СОУ НАЕК 045:2013 Управление закупками продукции. Система оценки соответствия продукции. Критерии выбора процедур оценивания соответствия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

СТАНДАРТ НАЦІОНАЛЬНОЇ АТОМНОЇ
ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ «ЕНЕРГОАТОМ»

Управління закупівлями продукції
СИСТЕМА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ.
КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ПРОЦЕДУР ОЦІНЮВАННЯ
ВІДПОВІДНОСТІ

СОУ НАЕК 045:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
2013

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ТОВ «АЕСКАР»

2 РОЗРОБНИКИ: Куц В. М.

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП НАЕК «Енергоатом» 30.12.2013 № 1085

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕВІРЯННЯ:

6 ПІДРОЗДІЛ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ СУПРОВОДЖЕННЯ СТАНДАРТУ: відділ моніторингу оцінки відповідності департаменту ліцензування дирекції з якості та управління (змінено, зм. № 4)

7 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТАНДАРТУ: відділ стандартизації департаменту з управління документацією та стандартизації дирекції з якості та управління (змінено, зм. № 4)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Критерії і алгоритм вибору обсягу оцінювання відповідності продукції під час виробництва

Додаток А Вибір обсягу оцінювання відповідності продукції під час виробництва

Додаток Б Форма представлення результатів обсягу оцінювання відповідності продукції під час виробництва

Аркуш реєстрації змін

СТАНДАРТ НАЦІОНАЛЬНОЇ АТОМНОЇ
ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ «ЕНЕРГОАТОМ»

Управління закупівлями продукції
СИСТЕМА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ.
КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ПРОЦЕДУР ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Управление закупками продукции
СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ.
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПРОЦЕДУР ОЦЕНИВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Чинний від 2015-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює основні принципи визначення обсягу оцінювання відповідності продукції, що закуповується ДП «НАЕК «Енергоатом», оцінювання якої здійснюється представниками замовника під час її виготовлення (на етапі виробництва продукції).

1.2 Положення цього стандарту поширюються на продукцію вітчизняного та закордонного виробництва, що підпадає під визначення 5.5.1 і 5.5.2 СОУ НАЕК 024.

1.3 Вимоги цього стандарту обов’язкові:

- для структурних підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом», що здійснюють замовлення продукції та (або) беруть участь у проведенні процедур з оцінювання відповідності продукції власним персоналом;

- для уповноважених організацій, яким за договором з ДП «НАЕК «Енергоатом» доручається проведення оцінювання відповідності продукції;

- для виробників (постачальників) продукції, якщо до договору (контракту) на закупівлю внесена відповідна вимога.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ (змінено, зм. № 4)

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

НП 306.2.141-2008 Загальні положення безпеки атомних станцій

НП 306.2.106-2005 Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки

ДСТУ 8634:2016 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Настанови щодо розроблення та поставлення на виробництво нехарчової продукції

ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення

НП 306.2.227-2020 Загальні вимоги безпеки до улаштування та експлуатації обладнання й трубопроводів атомних станцій

СОУ НАЕК 005:2021 Управління закупівлями (поставками) продукції. Технічні специфікації до предмета закупівлі. Порядок розроблення, оформлення та поводження. Вимоги до змісту

СОУ НАЕК 024:2012 Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції, що закуповується експлуатуючою організацією. Загальні положення

СОУ НАЕК 039:2013 Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Оцінювання відповідності продукції на етапі виробництва

СОУ НАЕК 081:2021 Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності. Випробування та приймання продукції для ЯУ

СОУ НАЕК 179:2019 Инженерная, научная и техническая поддержка. Квалификация оборудования энергоблоков АЭС ГП «НАЭК «Энергоатом». Общие требования

СОУ НАЕК 077:2020 Управління закупівлями продукції. "Технічні умови", "Технічні специфікації" та "Технічні завдання" на продукцію для АЕС. Порядок розроблення, розгляду, погодження та поводження

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах