ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-2-2003, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20429 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-2-2003, IDT)
Дата початку дії01.07.2006
Дата прийняття30.12.2005
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Російська
Затверджуючий документНаказ від 30.12.2005 № 387 Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам, змінам до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа5725-2:2005
РозробникДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)


ДСТУ 7094:2009 Метрологія. Маса нафти та нафтопродуктів. Загальні вимоги до методик виконання вимірювання (ГОСТ 8.587-2009, MOD)

ДСТУ 7762:2015 Сплави дорогоцінних металів ювелірні. Загальні вимоги до методів аналізу

ДСТУ 7811:2015 Реактиви. Метод тонкошарової хроматографії

ДСТУ 8610:2016 Сировина та продукти харчові. Визначення стійкості до окиснення. (Прискорена проба на окиснюваність методом Оксітест)

ДСТУ 8811.0:2019 Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Загальні вимоги до методів хімічного аналізування

ДСТУ 8923:2019 Чавун, сталь, феросплави, хром та марганець металеві. Загальні вимоги до методів аналізування

ДСТУ 9149:2021 Метрологія. Віскозиметри Гепплера. Методика повірки

ДСТУ 9155:2021 Метрологія. Віскозиметри умовної в`язкості. Методика повірки

ДСТУ EN 12802:2021 Матеріали дорожньої розмітки. Лабораторні методи ідентифікації (EN 12802:2011, IDT)

ДСТУ EN 13075-1:2020 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення характеристик розпаду. Частина 1. Визначення індексу розпаду катіонних бітумних емульсій методом мінерального наповнювача (EN 13075-1:2016, IDT)

ДСТУ EN 13212:2020 Матеріали дорожньої розмітки. Вимоги до контролю виробництва на підприємстві (EN 13212:2011, IDT)

ДСТУ EN 13587:2018 Бітум та бітумні в`яжучі. Визначення властивостей під час розтягування (EN 13587:2016, IDT)

ДСТУ EN 13654-2:2014 Меліоранти ґрунту та поживне середовище. Визначення вмісту азоту. Частина 2. Метод Дюма (EN 13654-2:2001, IDT)

ДСТУ EN 13771-2:2013 Компресори та конденсатори для охолодження. Методи випробування з перевіряння робочих характеристик. Частина 2. Агрегати компресорно-конденсаторні (EN 13771-2:2007, IDТ)

ДСТУ EN 13804:2014 Продукти харчові. Визначення мікроелементів. Критерії ефективності, загальний аналіз та готування зразків (EN 13804:2002, IDT)

ДСТУ EN 15104:2013 Тверде біопаливо. Методи визначення вмісту загальних вуглецю, водню та азоту (EN 15104:2011, IDT)

ДСТУ EN 15105:2013 Тверде біопаливо. Методи визначання вмісту водорозчинних хлоридів, натрію та калію (EN 15105:2011, IDT)

ДСТУ EN 15309:2015 Характеризування відходів та ґрунту. Визначення елементного складу методом рентгенофлуоресценції (EN 15309:2007, IDT)

ДСТУ EN 16523-1:2018 Визначення стійкості матеріалу до проникання хімічних речовин. Частина 1. Проникання потенційно небезпечних рідких хімічних речовин в умовах безперервного контакту (EN 16523-1:2015 + А1:2018, IDT)

ДСТУ EN 60704-3:2016 Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 3. Методи визначення та перевірення задекларованих значень шумового випромінення (EN 60704-3:2006, IDT)

ДСТУ EN ISO 11204:2016 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях з урахуванням точних поправок на середовище (EN ISO 11204:2010, IDT; ISO 11204:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 13287:2017 Засоби індивідуального захисту. Взуття. Методи випробування стійкості до ковзання (EN ISO 13287:2012, IDT; ISO 13287:2012, IDT)

ДСТУ EN ISO 3741:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для ревербераційних випробувальних камер (EN ISO 3741:2010, IDT; ISO 3741:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 3743-1:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих мобільних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Метод порівняння для випробувальних камер із твердими стінками (EN ISO 3743-1:2010, IDT; ISO 3743-1:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 3744:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною (EN ISO 3744:2010, IDT; ISO 3744:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 3745:2014 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для заглушених і напівзаглушених камер (EN ISO 3745:2012, IDТ)

ДСТУ EN ISO 3746:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною (EN ISO 3746:2010, IDT; ISO 3746:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 3747:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічний або наближений метод для використання на місці в ревербераційному середовищі (EN ISO 3747:2010, IDT; ISO 3747:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 4259:2012 Нафтопродукти. Визначення та застосовування характеристик точності методів випробовування (EN ISO 4259:2006, IDT)

ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT)

ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2017 Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки професійного рівня (EN ISO/IEC 17043:2010; ISO/IEC 17043:2010, IDT)

ДСТУ ISO 10390:2007 Якість ґрунту. Визначення рН (ІSO 10390:2005, IDT)

ДСТУ ISO 10576-1:2006 Статистичні методи. Настанови щодо оцінювання відповідності заданим вимогам. Частина 1. Загальні положення (ІSO 10576-1:2003, ІDT)

ДСТУ ISO 11264:2007 Якість ґрунту. Визначення гербіцидів. Метод з застосуванням високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) з ультрафіолетовим детектуванням (ISO 11264:2005, IDT)

ДСТУ ISO 11323:2016 Руда залізна і залізо прямого відновлювання. Словник термінів (ISO 11323:2010, IDT)

ДСТУ ISO 11462-1:2006 Статистичний контроль. Настанови щодо здійснення статистичного контролю за процесом. Частина 1. Елементи статистичного контролю за процесом (ІSO 11462-1:2001, ІDT)

ДСТУ ISO 11843-3:2006 Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 3. Методологія визначення критичного значення змінної відгуку, якщо відсутні дані калібрування (ІSO 11843-3:2003, ІDT)

ДСТУ ISO 11843-4:2006 Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 4. Методологія порівняння найменшого виявленого значення із заданим значенням (ІSO 11843-4:2003, ІDT)

ДСТУ ISO 13366-1/IDF 148-1:2014 Молоко. Підрахування соматичних клітин. Частина 1. Мікроскопічний (контрольний) метод (ISO 13366-1:2008/IDF 148-1:2008, ISO 13366-1:2008/Cor 1:2009, IDT)

ДСТУ ISO 13528:2014 Статистичні методи для застосування під час перевірки професійного рівня за допомогою міжлабораторних порівнянь (ISO 13528:2005, IDT)

ДСТУ ISO 14637/IDF 195:2009 Молоко. Ферментативний метод визначення вмісту сечовини з використанням різниці pH (Контрольний метод) (ISO 14637/IDF 195:2004, IDT). З поправкою

ДСТУ ISO 15793:2009 Крупи манні з твердої пшениці. Метод визначення неподрібненої фракції (ISO 15793:2000, IDT)

ДСТУ ISO 17932:2014 Олія пальмова. Метод визначення погіршення показника знебарвлення і вмісту каротину (ISO 17932:2011, IDT)

ДСТУ ISO 19730:2015 Якість ґрунту. Екстрагування з ґрунту перехідних елементів розчином нітрату амонію (ISO 19730:2008, ІDТ)

ДСТУ ISO 20128/IDF 192:2015 Продукти молочні. Визначення ймовірної кількості Lactobacillus acidophilus на селективному середовищі методом підрахування колоній, інкубованих за температури 37 °С (ISO 20128:2006 (IDF 192:2006), IDT)

ДСТУ ISO 204:2019 Металеві матеріали. Одноосьове випробування на повзучість розтягуванням. Метод випробування (ISO 204:2018, IDT)

ДСТУ ISO 24276:2008 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Основні вимоги, терміни та визначення понять (ISO 24276:2006, IDT)

ДСТУ ISO 2597-1:2012 Руди залізні. Визначення загального заліза. Частина 1. Титриметричний метод після відновлювання хлоридом олова (II)

ДСТУ ISO 28218:2013 Захист від радіації. Критерії проведення радіобіологічного аналізування (ISO 28218:2010, IDТ)

ДСТУ ISO 3071:2015 Матеріали текстильні. Визначення pH водної витяжки

ДСТУ ISO 3093:2009 Пшениця, жито та борошно з них, пшениця тверда й манні крупи з твердої пшениці. Визначення числа падіння методом Хагберга-Пертена (Hagberg-Perten) (ISO 3093:2004, IDT)

ДСТУ ISO 3534-1:2008 Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 1. Загальні статистичні терміни та терміни теорії ймовірностей (ISO 3534-1:2006, IDT)

ДСТУ ISO 3656:2017 Жири тваринні і рослинні та олії. Метод визначення абсорбції ультрафіолетового світла у вигляді питомої УФ-екстинкції (ISO 3656:2011, IDT)

ДСТУ ISO 3890-1:2007 Молоко та молочні продукти. Визначення залишків хлорорганічних сполук (пестицидів). Частина 1. Загальні поняття та методи екстрагування (ISO 3890-1:2000, IDT)

ДСТУ ISO 3951-3:2009 Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 3. Плани подвійного вибирання для послідовної перевірки партій, визначених межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги (ІSO 3951-3:2007, ІDT)

ДСТУ ISO 8851-1/IDF 191-1:2007 Масло вершкове. Визначення вмісту вологи, сухого знежиреного залишку та жиру (рутинні методи). Частина 1. Визначення масової частки вологи (ISO 8851-1/IDF 191-1:2004, IDT)

ДСТУ ISO 8851-2/IDF 191-2:2007 Масло вершкове. Визначення вмісту вологи, сухого знежиреного залишку та жиру (рутинні методи). Частина 2. Визначення масової частки сухого знежиреного залишку (ISO 8851-2/IDF 191-2:2004, IDT)

ДСТУ ISO 8851-3/IDF 191-3:2007 Масло вершкове. Визначення вмісту вологи, сухого знежиреного залишку та жиру (рутинні методи). Частина 3. Обчислення масової частки жиру (ISO 8851-3/IDF 191-3:2004, IDT)

ДСТУ ISO/TS 21749:2013 Невизначеність вимірювання в метрологічній практиці. Повторні вимірювання та ієрархічні експерименти (ISO/TS 21749:2005, IDT)

ДСТУ ISO/TS 9941/IDF/RM 160:2009 Молоко та консервоване згущене молоко. Спектрометричний метод визначення вмісту олова (ISO/TS 9941/IDF/RM 160:2005, IDT)

ДСТУ Б EN 1108:2013 Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні для гідроізоляції покрівлі. Визначення формостійкості за циклічної зміни температури (EN 1108:1999, IDT)

ДСТУ Б EN 413-2:2015 Цемент для мурування. Частина 2. Методи випробувань (EN 413-2:2005, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення (ГОСТ ИСО 5725-1-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 3. Проміжні показники прецизійності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-3-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 4. Основні методи визначення правильності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-4-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-5:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 5. Альтернативні методи визначення прецизійності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-5-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 6. Використання значення точності на практиці (ГОСТ ИСО 5725-6-2003, IDT)

ДСТУ-П ISO/TR 17055:2010 Сталь. Визначення кремнію методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв`язаною плазмою (ISO/TR 17055:2002, IDT)

ДСТУ-П ISO/TS 13530:2011 Якість води. Настанови з аналітичного контролю якості результатів хімічного та фізико-хімічного аналізу води (ІSO/TS 13530:2009, ІDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТОЧНІСТЬ (ПРАВИЛЬНІСТЬ
І ПРЕЦИЗІЙНІСТЬ) МЕТОДІВ
ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ
Частина 2. Основний метод визначення
повторюваності і відтворюваності
стандартного методу вимірювання
(ГОСТ ИСО 5725-2-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2006

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: Р. Климик

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2005 р. № 387 з 2006-07-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ ИСО 5725-2-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений (Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ідентичний ГОСТ ИСО 5725-2-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений (Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання)

Замість ГОСТ ИСО 5725-1-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005

Замість ИСО 3534-1-1993 чинний ДСТУ ИСО 3534-1:2001

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- на другій сторінці обкладинки в таблиці прийняття стандарту змінено назву національних органів стандартизації (п.2 «Предисловия»);

- на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п. 4 «Предисловия») та інформацію щодо заборони відтворювання, тиражування та розповсюджування цього стандарту як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії;

- вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду МКС групи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації.

У разі застосування стандарту рекомендовано замість терміну «повторяемость» використовувати термін «сходимость» згідно з РМГ 29-99 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения».

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY
AND CERTIFICATION (EASC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ
И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Часть 2
Основной метод определения повторяемости
и воспроизводимости стандартного
метода измерений

(ISO 5725-2:1994, IDТ)

Издание официальное

Минск
Евразийский совет по стандартизации, метрологи и сертификации

Предисловие

Евразийский Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-97 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным Государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИстандарт) Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России

2 ВНЕСЕН Госстандартом России

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 23 от 22 мая 2003 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004-97
Код страны по
МК (ИСО 3166) 004-97
Сокращенное наименование национального
органа по стандартизации
Азербайджан AZ Азстандарт
Армения AM Армстандарт
Грузия GE Грузстандарт
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан KG Кыргызстандарт
Молдова MD Молдова-Стандарт
Российская Федерация RU Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт
Украина UA Госпотребстандарт Украины

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 5725-2:1994/Соr.1:2002 "Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Part 2. Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method" (ИСО 5725-2:1994/Попр.1:2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений - Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ИСО/ТК 69, Применяемые статистические методы, подкомитетом ПК 6, Методы и результаты измерений

Перевод с английского (еn)

Сведения о соответствии международных стандартов, на которые даны ссылки, государственным стандартам, принятым в качестве идентичных государственных стандартов, приведены в дополнительном приложении С

Степень соответствия - идентичная (IDT)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 Оценка параметров в исходной модели

5 Требования к эксперименту по оценке прецизионности

5.1 Программа эксперимента

5.2 Привлечение лабораторий

5.3 Подготовка материалов

6 Персонал, привлекаемый к участию в эксперименте по оценке прецизионности

6.1 Комиссия

6.2 Статистические функции

6.3 Исполнительные функции

6.4 Инспекторы

6.5 Операторы

7 Статистический анализ эксперимента по оценке прецизионности

7.1 Предварительные соображения

7.2 Табличное представление результатов и используемая индексация

7.3 Анализ результатов на совместимость и наличие выбросов

7.4 Расчет общего среднего значения и дисперсий

7.5 Установление функциональной зависимости между значениями прецизионности исредним значением m

7.6 Статистический анализ как поэтапная методика

7.7 Отчет перед комиссией и принимаемые ею решения

8 Статистические таблицы

Приложение А Условные обозначения и сокращения, используемые во всех частях ИСО 5725

Приложение В Примеры статистического анализа экспериментов по оценке прецизионности

Приложение С Сведения о соответствии международных стандартов, на которые даны ссылки, межгосударственным стандартам, принятым в качестве идентичных межгосударственных стандартов

Приложение D Библиография

Введение

0.1 Во всех частях ИСО 5725 для описания точности метода измерений используются два термина: "правильность" и "прецизионность". "Правильность" касается близости между средним арифметическим значением большого числа результатов испытаний и истинным или принятым эталонным значением. "Прецизионность" касается близости между результатами испытаний.

0.2 Общее рассмотрение данных величин представлено в ИСО 5725-1 и поэтому не повторяется в настоящем стандарте. ИСО 5725-1 необходимо рассматривать совместно со всеми другими частями ИСО 5725, включая настоящий стандарт, так как в нем приведены основополагающие определения и общие принципы.

0.3 Настоящий стандарт касается исключительно оценки, выполняемой при помощи стандартного отклонения повторяемости и стандартного отклонения воспроизводимости. Несмотря на то, что для оценки прецизионности при определенных обстоятельствах применяются другие типы эксперимента (например, эксперимент с расщепленными уровнями), они не имеют отношения к настоящему стандарту и рассматриваются в ИСО 5725-5. В настоящем стандарте также не рассматриваются показатели прецизионности, являющиеся промежуточными между двумя главными показателями; они описаны в ИСО 5725-3.

0.4 При определенных условиях данные, полученные из эксперимента, выполняемого с целью оценки прецизионности, используются также для оценки правильности. Оценка правильности не рассматривается в настоящем стандарте, все аспекты оценки правильности рассмотрены в ИСО 5725-4.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Часть 2
Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости
стандартного метода измерений

ACCURACY (TRUENESS AND PRECISION) OF MEASUREMENT
METHODS AND RESULTS
Part 2
Basic method for the determination of repeatability and reproducibility
of a standard measurement method

Дата введения 2006-07-01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт:

- подробно описывает общие принципы, которым необходимо следовать при планировании экспериментов, предназначенных для численной оценки прецизионности методов измерений посредством проведения совместного межлабораторного эксперимента;

- представляет детализированное для практического применения описание основного метода, предусмотренного для повседневного использования при оценке прецизионности методов измерений;

- представляет руководство для всего персонала, имеющего отношение к планированию, осуществлению и анализу результатов испытаний для оценки прецизионности.

В приложении В приведены практические примеры оценки прецизионности методов измерений посредством проведения эксперимента.

1.2 Настоящий стандарт касается исключительно методов измерений непрерывных величин, дающим в качестве результата испытаний единичное значение, даже если данное единичное значение может быть результатом расчета на основании серии наблюдений.

1.3 Предполагается, что при планировании и осуществлении прецизионного эксперимента все принципы, установленные в ИСО 5725-1, были соблюдены. Основной метод предусматривает использование одного и того же количества результатов испытаний в каждой лаборатории при условии анализа каждой лабораторией одних и тех же уровней исследуемой выборки; т. е. имеется в виду сбалансированный эксперимент. Основной метод с однородными уровнями применяется к процедурам, которые были стандартизованы и регулярно используются во многих лабораториях.

1.4 Статистическая модель согласно разделу 5 ИСО 5725-1 принимается в качестве подходящего основания для интерпретации и анализа результатов испытаний, распределение которых является приблизительно нормальным.

1.5 При помощи основного метода, описываемого в настоящем стандарте, будет (как правило) оцениваться прецизионность метода измерений:

a) в тех случаях, когда требуется определить стандартные отклонения повторяемости и воспроизводимости, определение которых дано в ИСО 5725-1;

b) в тех случаях, когда предполагаемые к использованию материалы являются однородными, либо когда влияние разнородности может быть учтено в значениях прецизионности, а также

c) в тех случаях, когда использование сбалансированного плана с однородными уровнями является приемлемым.

1.6 Точно такой же подход может быть использован для того, чтобы сделать предварительную оценку прецизионности для тех методов измерений, которые не достигли стадии стандартизации или не имеют обычного применения.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ИСО 3534-1:1993 Статистика. Словарь и символы. Часть 1: Вероятность и общие статистические термины

ИСО 5725-1:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Общие принципы и определения


Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ