ДСТУ ISO 8029:2013 Рукави пластмасові. Розбірні армовані текстильними матеріалами водяні рукави загальної призначеності. Технічні умови (ISO 8029:2007, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Рукави пластмасові
РОЗБІРНІ АРМОВАНІ ТЕКСТИЛЬНИМИ
МАТЕРІАЛАМИ ВОДЯНІ РУКАВИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ
Технічні умови
(ISO 8029:2007, IDT)

ДСТУ ISO 8029:2013

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Воронков, канд. техн. наук; М. Коцар (науковий керівник); А. Харченко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 11 грудня 2013 р. № 1469 з 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 8029:2007 Plastics hose - General-purpose collapsible water hose, textile-reinforced - Specification (Рукави пластмасові. Розбірні армовані текстильним матеріалом водяні рукави загальної призначеності. Технічні умови)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 8029:2007

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 З’єднувальні муфти та кінцеві з’єднання

6 Матеріали та конструкція

7 Розміри та допуски

7.1 Внутрішній діаметр та допуски

7.2 Допуск на довжину

8 Фізичні властивості

8.1 Пластмаси

8.2 Вимоги до технічних характеристик готових рукавів

9 Періодичність випробування

10 Протокол випробування

11 Маркування

12 Рекомендації щодо пакування та зберігання

Додаток А Випробування на абразивне зношування

Додаток В Типові приймальні та контрольні випробування

Додаток С Виробничі приймальні випробування виробів

Додаток D З’єднувальні муфти та кінцеві з’єднання

Додаток НА Перелік національних стандартів, згармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 8029:2007 Plastics hose - General-purpose collapsible water hose, textile-reinforced - Specification (Рукави пластмасові. Розбірні армовані текстильним матеріалом водяні рукави загальної призначеності. Технічні умови).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до ISO 8029:2007;

- слова «Цей міжнародний стандарт» замінено на «Цей стандарт»;

- замінено познаки одиниць фізичних величин згідно із серією стандартів ДСТУ 3651-97;

- у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

- у розділі 11 познаку «ISO 8029:2007» замінено на «ДСТУ ISO 8029:2013»;

- долучено додаток НА, у якому наведено перелік національних стандартів, згармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті.

ВСТУП до ISO 8029:2007

Цей стандарт розроблено, щоб установити мінімально прийнятні вимоги щодо задовільних технічних характеристик армованих текстильними матеріалами термопластичних розбірних рукавів для подавання води, водяних розчинів або гідросумішей.

З огляду на таке застосування, технічні вимоги та відповідні випробування встановлено щодо дії лабораторних джерел світла (див. 8.2.5) та стійкості до зношування (див 8.2.6).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РУКАВИ ПЛАСТМАСОВІ
РОЗБІРНІ АРМОВАНІ ТЕКСТИЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ
ВОДЯНІ РУКАВИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ
Технічні умови

РУКАВА ПЛАСТМАССОВЫЕ
РАЗБОРНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
ВОДЯНЫЕ РУКАВА ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Технические условия

PLASTICS HOSES
GENERAL-PURPOSE COLLAPSIBLE WATER HOSE,
TEXTILE-REINFORCED
Specification

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до чотирьох типів армованих текстильними матеріалами термопластичних розбірних водяних рукавів загальної призначенобті з робочим температурним діапазоном від мінус 10 °С до 55 °С.

Такі рукави класифікують за чотирма наведеними нижче типами:

- низького тиску, для максимального робочого тиску до 4,0 бар за температури 23 °С та до 2,0 бар за температури 55 °С;

- середнього тиску, для максимального робочого тиску до 7,0 бар за температури 23 °С та до 3,6 бар за температури 55 °С;

- високого тиску, для максимального робочого тиску до 10,0 бар за температури 23 °С та до 5,1 бар за температури 55 °С;

- надвисокого тиску, для максимального робочого тиску до 15,5 бар за температури 23 °С та до 7,9 бар за температури 55 °С.

Стандарт не застосовують до виробів, призначених для пожежогасіння та постачання питної води.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У фазі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань чинним є останнє видання (разом зі змінами).

ISO 3 Preferred numbers - Series preferred numbers

ISO 37 Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of tensile stress-strain properties

ISO 188 Rubber, vulcanized or thermoplastic - Accelerated ageing and heat resistance tests

ISO 1307 Rubber and plastics hoses - Hose sizes, minimum and maximum inside diameters, and tolerances on cut-to-length hoses

ISO 1402 Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Hydrostatic testing

ISO 1746:-1 Rubber or plastics hoses and tubing - Bending tests

ISO 4892-2 Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 2: Xenon-arc lamps

ISO 4892-3 Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 3: Fluorescent UV lamps

ISO 4892-4 Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 4: Open-flame carbon-arc lamps

ISO 8033 Rubber and plastics hose - Determination of adhesion between components

ISO 8330 Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Vocabulary

ISO 8331 Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Guidelines for selection, storage, use and maintenance

ISO 9352 Plastics - Determination of resistance to wear by abrasive wheels

ISO/TR 17784:2003 Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Guide for use by purchasers, assemblers, installers and operating personnel

ISO 23529 Rubber - General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test methods.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3 Переважні числа. Серії переважних чисел

ISO 37 Каучук вулканізований або термопластичний. Визначення механічних властивостей за розтягування

ISO 37 Каучук вулканізований або термопластичний. Визначення механічних властивостей за розтягування

ISO 188 Каучук вулканізований або термопластичний. Випробування на прискорене старіння та термостійкість

ISO 1307 Рукави гумові та пластмасові. Розміри рукавів, мінімальні та максимальні внутрішні діаметри й допуски на мірні довжини рукавів

ISO 1402 Рукави й складені рукави гумові та пластмасові. Гідростатичні випробування

ISO 1746 Рукави й складені рукави гумові або пластмасові. Випробування на згинання

ISO 4892-2 Пластмаси. Методи випробовування на дію лабораторних джерел світла. Частина 2. Лампи ксенонові дугові

ISO 4892-3 Пластмаси. Методи випробовування на дію лабораторних джерел світла. Частина 3. Флуоресцентні ультрафіолетові лампи

ISO 4892-4 Пластмаси. Методи випробовування на дію лабораторних джерел світла. Частина 4. Лампи вугільні дугові з відкритим полум’ям

ISO 8033 Рукави гумові та пластмасові. Визначення адгезії між елементами рукавів

ISO 8330 Рукави гумові та пластмасові й рукави складені. Словник термінів

ISO 8331 Рукави гумові та пластмасові й рукави складені. Настанови щодо вибирання, зберігання, використання й технічного обслуговування

ISO 9352 Пластмаси. Визначення стійкості до зношування за допомогою абразивного круга

ISO/TR17784:2003 Рукави гумові та пластмасові й складені рукави. Настанова щодо використання для покупців, складальників, монтажників та обслуговувального персоналу

ISO 23529 Гума. Загальні методики щодо підготування та доведення до визначеного стану випробуваних зразків для методів випробовування фізичних властивостей.

 

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online