А В.2.3-37641918-015:2023 Альбом типовых конструкций жесткой дорожной одежды с асфальтобетонными слоями повышенной трещиностойкости и колеестойкости

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
(АГЕНТСТВО ВІДНОВЛЕННЯ)
Національний транспортний університет (НТУ)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державного агентства
відновлення та розвитку
інфраструктури України
_______ Мустафа-Масі НАЙЄМ
21.12.2023 р.

АЛЬБОМ
типових конструкцій жорсткого дорожнього одягу з
асфальтобетонними шарами підвищеної тріщиностійкості та колієстійкості
А В.2.3-37641918-015:2023

ПОГОДЖУЮ
Директор Департаменту автомобільних
доріг Агентива відновлення

______________  А. В. Чабанівський

20.12.2023 р.

РОЗРОБЛЕНО
Проректор з наукової роботи НТУ,
професор

______________ О. С . Славінська

15.12.2023 р.

ПОГОДЖУЮ
Начальник Управління цифрового та
інноваційного розвитку
Агентства відновлення

______________ I. В. Гудима

20.12.2023 р.

Науковий керівник,
завідувач кафедри мостів, тунелів та
гідротехнічних споруд НТУ, професор

______________ А. М. Онищенко

15.12.2023 р.

ПОГОДЖУЮ
Начальник відділу нормоконтролю
ДП «ДерждорНДІ»

______________ М. М. Стулій

18.12.2023 р.

Відповідальний виконавець,
науковий співробітник кафедри мостів,
тунелів та гідротехнічних споруд НТУ,
доцент

______________ М. В. Гаркуша

15.12.2023 р.

Київ 2023

ЗМІСТ

1 Пояснювальна записка

1.1 Загальні положення

2 Сфера застосування

3 Терміни та визначення понять

4 Вихідні дані для вибору конструкції жорсткого дорожнього одягу з асфальтобетонними шарами підвищеної тріщиностійкості та колієстійкості

5 Конструювання жорсткого дорожнього одягу з асфальтобетонними шарами за критеріями міцності

5.1 Загальні положення конструювання жорсткого дорожнього одягу з асфальтобетонними шарами

5.2 Вимоги до властивостей асфальтобетонної суміші та асфальтобетону

5.3 Проєктування шарів дорожнього одягу та розрахування за критеріями міцності

6 Конструкції жорсткого дорожнього одягу з асфальтобетонними шарами підвищеної тріщиностійкості та колієстійкості

6.1 Загальні положення з вибору типу конструкції

6.2 Конструкції дорожнього одягу

7 Нормативні посилання

Додаток А (довідковий) Бібліографія

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1 Загальні положення

1.1.1 Альбом розроблено на підставі узагальнення нормативних документів з проєктування та розрахування дорожнього одягу з урахуванням змін інтенсивності руху та складу транспортного потоку за регіонами України. Типові конструкції дорожнього одягу поєднують в собі нові методи конструювання та досвід експлуатування автомобільних доріг [1 — 5].

1.1.2 Розроблені конструкції жорсткого дорожнього одягу з асфальтобетонними шарами підвищеної тріщиностійкості та колієстійкості для різних регіонів України дозволять проєктним організаціям застосовувати типову конструкцію з урахуванням вимог міцності та надійності, інтенсивності руху, кліматичних умов, наявності місцевих дорожньо-будівельних матеріалів тощо.

1.1.3 Під час розроблення конструкцій жорсткого дорожнього одягу з асфальтобетонними шарами підвищеної тріщиностійкості та колієстійкості максимально враховано досвід будування і експлуатування дорожнього одягу в Україні та досвід інших країн.

1.1.4 В альбомі рекомендовані конструкції жорсткого дорожнього одягу з асфальтобетонними шарами підвищеної тріщиностійкості та колієстійкості з використанням нових конструктивних рішень, направлених на покращення технологічності, подовження довговічності та зменшення матеріалоємності конструкції жорсткого дорожнього одягу з асфальтобетонними шарами.

1.1.5 Розробники цього альбому: С. Аксьонов, канд. техн. наук.; Б. Вишнівський, науковий співробітник; М. Гаркуша, канд. техн. наук. (відповідальний виконавець); В. Екімов, науковий співробітник; І. Мірчук, науковий співробітник; А. Онищенко, д-р. техн. наук (керівник роботи); Л. Столяровао, науковий співробітник О. Федоренко, науковий співробітник; О. Федоренко, науковий співробітник; С. Цепелєв, науковий співробітник; Н. Чиженко канд. техн. наук. Національного транспортного університету (НТУ).

2. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2.1 У цьому альбомі наведено типові конструкції жорсткого дорожнього одягу з асфальтобетонними шарами підвищеної тріщиностійкості та колієстійкості в усіх дорожньо-кліматичних районах України згідно з ДБН В.2.3-4.

2.2 Альбом призначений для використання дорожніми науково- дослідними, проєктними організаціями під час розроблення проєктної документації з будування автомобільних доріг загального користування (далі - автомобільні дороги).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online