СОУ НАЕК 069:2014 Управление закупками продукции. Система оценки соответствия продукции. Оценка соответствия продукции АСУ ТП. С Изменением

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»
Управління закупівлями продукції
СИСТЕМА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ.
ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ АСУ ТП

СОУ НАЕК 069:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ 2014 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний центр регулювання якості поставок та послуг

2 РОЗРОБНИКИ: Кутовий O. A., Котульский O. A., Малишкін С. І.

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «НАЕК «Енергоатом» від 23.06.2014 № 535

4 ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 01.01.2015

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ 6 ПЕРЕВІРКА: 01.03.2020, 01.03.2025

7 КОД КНДК: 5.10.40; 5.10.60

8 ПІДРОЗДІЛ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ВВЕДЕННЯ НД: відділ моніторингу та сертифікації департаменту ліцензування виконавчої дирекції з якості та управління

9 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРІПНАЛУ НД: відділ стандартизації департаменту з управління документацією та стандартизації виконавчої дирекції з якості та управління

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Позначення та скорочення

5 Загальні положення

6 Обсяг оцінювання відповідності під час виробництва

7 Розгляд плану якості

8 Порядок проведення робіт за планами якості

9 Вимоги щодо заповнення та закриття планів якості

Додаток А. Приклад таблиці контрольних точок плану якості на продукцію АСУ ТП

Додаток Б. Форма акта про результати перевірки готовності виробництва

Аркуш реєстрації змін

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Управління закупівлями продукції
СИСТЕМА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ.
ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ АСУ ТП

Управление закупками продукции
СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ.
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ АСУ ТП

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Дія цього стандарту поширюється на виконання робіт з оцінювання відповідності продукції АСУ ТП (обладнання, виробів, напівфабрикатів та покупних комплектуючих виробів), призначеної до використання при спорудженні, модернізації та продовженні ресурсу АЕС, а також при виконанні ремонтів, заміни обладнання і постачанні запасних частин.

1.2 Вимоги стандарту обов’язкові:

- для структурних підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом» що здійснюють замовлення продукції та (або) беруть участь у проведенні процедур з оцінювання відповідності продукції власним персоналом;

- для уповноважених організацій, яким за договором з ДП «НАЕК «Енергоатом» доручається проведення оцінювання відповідності продукції;

- для виробників (постачальників) продукції, якщо до договору (контракту) на закупівлю внесена відповідна вимога.

1.3 Положення цього стандарту застосовуються представниками замовника під час:

- розгляду та узгодження Плану якості на продукцію;

- оформлення Актів перевірки готовності виробництва до виготовлення продукції;

- виконання робіт з контролю якості продукції на етапі її виготовлення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ (змінено, зм. № 1)

У цьому стандарті використані посилання на такі документи:

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII

НП 306.2.141-2008 Загальні положення безпеки атомних станцій

ДСТУ 8634:2016 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Настанови щодо розроблення та поставлення на виробництво нехарчової продукції

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

ДСТУ ІЕС 62138:2008 Атомні електростанції. Інформаційні та керувальні системи, важливі для безпеки. Програмні аспекти комп'ютерних систем, які виконують функції категорії В або С (ІЕС 62138:2004, IDT)

ГОСТ 15.309-98 Системы разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ДСТУ 9027:2020 Системи управління якістю. Настанови щодо вхідного контролю продукції

СОУ НАЕК 005:2016 Управління документацією. Технічні вимоги та умови постачання продукції для АЕС. Правила розроблення, оформлення та поводження. Вимоги до змісту

СОУ НАЕК 024:2012 Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції, що закуповується експлуатуючою організацією. Загальні положення

СОУ НАЕК 039:2013 Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Оцінювання продукції на етапі виробництва

СОУ НАЕК 045:2013 Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Критерії вибору процедур оцінювання відповідності

СОУ НАЕК 077:2015 Управління закупівлями продукції. «Технічні умови», «Технічні специфікації» та «Технічні завдання» на продукцію для АЕС. Порядок розроблення, розгляду, погодження та поводження

СОУ НАЕК 081:2015 Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Випробування та приймання продукції для АЕС

ПЛ-Д.0.04.066-20 Положення про порядок укладання та ведення договорів (контрактів)

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online