ДСТУ EN ISO 3745:2014 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для заглушених і напівзаглушених камер (EN ISO 3745:2012, IDТ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Акустика
ВИЗНАЧАННЯ РІВНІВ
ЗВУКОВОЇ ПОТУЖНОСТІ
ТА РІВНІВ ЗВУКОВОЇ ЕНЕРГІЇ
ДЖЕРЕЛ ШУМУ ЗА ЗВУКОВИМ ТИСКОМ
Точні методи для заглушених і напівзаглушених камер
(EN ISO 3745:2012, IDТ)

ДСТУ EN ISO 3745:2014

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система») спільно з Технічним комітетом стандартизації «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань» (ТК 63)

ПЕРЕКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Борисюк; В. Горопацький, канд. фіз.-мат. наук; І. Єршова, канд. техн. наук; О. Костеров; М. Стащук, д-р. фіз.-мат. наук; А. Сухенко; В. Чалий, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 24 липня 2014 р. за № 869 з 2015-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 3745:2012 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Precision methods for anechoic rooms and hemi-anechoic rooms (ISO 3745:2012) (Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для заглушених і напівзаглушених камер і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ НА ЗАМІНУ ДСТУ ГОСТ 31273:2006 (ИСО 3745:2003)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

1.1 Загальні положення

1.2 Типи шуму та джерел шуму

1.3 Випробувальна камера

1.4 Невизначеність вимірювання

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Опорні метеорологічні умови

5 Випробувальні камери

5.1 Акустичні критерії відповідності випробувальної камери

5.2 Критерії щодо фонового шуму

5.3 Критерії щодо температури повітря

6 Засоби вимірювання

6.1 Вимірювальні прилади для акустичних вимірювань

6.2 Вимірювальні прилади для метеорологічних вимірювань

7 Визначення, розміщення, встановлення та режим роботи випробуваного джерела шуму

7.1 Загальні положення

7.2 Допоміжне устатковання

7.3 Розміщення джерела шуму

7.4 Монтування джерела шуму

7.5 Робота джерела під час випробовування

8 Поверхня вимірювання

8.1 Сферична поверхня вимірювання, використовувана в заглушеній камері

8.2 Напівсферична поверхня вимірювання, використовувана в напівзаглушеній камері

9 Визначання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії

9.1 Вимірювання у випробувальній камері

9.2 Вимірювання метеорологічних умов

9.3 Місця розташування мікрофонів

9.4 Визначання рівнів звукової потужності джерела шуму, що випромінює постійний або непостійний шум

9.5 Визначання рівнів звукової потужності джерела шуму, що випромінює імпульсний шум

9.6 Обчислювання показників напрямленості

9.7 Обчислювання показника нерівномірності рівня звукового тиску по поверхні

9.8 Частотно-зважений рівень звукової потужності та частотно-зважений рівень звукової енергії

10 Невизначеність вимірювання

10.1 Методологія

10.2 Визначання σomc

10.3 Визначання σRO

10.4 Типові верхні межі значень σRO

10.5 Сумарний стандартний відхил σtot і розширена невизначеність вимірювання U

11 Інформація, яку потрібно документувати

11.1 Загальні положення

11.2 Випробуване джерело шуму

11.3 Випробувальна камера

11.4 Вимірювальні прилади

11.5 Акустичні параметри

12 Протокол випробування

Додаток А Загальні методики атестації заглушених і напівзаглушених камер

Додаток В Методика атестації внутрішнього простору випробувальних камер, які використовують для визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії окремих джерел шуму

Додаток С Обчислювання A-зважених рівнів звукової потужності та A-зважених рівнів звукової енергії за рівнями в третинооктавних смугах

Додаток D Схема розташування мікрофонів на сферичній поверхні вимірювання у вільному полі

Додаток Е Схеми розташування мікрофонів на напівсферичній поверхні вимірювання у напіввільному полі

Додаток F Співвісні колові траєкторії переміщення мікрофонів по напівсферичній поверхні вимірювання у напіввільному полі

Додаток G Меридіональні траєкторії переміщення мікрофонів по напівсферичній поверхні вимірювання у напіввільному полі

Додаток Н Спіральні траєкторії переміщення мікрофонів по напівсферичній поверхні вимірювання у напіввільному полі

Додаток І Настанови щодо формування інформації стосовно невизначеності вимірювання

Додаток ZA Взаємозв'язок між цим стандартом і основними вимогами директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними та міждержавними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є повним письмовим перекладом EN ISO 3745:2012 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Precision methods for anechoic rooms and hemi-anechoic rooms (ISO 3745:2012) (Акустика. Визначання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для заглушених і напівзаглушених камер), який є ідентичний ISO 3745:2012.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань».

У стандарті наведено точні методи для визначання рівнів звукової потужності та звукової енергії для заглушених і напівзаглушених камер.

Положення, зазначені в стандарті, відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт».

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— долучено національний додаток НА «Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними та міждержавними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті»;

— до розділу 2 долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— вилучено «Передмову» до ISO 3745:2012 як таку, що безпосередньо не стосується цього стандарту;

— замінено познаки одиниць фізичних величин:

Познаки в EN ISO 3745:2012 Познаки в цьому стандарті
dB ДБ
Hz Гц
kg кг
kHz кГц
kPa кПа
m м
m3 м3
mm мм
N Н
Pa Па
pj пДж
pW пВт
s с
µPa мкПа

Познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

ВСТУП

Цей стандарт є одним із серії стандартів від ISO 3741[3] до ISO 3747[8], які встановлюють різноманітні методи визначання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму — машин, устатковання та їхніх вузлів. Вибір одного з методів для конкретного застосування залежить від цілі випробування щодо визначання рівня звукової потужності або рівня звукової енергії, а також наявних можливостей. Загальні настанови, які допомагають у цьому виборі, наведено в ISO 3740[2]. У стандартах ISO 3741[3]-ISO 3747[8] викладено лише загальні принципи стосовно режимів роботи та визначення умов монтування машин або устатковання, використовуваних під час випробовування. Важливо створити норми і правила випробовування на шум для окремих видів джерел шуму, щоб надати докладні вимоги стосовно місць монтування, навантаження та режимів роботи, за яких отримують потрібні рівні звукової потужності або рівні звукової енергії, а також, щоб вибрати відповідну поверхню вимірювання та схему розміщення мікрофонів з тих, які зазначено в цьому стандарті.

Методи, наведені в цьому стандарті, передбачають, що випробуване джерело змонтоване в заглушеній або в напівзаглушеній камері, яка має відповідні акустичні характеристики. Методи ґрунтуються на припущенні, що звукова потужність або звукова енергія джерела прямо пропорційна середньоквадратичному значенню звукового тиску над уявною поверхнею вимірювання, що оточує джерело, а з іншого боку, залежить від фізичних сталих повітря.

Викладені в цьому стандарті методи дають можливість визначати рівень звукової потужності та рівень звукової енергії в смугах частот і/або із застосуванням частотного А-зважування.

Ці методи забезпечують прецизійний клас точності (клас точності 1), як визначено в ISO 12001. Остаточні значення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії містять поправки, які враховують будь-які відмінності, що можуть виникати між метеорологічними умовами під час випробовування та опорними метеорологічними умовами. У випадках, де є велика невизначеність, пов'язана з режимами роботи, або коли прийнятна менша точність, можна використовувати більш практичні методи, подані в ISO 3744[6] або ISO 3746[7]. Настанови щодо подання невизначеності вимірювання наведено в додатку І.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АКУСТИКА
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ЗВУКОВОЇ ПОТУЖНОСТІ ТА РІВНІВ ЗВУКОВОЇ
ЕНЕРГІЇ ДЖЕРЕЛ ШУМУ ЗА ЗВУКОВИМ ТИСКОМ
Точні методи для заглушених і напівзаглушених камер

АКУСТИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ И УРОВНЕЙ
ЗВУКОВОЙ ЭНЕРГИИ ИСТОЧНИКОВ ШУМА ПО ЗВУКОВОМУ ДАВЛЕНИЮ
Точные методы для заглушенных и полузаглушенных камер

ACOUSTICS
DETERMINATION OF SOUND POWER LEVELS AND SOUND ENERGY
LEVELS OF NOISE SOURCES USING SOUND PRESSURE
Precision methods for anechoic rooms and hemi-anechoic rooms

Чинний від 2015-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Загальні положення

Цей стандарт визначає методи вимірювання рівнів звукового тиску на поверхні вимірювання, яка оточує джерело шуму (машину чи устатковання) в заглушеній або напівзаглушеній камері. Рівень звукової потужності (або, у разі випромінювання імпульсного чи нестаціонарного шуму, рівень звукової енергії), створюваний джерелом шуму, обчислюють за результатами вимірювання в третинооктавній смузі частот або із застосуванням частотного А-зважування та з використанням поправок, які дають змогу врахувати будь-які відмінності між метеорологічними умовами під час випробовування у конкретному місці випробовування від тих, що відповідають опорному характеристичному акустичному імпедансу.

Загалом дослідний діапазон частот охоплює третинооктавні смуги із центральними частотами від 100 Гц до 10 000 Гц. На практиці цей діапазон розширюють або звужують у цих межах до тих частот, на які випробувальну камеру атестовано для вимірювання.

1.2 Типи шуму та джерел шуму

Методи, описані в цьому стандарті, придатні до всіх типів шумів (постійних, нестаціонарних, флуктуаційних і окремих сплесків звукової енергії тощо) визначених в ISO 12001.

Випробуваним джерелом шуму може бути пристрій, машина, складальна одиниця чи вузол. Максимальний розмір джерела залежить від дотримання вимог до радіуса уявної сфери або півсфери, використовуваної як обвідна поверхня вимірювання.

1.3 Випробувальна камера

Випробувальні камери, придатні для вимірювання відповідно до цього стандарту, є заглушеними або напівзаглушеними, які ще називають, відповідно, випробувальними камерами вільного поля або випробувальними камерами напіввільного поля.

1.4 Невизначеність вимірювання

У стандарті наведено інформацію щодо невизначеності вимірювання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії, визначених згідно з цим стандартом, для вимірювання в обмежених смуrax частот та із застосовуванням частотного А-зважування. Невизначеність відповідає класу точності 1 (прецизійному класу) згідно з ISO 12001:1996.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 5725 (all parts) Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results

ISO 9613-1:1993 Acoustics — Attenuation of sound during propagation outdoors — Part 1: Calculation of the absorption of sound by the atmosphere

ISO 12001:1996 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Rules for the drafting and presentation of a noise test code

ISO/IEC Guide 98-3 Uncertainty in measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)

IEC 60942:2003 Electroacoustics — Sound calibrators

IEC 61183 Electroacoustics — Random-incidence and diffuse-field calibration of sound level meters

IEC 61260:1995+AM1:2001 Electroacoustics — Octave-band and fractional-octave-band filters

IEC 61672-1:2002 Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 5725 (усі частини) Акустика (прецизійність і точність) методів вимірювання та результатів

ISO 9613-1:1993 Акустика. Згасання звуку під час поширення на відкритому повітрі. Частина 1. Обчислювання поглинання звуку атмосферою

ISO 12001:1996 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Правила складання і подання норм і правил випробування на шум

ISO/IEC Guide 98-3 Невизначеність у вимірюванні. Частина 3. Настанови щодо подання невизначеності у вимірюванні (GUM:1995)

IEC 60942:2003 Електроакустика. Звукові калібратори

ІЕС 61183 Електроакустика. Калібрування шумомірів за довільного кута падіння звуку та у дифузному полі

ІЕС 61260:1995+АМ1:2001 Електроакустика. Октавні та частинооктавні смугові фільтри

ІЕС 61672-1:2002 Електроакустика. Шумоміри. Частина 1. Технічні умови.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online