ДСТУ EN 60704-1:2016 Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60704-1:2010; EN 60704-1:2010/А11:...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Прилади побутові та аналогічні електричні
НОРМИ ТА ПРАВИЛА
ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
РОЗПОВСЮДЖУВАНОГО
В ПОВІТРІ ШУМУ
Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN 60704-1:2016
(EN 60704-1:2010; EN 60704-1:2010/А11:2012, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація електропобутових машин та приладів» (ТК 13)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 28 жовтня 2016 р. № 354 з 2017-10-02

3 Національний стандарт відповідає EN 60704-1:2010, EN 60704-1:2010/А11:2012 Household and similar electrical appliances — Test code for the determination of airborne noise — Part 1: General requirements (Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 1. Загальні вимоги) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 60704-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ІЕС 60704-1:2010

1 Сфера застосування та призначеність

1.1 Сфера застосування

1.2 Призначеність

1.3 Невизначеність вимірювання

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Методи вимірювання та акустичні середовища

4.1 Загальні положення

4.2 Прямий метод

4.3 Метод порівняння

4.4 Акустичні середовища

5 Засоби вимірювання

5.1 Засоби для вимірювання акустичних характеристик

5.2 Прилади для вимірювання кліматичних умов

5.3 Прилади для вимірювання умов функціювання

6 Функціювання та розміщення випробовуваних приладів

6.1 Оснащення та попередня підготовка приладів

6.2 Електро-, водо- та газопостачання

6.3 Кліматичні умови

6.4 Навантаження та функціювання приладів під час випробовування

6.5 Розміщення та встановлення приладів

7 Вимірювання рівнів звукової потужності

7.1 Розміщення мікрофонів, поверхні вимірювання та еталонного джерела звуку для умов практично вільного поля над звуковідбивальною(-ими) площиною(-ами)

7.2 Розміщення мікрофонів та еталонного джерела звуку у випробувальних камерах з твердим покривом стінок

7.3 Розміщення мікрофона та еталонного джерела звуку в спеціальних ревербераційних випробувальних камерах

7.4 Вимірювання

8 Розрахунок рівнів звукового тиску та звукової потужності

8.1 Загальні положення

8.2 Поправки на рівень фонового шуму

8.3 Поправки на середовище випробовування

8.4 Розрахунок рівня звукового тиску, усередненого за місцями розташування мікрофона

8.5 Розрахунок рівнів звукової потужності методом порівняння

8.6 Розрахунок рівнів звукової потужності в умовах вільного поля над звуковідбивальною площиною

8.7 Розрахунок А-зваженого рівня звукової потужності прямим методом у спеціальних ревербераційних випробувальних камерах

9 Інформація, яку потрібно реєструвати

9.1 Загальні відомості

9.2 Опис випробовуваного приладу

9.3 Метод вимірювання

9.4 Акустична характеристика середовища випробовування

9.5 Засоби вимірювання

9.6 Оснащення та попередня підготовка випробовуваного приладу

9.7 Електро-, водо- та газопостачання тощо

9.8 Кліматичні умови

9.9 Функціювання випробовуваного приладу

9.10 Розміщення та встановлення випробовуваного приладу

9.11 Розміщення мікрофона

9.12 Результати вимірювання

9.13 Розраховані рівні звукового тиску та звукової потужності

10 Інформація, яку потрібно подавати у протоколі

10.1 Загальні відомості

10.2 Випробовуваний прилад

10.3 Умови випробовування приладу

10.4 Акустичні характеристики

Додаток А (обов’язковий) Стандартний випробувальний стіл

Додаток В (обов'язковий) Випробувальний захисний ящик

Додаток С (довідковий) Настанови щодо проектування простих випробувальних камер з умовами практично вільного поля

Бібліографія

Додаток ZA (обов’язковий) Нормативні посилання на міжнародні публікації та відповідні їм європейські публікації

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 60704-1:2016 (EN 60704-1:2010; EN 60704-1:2010/А11:2012, IDT) «Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 1. Загальні вимоги», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 60704-1:2010 (версія en) «Household and similar electrical appliances — Test code for the determination of airborne noise — Part 1: General requirements» із доповненням EN 60704-1:2010/A11:2012 (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 13 «Стандартизація електропобутових машин та приладів».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт», «частина 2» замінено на «ІEC 60704-2»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та в «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 60704-1:2010 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено національний додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті».

Познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

ВСТУП до ІЕС 60704-1:2010

Хоча шум, випромінюваний побутовими електричними приладами, зазвичай не становить небезпеки для слуху оператора та інших осіб, які зазнають його впливу, однак уже давно назріла потреба в стандартизованих методиках для визначення величини шумового випромінення. Треба, щоб такі методики було встановлено не тільки для спеціальних видів приладів, а й щоб закладені в них принципи були застосовними для більшості приладів загального користування.

Зазвичай визначення рівнів шумового випромінення є лише частиною комплексної процедури випробовування, що охоплює багато аспектів властивостей та характеристик приладу. Тому важливо, щоб вимоги, стосовні вимірювання шуму (наприклад, щодо середовища випробовування, засобів вимірювання та кількості потрібних ресурсів) можна було легко виконати.

Результати вимірювання шуму використовуватимуть для багатьох цілей, зокрема для декларації щодо шумового випромінення, а також для порівняння шуму, випромінюваного певним побутовим приладом з шумом, випромінюваним іншими приладами того самого типу. В інших випадках результати буде прийнято за основу технічних міркувань під час розроблення нових одиниць устатковання або під час ухвалення рішення щодо вибирання засобів звукоізоляції. В усіх випадках важливо встановити методики з загальновизнаною точністю, щоб результати вимірювання, отримані різними лабораторіями, можна було порівняти.

Такі міркування було взято до уваги, наскільки це можливо, під час розроблення норм і правил випробування, викладених у цьому стандарті. Методи акустичних вимірювань відповідають методам, описаним в ISO 3743-1, ISO 3743-2 та ISO 3744.

Для застосування цих методів можна використовувати напівзаглушені камери, спеціальні ревербераційні камери та камери з твердим покривом стінок. Результатом вимірювання є значення рівня звукової потужності приладу. У межах невизначеності вимірювання, характерної для цих методів, результати визначення за умов вільного поля над звуковідбивальною площиною рівні тим, які отримано в ревербераційних полях. Використання методів вимірювання за інтенсивністю звуку, описаних в ISO 9614-1 та ISO 9614-2, розглянуто в ІЕС 60704-2.

Треба відзначити, що ці норми та правила стосуються тільки шуму, розповсюджуваного в повітрі. У деяких випадках може мати важливе значення шум, який розповсюджується по конструкціях, наприклад, до сусідньої кімнати.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИЛАДИ ПОБУТОВІ ТА АНАЛОГІЧНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
НОРМИ ТА ПРАВИЛА ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗПОВСЮДЖУВАНОГО В ПОВІТРІ ШУМУ
Частина 1. Загальні вимоги

HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES
TEST CODE FOR THE DETERMINATION
OF AIRBORNE NOISE
Part 1. General requirements

Чинний від 2017-10-02

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕНІСТЬ

1.1 Сфера застосування

1.1.1 Загальні положення

Ці норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі акустичного шуму застосовні до побутових приладів (разом з допоміжними пристосуваннями чи складниками до них) побутового та аналогічного застосування, джерелом енергії яких є електрична мережа чи елементи живлення.

«Побутові прилади» — це прилади, призначені для здійснення робіт у домашньому господарстві, таких як миття, чищення, опалення, охолодження, готування їжі тощо, а також прилади, використовувані в домашніх умовах, такі як бритви, прилади для догляду за волоссям, для готування харчових продуктів тощо.

Під «аналогічним застосуванням» розуміють використання особами, які не є досвідченими користувачами в умовах, подібних до домашніх, зокрема:

— у магазинах, офісах або інших подібних робочих середовищах;

— на тваринницьких фермах;

— клієнтами в готелях, мотелях та інших середовищах житлового типу;

— у ліжку та під час сніданку.

Цей стандарт не застосовний до:

— приладів, призначених для використання в промисловості;

— побутових приладів, які є складовою частиною будівлі чи її устатковання, призначеного, зокрема, для кондиціювання повітря, опалення та вентиляції (крім побутових вентиляторів, кухонних витяжок і вільнопоставлених нагрівальних приладів), паливних форсунок центрального опалення, насосів для водопостачання та каналізаційних систем;

— окремих двигунів або генераторів;

— приладів, призначених для використання поза будівлями.

«Прилади, призначені для використання в промисловості» — це прилади, які можуть використовувати тільки ті особи, які пройшли підготовку з використання таких приладів, а також прилади та машини, призначені для використання в промисловості непрофесіоналами.

У цьому стандарті вимоги щодо безпеки не розглядають.

1.1.2 Види шуму

Класифікацію різних видів шуму подано в ISO 12001. Метод, установлений в ISO 3744, застосовний під час вимірювання всіх видів шуму, випромінюваного побутовими приладами. Методи, встановлені в ISO 3743-1 та ISO 3743-2, застосовні для всіх видів шуму, крім імпульсного шуму з короткочасними шумовими сплесками. Це враховано під час розроблення ІЕС 60704-2.

1.1.3 Розмір джерела

Метод, установлений в ISO 3744, застосовний до джерел шуму будь-якого розміру. Обмеження на розмір джерела подано в 1.3 ISO 3743-1 та ISO 3743-2. Це враховано під час розроблення ІЕС 60704-2.

1.2 Призначеність

У цьому стандарті подано об’єктивні методи технічної точності (клас точності 2 згідно з ISO 12001) для визначення рівнів звукової потужності Lw, виражених у децибелах (дБ), з опорним значенням звукової потужності в один піковат (1 пВт) розповсюджуваного в повітрі шуму в установленому діапазоні частот (який зазвичай охоплює октавні смуги з центральними частотами від 125 Гц до 8 000 Гц) за встановлених робочих режимів випробовуваного приладу.

У стандарті використано такі величини:

— А-зважений рівень звукової потужності LWA;

— рівні звукової потужності в октавній смузі частот.

Загалом, описані методи наведено для приладів, які функціюють за відсутності оператора. В ІЕС 60704-2 може бути вказано, що оператор має бути присутній тільки в тих (рідкісних) випадках, коли функціювання приладу чи забезпечення його функціювання неможливе без оператора.

Методи визначення рівнів звукової потужності прецизійного класу точності (клас точності 1 згідно з ISO 12001), подані, наприклад, в ISO 3741 та ISO 3745, у цьому стандарті не розглянуто. Проте їх можна застосовувати за наявності відповідного середовища випробовування та відповідних засобів вимірювання.

1.3 Невизначеність вимірювання

Розрахункові значення середньоквадратичного відхилу відтворюваності рівнів звукової потужності, визначених відповідно до цього стандарту, подано в 1.4 ISO 3743-1 та ISO 3743-2, а також у 1.4 ISO 3744. Але для конкретного типу приладів подібних розмірів і з подібними робочими режимами середньоквадратичні відхили відтворюваності можуть бути меншими, ніж ці значення. Тому, відповідно до ІЕС 60704-2, середньоквадратичні відхили, менші від тих, що наведено в стандартах ISO, може бути заявлено, якщо це підтверджено за результатами відповідних міжлабораторних випробувань.

В ІЕС 60704-3 подано значення середньоквадратичного відхилу відтворюваності для деяких категорій приладів.

Якщо є розбіжності між вимірюваннями, результати яких зазвичай залишаються в межах передбаченого середньоквадратичного відхилу, треба буде виконати вимірювання відповідно до верхнього класу точності: 1-й клас точності, лабораторний або прецизійний клас точності, як описано в ISO 3741 або ISO 3745.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60038:2009 ІЕС standard voltages

ІЕС 60704-3:2006 Household and similar electrical appliances — Test code for the determination of airborne acoustical noise — Part 3: Procedure for determining and verifying declared noise emission values

IEC 61260:1995 Electroacoustics — Octave-band and fractional-octave-band filters

ІЕС 61672-1:2002 Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications

ISO 3741:1999 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Precision methods for reverberation rooms

ISO 3743-1:1994 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields — Part 1: Comparison method for hard-walled test rooms

ISO 3743-2:1994 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields — Part 2: Methods for special reverberation test rooms

ISO 3744:1994 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane

ISO 3745:2003 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Precision method for anechoic and hemi-anechoic rooms

ISO 6926:1999 Acoustics — Requirements for the performance and calibration of reference sound sources used for the determination of sound power levels

ISO 12001:1996 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Rules for the drafting and presentation of a noise test code.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60038:2009 Стандартні напруги ІЕС

ІЕС 60704-3:2006 Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 3. Методи визначення та перевіряння задекларованих значень шумового випромінення

ІЕС 61260:1995 Електроакустика. Фільтри смугові октавні та частинно актавні

ІЕС 61672-1:2002 Електроакустика. Шумоміри. Частина 1. Технічні умови

ISO 3741:1999 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для ревербераційних камер

ISO 3743-1:1994 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму. Технічні методи для невеликих переносних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Метод порівняння для випробувальних камер із твердим покривом стінок

ISO 3743-2:1994 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих переносних джерел у ревербераційних полях. Частина 2. Методи для спеціальних ревербераційних випробувальних камер

ISO 3744:1994 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічний метод в істотно вільному полі над звуковідбивальною площиною

ISO 3745:2003 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для заглушених і напівзаглушених камер

ISO 6926:1999 Акустика. Вимоги щодо характеристик і калібрування еталонних джерел звуку, використовуваних для визначення рівнів звукової потужності

ISO 12001:1996 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Правила складання та подання норм і правил випробування на шум.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online