ДСТУ ISO 10381-5:2009 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 5. Настанови з процедури дослідження міських і промислових ділянок щодо забрудненості ґрунту (ISO 10381-5:2005, IDT). З поправкою

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту

ВІДБИРАННЯ ПРОБ

Частина 5. Настанови з процедури дослідження
міських і промислових ділянок щодо забрудненості ґрунту I
(ISO 10381-5:2005, IDT)

ДСТУ ISO 10381-5:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
 2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142), Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Балюк, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Н. Чешко, канд. с.-г. наук; N1. Лазебна

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 липня 2009 р. № 274 з 2011-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 10381-5:2005 Soil quality — Sampling — Part 5: Guidance on the procedure for the investigation of urban and industrial sites with regard to soil contamination (Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 5. Настанови з процедури дослідження міських і промислових ділянок щодо забрудненості ґрунту)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 10381-5:2005

1 Сфера застосування

2 Нормативне посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Задачі

4.1 Загальні відомості

4.2 Визначення задач

5 Загальна стратегія дослідження ділянки

5.1 Загальні відомості

5.2 Сфера застосування попереднього дослідження

5.3 Сфера застосування пробного дослідження

5.4 Сфера застосування основного дослідження ділянки

6 Попереднє дослідження

6.1 Вступ

6.2 Відомості щодо попереднього та теперішнього використання

6.3 Відомості щодо геології, педології, гідрології та гідрогеології

6.4 Методологія

6.5 Розроблення концептуальної моделі

6.6 Протоколювання попереднього дослідження та концептуальної моделі

7 Схема польових досліджень

7.1 Вступ

7.2 Загальні аспекти польової роботи

7.3 Універсальні аспекти схеми

7.4 Моделі відбирання проб та інтервали для відбирання проб ґрунтів

7.5 Стратегії аналізування та випробування

8 Пробне дослідження

8.1 Загальні відомості

8.2 Стратегія відбирання проб

8.3 Інтерпретація результатів пробного дослідження

8.4 Протоколювання пробного дослідження

8.5 Визначення потреби в основному дослідженні ділянки

9 Основне дослідження ділянки

9.1 Загальні відомості

9.2 Задачі та сфера застосування

9.3 Схема дослідження

9.4 Стратегія відбирання проб

9.5 Оцінювання основного дослідження ділянки

9.6 Протоколювання

Додаток А Задачі відбирання проб ґрунту

Бібліографія

Додаток НА Перелік застосованих скорочень

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 10381-5:2005 Soil quality — Sampling — Part 5: Guidance on the procedure for the investigation of urban and industrial sites with regard to soil contamination (Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 5. Настанови з процедури дослідження міських і промислових ділянок щодо забрудненості ґрунту).

Метою цього стандарту є переклад міжнародного стандарту для адаптації його в галузі ґрунтознавства, агрохімії та захисту ґрунтів.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 142 «Ґрунтознавство».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «ця частина ISO 10381» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до ISO 10381-5;

— у розділі 2 та «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам сери стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

— долучено національний додаток НА з поясненням застосовних скорочень разом з їхніми аналоговими відповідниками.

У цьому стандарті є посилання на міжнародні стандарти, прийняті в Україні як національні, а саме:

— ДСТУ ISO 5667-1-2003 Якість води. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо проекту програм відбирання проб (ISO 5667-1:1980, IDT);

— ДСТУ ISO 5667-2-2003 Якість води. Відбір проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб (ISO 5667-2:1991, IDT);

— ДСТУ ISO 5667-3-2001 Якість води. Відбір проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами (ISO 5667-3:1994, IDT);

— ДСТУ ISO 5667-4-2003 Якість води. Відбирання проб. Частина 4. Настанови щодо відбирання проб з природних та штучних озер (ISO 5667-4:1987, IDT);

— ДСТУ ISO 5667-6-2001 Якість води. Відбирання проб. Частина 6. Настанови щодо відбирання проб води з річок і струмків (ISO 5667-6:1990, IDT);

— ДСТУ ISO 5667-11:2005 Якість води. Відбирання проб. Частина 11. Настанови щодо відбирання проб підземних вод (ISO 5667-11:1993, IDT);

— ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення і словник (ISO 9000:2005, IDT);

— ДСТУ ISO 10381-1:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо складання програм відбирання проб (ISO 10381-1:2002, IDT);

— ДСТУ ISO 10381-2:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 2. Настанови з методів відбирання проб (ISO 10381-2:2002, IDT);

— ДСТУ ISO 10381-3:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 3. Настанови з безпеки (ISO 10381-3:2001, IDT);

— ДСТУ ISO 10381-4:2005 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 4. Настанови щодо процедури дослідження природних, майже природних та оброблюваних ділянок (ISO 10381-4:2003, IDT);

— ДСТУ ISO 10381-6:2001 Якість ґрунту. Відбір проб. Частина 6. Настанови щодо відбору, оброблення та зберігання ґрунту для дослідження аеробних мікробіологічних процесів у лабораторії (ISO 10381-6:1993, IDT);

— ДСТУ ISO 10381-7:2009 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 7. Настанови щодо відбирання проб ґрунтового повітря (ISO 10381-7:2005, IDT);

— ДСТУ ISO 11074:2009 Якість ґрунту. Словник термінів (ISO 11074:2005, IDT);

— ДСТУ ISO 11259:2004 Якість ґрунту. Спрощений опис ґрунту (ISO 11259:1998, IDT);

— ДСТУ ISO 11464:2007 Якість ґрунту. Попереднє обробляння зразків для фізико-хімічного аналізу (ISO 11464:2006, IDT);

— ДСТУ ISO 14507:2005 Якість ґрунту. Попереднє оброблення проб для визначення органічних забруднювальних речовин (ISO 14507:2003, IDT);

— ДСТУ ISO 15175:2005 Якість фунту. Характеристика ґрунту відносно охорони ґрунтової води. (ISO 15175:2004, IDT);

— ДСТУ ISO 15176:2004 Якість ґрунту. Характеристика вийнятих ґрунтів та інших ґрунтових матеріалів, призначених для вторинного використання (ISO 15176:2002, IDT);

— ДСТУ ISO 15799:2005 Якість ґрунту. Настанови щодо встановлення екотоксикологічної характеристики ґрунтів та ґрунтових матеріалів (ISO 15799:2003, IDT);

— ДСТУ ISO 15800:2005 Якість ґрунту. Характеристика ґрунту щодо експозиції людини (ISO 15800:2003, IDT).

ВСТУП до ISO 10381-5:2005

ISO 10381 за загальною назвою «Якість ґрунту. Відбирання проб» складається з таких частин:

Частина 1. Настанови щодо складання програм відбирання проб;

Частина 2. Настанови з методів відбирання проб;

Частина 3. Настанови з безпеки;

Частина 4. Настанови щодо процедури дослідження природних, межових із природними та оброблюваних ділянок;

Частина 5. Настанови з процедури дослідження міських і промислових ділянок щодо забрудненості ґрунту;

Частина 6. Настанови щодо відбирання, оброблення та зберігання ґрунту для оцінювання аеробних мікробіологічних процесів у лабораторії;

Частина 7. Настанови щодо відбирання проб ґрунтового газу;

Частина 8. Настанови щодо відбирання проб на відвалах.

Цей стандарт — один із групи стандартів, що стосуються різних аспектів дослідження ділянок і відбирання проб. Його треба застосовувати разом з іншими частинами ISO 10381 (див. «Вступ»).

Хоча серйозні випадки забруднення ґрунтів здебільшого трапляються на міських та промислових ділянках, суттєве забруднення сільськогосподарської землі може статися також (наприклад, з причини використання пестицидів, довгочасного зрошення та внесення органічних відходів). У таких випадках можна застосовувати комбіновані методології ISO 10381-4 та ISO 10381-5. Якщо мета дослідження стосується росту рослин, треба посилатися на ISO 10381-4.

Застосовувану загальну термінологію узгоджено з термінологією, визначеною в ISO/TC 190 Soil quality (Якість ґрунту) та детальніше — з термінологією, наданою в ISO 11074.

Дослідження ґрунтової води, ґрунтового газу та поверхневої води не належить до сфери застосування цього стандарту. Щодо подальших відомостей стосовно відбирання проб ґрунтової води та поверхневої води див. ISO 5667. Відомості щодо відбирання проб ґрунтового газу надано в ISO 10381-7

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
ВІДБИРАННЯ ПРОБ
Частина 5. Настанови з процедури дослідження міських
 і промислових ділянок щодо забрудненості ґрунту

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
ОТБОР ПРОБ
Часть 5. Руководство к процедуре исследования городских
и промышленных участков относительно загрязненности почвы

SOIL QUALITY
 SAMPLING
Part 5. Guidance on the procedure for the investigation of urban
and industrial sites with regard to soil contamination

Чинний від 2011-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт дає настанови щодо процедури дослідження міських та промислових ділянок, де або відомо, що відбувається забруднення ґрунту, або наявність забруднення ґрунту підозрюють. Він також застосовний там, де є потреба встановити статус ділянки щодо забруднення або є потреба встановити якість ділянки у довкіллі для іншої мети.

Цей стандарт охоплює настанови щодо збирання відомостей, необхідних для оцінювання ризиків і/або розроблення планів ремедіаційних дій (наприклад, чи потрібна ремедіація, і пропозиції щодо того, як її можна найкраще здійснити). Однак він лише надає загальні настанови щодо потрібних відомостей. Наголошено, що специфічні ремедіаційні методи можуть потребувати додаткових відомостей.

Цей стандарт застосовний також до ділянок, де не очікують забруднення ґрунту, але треба визначити якість ґрунту (наприклад, щоб упевнитися у відсутності забруднення).

Незважаючи на те, що ділянки, розглядані в цьому стандарті, визначено як міські та промислові ділянки, настанови, розміщені в цьому стандарті, так само застосовні до будь-якої ділянки, де треба визначити ступінь та обсяг забруднення.

Примітка 1. Забруднення визначають як результат впливу людини; однак методи, описані для дослідження, застосовні також там, де наявні природно високі концентрації потенційно шкідливих речовин.

Примітка 2. Кілька різних задач відбирання проб з ґрунту наведено в додатку А разом з посиланнями на відповідні частини ISO 10381.

Примітка 3. Хоча основну частину відомостей для оцінювання ризиків і/або розроблення планів ремедіаційних дій отримують застосуванням цього стандарту, цей документ не дає настанов щодо рішень та дій, які походять із дослідження ділянки, наприклад, оцінювання ризику та рішень про вимоги до ремедіації (якщо є).

Примітка 4. Цей стандарт стосується лише дослідження землі. Важливо розуміти, що на старих міських та промислових ділянках можуть бути покинуті будинки та/або промислові конструкції, призначені до зруйнування, демонтування або ремонту. Якщо оминути дослідження цих будов перед їхнім руйнуванням, це може спричинити небезпеку для робітників або призвести до поширення забруднення на ділянці та поза нею. Дослідження покинутих будов або залишків фундаментів не належить до сфери застосування цього стандарту.

Примітка 5. У багатьох ситуаціях є тісний взаємозв’язок між забрудненням фунту, ґрунтової води, ґрунтового газу та, меншою мірою, поверхневої води.

2 НОРМАТИВНЕ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче нормативний документ потрібен для застосування цього стандарту. У разі датованого посилання застосовують тільки наведене видання. У разі недатованого посилання треба користуватись останнім виданням нормативного документа (разом зі змінами).

ISO 11074 Soil quality — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 11074 Якість ґрунту. Словник.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online