Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи. Теплоенергетичне устаткування (Збірник 7)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


КОШТОРИCНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Ресурсні елементні кошторисні норми
на пусконалагоджувальні роботи

Збірник 7
«ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНЕ УСТАТКУВАННЯ»

ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Міністерства розвитку громад та територій України 31.12.2021 № 374

1 ТЕХНИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Цей Збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи (РЕКНпн), необхідні для визначення потреби у витратах труда при виконанні пусконалагоджувальних робот по теплоенергетичному устаткуванню на новому будівництві, при реконструкції, розширенні і технічному переоснащенні діючих підприємств, будинків і споруд.

Дані, отримані на підставі ресурсних елементних кошторисних норм даного Збірника, застосовуються замовниками і підрядниками для визначення тривалості робіт, складання різної технологічної документації і інших аналітичних цілей.

1.2 При застосуванні Збірника необхідно керуватися положеннями даної технічної частини, вступних вказівок до розділів, «Вказівками до застосування ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи » .

1.3 Норми витрат труда розроблені, виходячи з характеристик і складності освоєного промисловістю устаткування, що серійно випускається, відповідно до вимог ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні», ДСТУ-Н Б В.2.5-35:2007 «Теплові мережі та мережі гарячого водопостачання з використанням попередньо теплоізольованих трубопроводів. Настанова з проектування, монтажу, приймання та експлуатації», ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації», ДБН В.2.5-20-2001. «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання », ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013 «Настанова з монтажу внутрішніх санітарно-технічних систем» (СНиП 3.05.01-85, MOD), Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (затверджені наказом Мінсоцполітики від 05.03.2018 № 333.), технічних умов на поставку, монтаж і експлуатацію устаткування, інструкцій з монтажу і експлуатації устаткування, правил Держнаглядохоронпраці, правил охорони праці і інших нормативних документів.

1.4 В Збірнику наведені ресурсні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи з парових котлів паропродуктивністю до 75 т/г, водогрійним котлам теплопродуктивністю до 180 Гкал/год і пароводогрійними котлами теплопродуктивністю (сумарною) до 30 Гкал/год, а також допоміжному устаткуванню, пристроям і системам, що забезпечують роботу парових, водогрійних і парово- догрійних котлів зазначеної продуктивності.

1.5 У нормах враховані витрати труда на виконання повного комплексу пусконалагоджувальних робіт, включаючи підготовчі роботи, пускові роботи, налагодження, комплексне випробування устаткування і режимно-налагоджувальні випробування. Приблизна структура робіт з етапів у відсотках від загальної норми наведена в таблиці 1.

Таблиця 1

Номер етапу Склад пусконалагоджувальних робіт Відсоток від загальної норми

1

Підготовчі роботи

1.1 Проведення організаційних і підготовчих інженерних робіт, уточнення вихідних даних проекту на підставі місцевих умов і результатів обстеження; проведення перевірочних теплотехнічних і хіміко-технологічних розрахунків для уточнення навантажень і режимних параметрів відповідно до вступних вказівок до відділів; перевірка відповідності технологічних і допоміжних схем, основних характеристик устаткування, їх елементів і вузлів технічним умовам (ТУ) підприємств-виготовлювачів, нормативним документам Держгіртехнагляд, техніки безпеки, охорони праці і пожежної безпеки; складання переліку виявлених порушень і відхилень від СНиП, ТУ, інформаційних листів підприємств – виготовлювачів і правил, видача замовнику проміжної технічної документації із пропозиціями по усуненню виявлених у проекті відхилень і недоробок відповідно до діючих нормативних документів 20
1.2 Повузлова перевірка відповідності виконаних монтажних робіт проекту; участь у індивідуальних випробуваннях устаткування, які проводяться монтажною організацією у відповідності зі СНиП і правилами; визначення функціонування пристроїв і засобів, що забезпечують безпечну роботу устаткування згідно із правилами техніки безпеки і охорони труда; складання переліку дефектів і недоробок, видача пропозицій і рекомендацій з усунення виявлених дефектів і недоробок; участь у складанні акту робочої комісії про приймання устаткування після індивідуального випробування  10
 

Разом по I етапу

 
2

Пускові роботи

 
2.1 Складання та узгодження програми і графіка пускових робіт; інструктаж персоналу замовника по обслуговуванню теплоенергетичного устаткування; підготовка до пуску та пуск устаткування з комунікаціями і арматурою; спостереження за станом і поведінкою елементів устаткування при роботі вхолосту, спостереження за прийняттям навантаження і доведенням її до величини, установленої замовником для комплексного випробування устаткування; складання переліку дефектів і недоробок, виявлених у процесі пуску устаткування і комунікацій; видача пропозицій і рекомендацій з усунення виявлених дефектів і недоробок, особливостям експлуатації устаткування.  
3

Налагодження і комплексне випробування устаткування

3.1 Визначення і узгодження із замовником програми проведення комплексного випробування устаткування; інструктаж обслуговуючого персоналу замовника по забезпеченню режимів ро- боти устаткування; налагодження топкового режиму котлоагрегату та інших теплових, хімічних і теплохімічних процесів котельного устаткування без визначення коефіцієнту корисної дії, спостереження за роботою устаткування, його вузлів, елементів і комунікацій при встановленому режимі; участь у комплексному випробуванні устаткування під навантаженням відповідно до вимог СНИП і ТУ на досягнутому режимі, передбаченому проектом або встановлено- му замовником; розробка тимчасової режимної карти на підставі показань експлуатаційних приладів під навантаженням при комплексному випробуванні; складання акту про результати комплексного випробування і передача устаткування в експлуатацію  
 

Разом по I – III етапам

100

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online