СОУ НАЕК 024:2012 Управление закупками продукции. Система оценки соответствия продукции, закупаемой эксплуатирующей организацией. Общие положения. С Изменениями

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


Державне підприємство
“Національна атомна енергогенеруюча компанія
“ЕНЕРГОАТОМ”

СТАНДАРТ НАЦІОНАЛЬНОЇ АТОМНОЇ
ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ «ЕНЕРГОАТОМ»

Управління закупівлями продукції
СИСТЕМА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ,
ЩО ЗАКУПОВУЄТЬСЯ ЕКСПЛУАТУЮЧОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ.
Загальні положення

СОУ НАЕК 024:2012

Відповідає офіційному тексту

Київ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: департамент ліцензування ВДЯУ ДП НАЕК «Енергоатом»

2 РОЗРОБНИКИ: Василенко В. І., Нерознак В. І.; Топчій M. A .

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП НАЕК «Енергоатом» 19.09.2012 р. № 804

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕВІРЯННЯ 19.09.2015, 19.09.2020 (змінено, зм. № 9) , 19.09.2025 (змінено, зм. № 10)

6 ПІДРОЗДІЛ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ СУПРОВОДЖЕННЯ СТАНДАРТУ: відділ оцінки відповідності департаменту ліцензування виконавчої дирекції з якості та управління (змінено, зм. № 10)

7 МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ СТАНДАРТУ: відділ стандартизації департаменту з управління документацією дирекції з якості та управління (змінено, зм. № 10)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Задачі та відповідальність суб'єктів СОВП

7 Оцінка відповідності продукції

7.1 Діяльність з оцінки відповідності продукції на етапі планування закупівель продукціи

7.2 Діяльність з оцінки відповідності продукції етапі організації та проведення закупівель, а також на етапі укладення договорів на поставку продукції

7.3 Оцінка відповідності на етапі розроблення продукції

7.4 Оцінка відповідності на етапі виробництва продукції

7.5 Діяльність з оцінки відповідності продукції етапі вхідного контролю продукції

7.6 Оцінка відповідності на етапі експлуатації обладнання

7.7 Інформаційно-аналітична діяльность з оцінки відповідності продукції

8 Вибір етапів процесу оцінки відповідності продукції

Аркуш реєстрації змін

СТАНДАРТ НАЦІОНАЛЬНОЇ АТОМНОЇ
ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ “ЕНЕРГОАТОМ”

Управління закупівлями продукції
СИСТЕМА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ, ЩО
ЗАКУПОВУЄТЬСЯ ЕКСПЛУАТУЮЧОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ.
Загальні положення

Управление закупками продукции
СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ,
ЗАКУПАЕМОЙ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.
Общие положения

Чинний від 2015-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт є документом, який визначає основні принципи побудови та функціонування системи оцінки відповідності продукції, що закуповується ДП “НАЕК “Енергоатом” і до якої визначено вимоги щодо оцінювання відповідності.

1.2 Цей стандарт розроблено відповідно до чинного законодавства у сфері використання ядерної енергії та оцінки відповідності, з метою конкретизації основних його положень та їх додержання суб’єктами, що беруть участь у процесах створення продукції, закупівлі, експлуатації.

1.3 Вимоги стандарту обов’язкові до виконання:

- працівниками структурних підрозділів ДП “НАЕК “Енергоатом” під час планування закупівлі продукції, контролю продукції під час виробництва, здійсненні вхідного контролю продукції, контролю на етапі експлуатації обладнання;

- юридичними та фізичними особами, що беруть участь у реалізації положень системи оцінки відповідності продукції у межах договорів (контрактів) з ДП “НАЕК “Енергоатом”;

- виробниками (постачальниками) продукції, якщо до договору (контракту) на закупівлю внесена відповідна умова.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ (змінено, зм. № 10)

У цьому стандарті використані посилання на такі документи:

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII

НП 306.2.141-2008 Загальні положення безпеки атомних станцій

НП 306.1.182-2012 Вимоги до системи управління діяльністю експлуатуючої організації (оператора)

НП 306.1.190-2012 Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії ї

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 8634:2016 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Настанови щодо розроблення та поставлення на виробництво нехарчової продукції

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи

СОУ НАЕК 012:2021  Управління поставками (закупівлями) продукції. Оцінка постачальників продукції, робіт та послуг для систем, важливих для безпеки ядерних установок

СОУ НАЕК 005:2021 Управління поставками (закупівлями) продукції. Технічні специфікації до предмета закупівлі. Правила розроблення, оформлення та поводження. Вимоги до змісту

СОУ НАЕК 038:2021 Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії

СОУ НАЕК 039:2013 Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Оцінювання відповідності продукції на етапі виробництва

СОУ НАЕК 042:2017 Управління закупівлями продукції. Організація закупівель продукції

СОУ НАЕК 045:2013 Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Критерії вибору процедур оцінювання відповідності

СОУ НАЕК 077:2020 Управління закупівлями продукції. «Технічні умови», «Технічні специфікації» та «Технічні завдання» на продукцію для АЕС. Порядок розроблення, розгляду, погодження та поводження

ОСТ 34-38-702-85 Система ТоиР. Основные понятия для АЭС. Термины и определения

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online