, що проводив попередній медичний огляд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.2. Інформація щодо проведення періодичних медичних оглядів

 

Дата заключного акта за результатами періодичного медичного огляду

Найменування медичного закладу, що проводив періодичний медичний огляд

Кількість працівників, що підлягають періодичному медичному огляду

Кількість працівників, що пройшли періодичний медичний огляд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Інформація щодо забезпечення засобами індивідуального захисту під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у пункті 1 цього Висновку експертизи

 

Найменування машин, механізмів, устатковання, експлуатація яких передбачає використання засобів індивідуального захисту

Перелік небезпечних та шкідливих факторів на робочих місцях

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Висновок

Суб'єкт господарювання
_____________________________________________________________________________________
         (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ; прізвище, ім'я,
_____________________________________________________________________________________
        по батькові (за наявності), серія і номер паспорта або номер паспорта громадянина України
                                                                          у формі картки,
_____________________________________________________________________________________
                         ким і коли виданий, місце проживання фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________ забезпечити дотримання вимог
               (спроможний / не спроможний (зазначити потрібне)*)
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, під час експлуатації машин,

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у пункті 1 цього Висновку експертизи.

____________
* у разі необхідності зазначається по кожному виду машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки окремо

 

___________
(дата)

_____________
(підпис)

________________________
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ експерта)

_____________________
(№ та строк дії посвідчення
експерта)

 

Генеральний директор директорату
розвитку ринку праці та
умов оплати праці

Юрій КУЗОВОЙ

 

Додаток
до Висновку експертизи щодо стану охорони праці
та безпеки промислового виробництва
суб'єкта господарювання під час експлуатації машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
(пункт 4)

Інформація
щодо нормативно-правових актів з охорони праці, дотримання яких вимагається
під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у пункті 1
 Висновку експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта
 господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Найменування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Назва нормативно-правового акта, щодо якого встановлено відповідність/невідповідність, частина, пункт, підпункт, абзац тощо

Інформація щодо відповідності/невідповідності затвердженим вимогам (відповідає / не відповідає)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
Інформація, наведена у цьому додатку, надається з метою підтвердження висновку експертної організації, зазначеного у пункті 4 цього Висновку експертизи, та не може бути підставою для відмови у видачі дозволу.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
31 грудня 2021 року № 1191-21

Бланк експертної організації

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник експертної організації
___________    ________________________
   (підпис)              (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

___ ____________ 20__ р.

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ № ___________
щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Суб'єкт господарювання ________________________________________________________________
                                                                        (повне найменування юридичної особи
_____________________________________________________________________________________
                 місцезнаходження, код за ЄДРПОУ; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності),
_____________________________________________________________________________________
 серія і номер паспорта або номер паспорта громадянина України у формі картки, ким і коли виданий,
_____________________________________________________________________________________
                                               місце проживання фізичної особи - підприємця)

Підстави виконання експертизи __________________________________________________________
                                                            (№ та дата договору/контракту на проведення експертизи)

Місце проведення експертизи ___________________________________________________________
                                                                                                   (адреса)

Дати проведення експертизи ____________________________________________________________
                                                                 (дати початку та закінчення проведення експертизи)

1. Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, для оцінки їх відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки*, щодо яких передбачається одержання дозволу на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
1) ____________________________________________________________________ (пункт __ групи А);
             (найменування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки із
                  зазначенням пунктів групи А Переліку машин, механізмів, устатковання
            підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
                                                    від 03 лютого 2021 року № 77)
2) ____________________________________________________________________ (пункт __ групи А);

2. Перелік наданих на експертизу документів
______________________________________________________________________________________
 (надані документи у вигляді оригіналів та копій, засвідчених у визначеному законодавством порядку)
_____________________________________________________________________________________

3. Висновок

Заявлені, відповідно до пункту 1 цього Висновку експертизи, суб'єктом господарювання
_____________________________________________________________________________________
        (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ; прізвище, ім'я,
_____________________________________________________________________________________
     по батькові (за наявності), серія і номер паспорта або номер паспорта громадянина України
                                                                      у формі картки,
_____________________________________________________________________________________
                              ким і коли виданий, місце проживання фізичної особи - підприємця)
машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, _____________________________________
                                                                                                (відповідають/ не відповідають (зазначити
_______________________ вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.
           потрібне)**)

 

___________
(дата)

_____________
(підпис)

________________________
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ експерта)

_____________________
(№ та строк дії посвідчення
експерта)

 

____________
* якщо інша форма оцінки його відповідності, яка є обов'язковою вимогою до нього, не встановлена технічними регламентами

** у разі необхідності зазначається по кожному виду машин, механізмів, устаковання підвищеної небезпеки окремо

 

Генеральний директор директорату
розвитку ринку праці та
умов оплати праці

Юрій КУЗОВОЙ

 

Додаток
до Висновку експертизи щодо відповідності
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки
(пункт 3)

Інформація
щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у пункті 1
 Висновку експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
 вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Найменування машини, механізму, устатковання, тип, марка, модель

Виробник, країна виробництва

Назва нормативно-правового акта, щодо якого встановлено відповідність/ невідповідність, частина, пункт, підпункт, абзац тощо

Інформація щодо відповідності/ невідповідності встановленим вимогам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
Інформація, наведена у цьому додатку, надається з метою підтвердження висновку експертної організації, зазначеного у пункті 3 цього Висновку експертизи, та не може бути підставою для відмови у видачі дозволу.

БУДСТАНДАРТ Online