ДСТУ В 15.009:2023 Система управления жизненным циклом вооружения и военной техники. Управление качеством. Основные положения

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ В 15.009:2023

CИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ
Основні положення

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація озброєння та військової техніки» (ТК 176)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 01 травня 2023 р. № 87 з 2023–12–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження і розповсюджувати як
офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях
інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 2023

ЗМІСТ

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 План керування якістю

7 Вимоги щодо забезпечення якості програмних засобів

8 Вимоги щодо якості для розроблення та виробництва

9 Державне гарантування якості

10 Вимоги щодо якості для випробувань та приймання

11 Вимоги щодо якості до постачальників авіаційної, космічної та оборонної продукції

Додаток А (довідковий) Системний інтегрований підхід до якості виробів озброєння та військової техніки

Додаток Б (довідковий) Приклади життєвого циклу та процесів керування програмами (проєктами)

Додаток В (довідковий) Методології оцінювання та вдосконалення

Додаток Г (довідковий) Огляд та структура стандартів НАТО серії AQAP

Додаток Д (довідковий) Типи стандартів НАТО серії AQAP

Додаток Е (довідковий) Типова форма титульного аркуша плану керування якістю

Додаток Ж (довідковий) Форми документів із державного гарантування якості

Додаток И (довідковий) Ідентифікування й оцінювання ризиків та обмін інформацією про ризики під час державного гарантування якості

Додаток К (довідковий) Процеси підтримування державного гарантування якості

Додаток Л (довідковий) Планування та виконання державного гарантування якості на основі ризику

Додаток М (довідковий) Бібліографія

0 ВСТУП

Цей стандарт розроблено для забезпечення керування якістю виробів озброєння та військової техніки упродовж життєвого циклу.

Розділи стандарту розроблено на основі таких союзних публікацій НАТО з гарантування якості (Allied Quality Assurance Publication) (далі — AQAP):

— розділ 5, додатки А, Б, В, Г, Д — AQAP-2000, Edition 3, NATO Policy on an Integrated Systems Approach to Quality Through the Life Cycle та AQAP-4107, Edition A, Version 2, Mutual Acceptance of Government Quality Assurance and Usage of the Allied Quality Assurance Publications (AQAP);

— розділ 6 — AQAP-2105, Edition C, Version 1, NATO Requirements for Quality Plans;

— розділ 7 — AQAP-2210, Edition B, Version 1, NATO Supplementary Software Quality Assurance Requirements to AQAP-2110 or AQAP-2310;

— розділ 8 — AQAP-2110, Edition D, Version 1, NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production;

— розділ 9, додатки Ж, И, К, Л — AQAP-2070, Edition B, Version 4, NATO Mutual Government Quality Assurance (GQA);

— розділ 10 — AQAP-2131, Edition C, Version 1, NATO Quality Assurance Requirements for Final Inspection and Test;

— розділ 11 — AQAP-2310, Edition B, Version 1, NATO Quality Assurance Requirements for Aviation, Space and Defence Suppliers. Під час перекладу й адаптації положень вищезгаданих стандартів AQAP посилання на них та їхні пункти по тексту здебільшого замінено посиланнями на відповідні пункти та розділи цього стандарту.

У зв’язку з поступовим переглядом в НАТО публікацій AQAP для запобігання неправильному тлумаченню їхніх положень рекомендовано відповідність посилань перевіряти у першоджерелах.

Посилання на деякі стандарти НАТО по тексту замінено національними аналогами, про що у примітках наведено відповідні пояснення.

Посилання на міжнародні та європейські стандарти замінено посиланнями на ідентичні національні стандарти. Якщо міжнародний або європейський стандарт не прийнято в Україні, то відомості про них наведено у бібліографії. 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

CИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ
Основні положення

LIFE CyCLE MANAGEMENT SySTEM OF ARMAMENT AND MILITARy EQUIPMENT
QUALITY MANAGEMENT
Main provisions

Чинний від 2023–12–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні положення щодо керування якістю упродовж життєвого циклу виробів озброєння та військової техніки (далі — ОВТ).

Цей стандарт застосовний також до іншої продукції військового призначення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 9027:2020 Системи управління якістю. Настанови щодо вхідного контролю продукції

ДСТУ В 15.001:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В 15.002:2021 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. План керування програмою (проєктом). Єдиний наскрізний план. Основні положення

ДСТУ В 15.003:2021 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Процеси життєвого циклу озброєння та військової техніки

ДСТУ В 15.004:2022 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Стадії життєвого циклу озброєння та військової техніки

ДСТУ В 15.006:2021 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керування конфігурацією. Основні положення

ДСТУ В 15.007:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Оцінювання вартості життєвого циклу озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В 15.008:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керування ризиками. Основні положення

ДСТУ В 15.010:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керування надійністю. Основні положення

ДСТУ В 15.011:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Наукові і науково-технічні експертизи, аналізи та аудити. Основні положення

ДСТУ В 15.206:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Програми забезпечення надійності. Основні положення

ДСТУ В 15.902:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керування документацією. Основні положення

ДСТУ В 8821-1:2018 Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Частина 1. Основні терміни та визначення понять

ДСТУ EN 9100:2018 (EN 9100:2018, IDT) Системи управління якістю. Вимоги до організацій авіаційної, космічної та оборонної галузей

ДСТУ EN 13306:2019 (EN 13306:2017, IDT) Технічне обслуговування. Термінологія технічного обслуговування

ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ISO 10005:2019 (ISO 10005:2018, IDT) Управління якістю. Настанови щодо програм якості

ДСТУ ISO 10006:2018 (ISO 10006:2017, IDT) Системи управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектах

ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання (ISO 10012:2003, IDT)

ДСТУ ISO/TR 10013:2003 Настанови з розроблення документації системи управління якістю (ISO/TR 10013:2001, IDT)

ДСТУ ISO 19011:2018 (ISO 19011:2019, IDT) Настанови щодо проведення аудитів систем управління

ДСТУ ISO/IEC/IEEE 24765:2018 (ISO/IEC/IEEE 24765:2017, IDT) Інженерія систем і програмних засобів. Словник термінів

ДСТУ ISO/IEC 25010:2016 (ISO/IEC 25010:2011, IDT) Інженерія систем і програмних засобів. Вимоги до якості систем і програмних засобів та її оцінювання (SQuaRE). Моделі якості системи та програмних засобів

ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 (ISO/IEC 27001:2013; Cor 1:2014, IDT) Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги

ДСТУ ISO 31000:2018 (ISO 31000:2018, IDT) Менеджмент ризиків. Принципи та настанови.

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації — каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів.

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online