ГБН В.2.3-37641918-557:2016 Автомобильные дороги. Дорожная одежда жесткая. Проектирование

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ
ДОРОЖНІЙ ОДЯГ ЖОРСТКИЙ
Проектування

ГБН В.2.3-37641918-557:2016

Відповідає офіційному тексту

КИЇВ
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) Міністерства освіти і науки України

РОЗРОБНИКИ: В. Жданюк, д.т.н., (науковий керівник); Д. Костін; A.Лапченко, к.т.н.; Ю. Масюк; В. Ряпухін, к.т.н.; B. Титар, к.т.н.; С. Толмачов, д.т.н.; С. Чугуєнко, к.т.н.

За участю: Національний технічний університет (НТУ) Міністерства освіти і науки України (І. Гамеляк, д.т.н.; В. Мозговий, д.т.н.; О. Островерхий, к.т.н.); Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») (С. Головко, к.т.н.); ТОВ «Аерорембуд» (В. Мороз)

2 ВНЕСЕНО: Державне агентство автомобільних доріг України

3 ПОГОДЖЕНО: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, лист від 08.06.2016 № 7/16-6776

Державна служба України з питань праці, лист від 13.01.2016 № 183/1/5.2-ДП-16

Державне агентство автомобільних доріг України, лист від 28.12.2015 № 5479/2/13-8-1585/10

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: Міністерство інфраструктури України, наказ від 22.12.2016 №460

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з «01» квітня 2017 року

5 НА ЗАМІНУ: ВБН В 2.3-218-008-97 у частині проектування

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки та скорочення

4 Загальні положення

5 Конструювання дорожнього одягу

5.1 Загальні принципи конструювання 

5.2 Особливості конструювання шарів основи

5.3 Конструкція монолітного цементобетонного покриття

5.4 Конструювання дорожнього одягу з жорстким прошарком

6 Розрахунок дорожнього одягу

6.1 Розрахунок жорсткого дорожнього одягу з покриттям із цементобетону

6.1.1 Загальні положення розрахунку

6.1.2 Визначення параметрів розрахункового навантаження

6.1.3 Розрахунок монолітного цементобетонного покриття

6.1.4 Розрахунок основи

6.1.5 Розрахунок дренувального шару основи

6.1.6 Розрахунок морозостійкості дорожнього одягу та земляного полотна 

6.2 Розрахунок жорсткого дорожнього одягу з асфальтобетонним покриттям

ДОДАТОК А Нормативні і розрахункові характеристики цементобетону

ДОДАТОК Б Горизонтальні нормальні напруження в дорожньому одязі з жорстким прошарком 

ДОДАТОК В Бібліографія

ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Автомобільні дороги.
Дорожній одяг жорсткий.
Проектування

Автомобильные дороги.
Дорожная одежда жесткая.
Проектирование

Motor Roads.
Rigid Pavement.
Designing

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці галузеві будівельні норми (далі - норми) встановлюють технічні вимоги до проектування жорсткого дорожнього одягу (далі - дорожній одяг) на автомобільних дорогах загального користування в усіх дорожньо-кліматичних зонах України згідно з ДБН В.2.3-4.

Ці норми застосовуються в розвиток і на додаток до розділу 8.3 ДБН В.2.3-4.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі документи:

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ГБН В.2.3-37641918-554:2013 Автомобільні дороги. Шари дорожнього одягу з кам’яних матеріалів, відходів промисловості і грунтів, укріплених цементом. Проектування та будівництво

ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу

ВБН В.2.3-218-537:2008 Влаштування шарів дорожнього одягу методом ресайклінгу з використанням гранульованих доменних шлаків

ВБН В.2.3-218-539:2007 Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування із холодних сумішей, що містять фрезерований асфальтобетон

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1 Терміни та визначення понять

У цих нормах використано терміни, установлені згідно з Законом України “Про автомобільні дороги” [1]: автомобільна дорога загального користування; ДБН В.2.3-4: смуги укріплені; ДСТУ Б А.1.1-100: асфальтобетон, одяг дорожній жорсткий, покриття дорожнє, основа дорожня, шар основи додатковий, герметизація швів, інтенсивність руху розрахункова, деформація дорожнього одягу, дорожнього одягу здимання, шар дренувальний, шар морозозахисний, щебінь чорний.

Нижче подані терміни, додатково використані у цих нормах та визначення позначених ними понять:

3.1.1 дорожній одяг з жорстким прошарком

Багатошарова конструкція проїзної частини автомобільної дороги, монолітний шар основи якої має модуль пружності більший ніж у 4 рази модуля пружності шару покриття, але не менше ніж 30000 МПа

3.1.2 деформаційні шви

Шви, які влаштовують у цементобетонних шарах для зменшення напружень, що виникають при сезонних і добових змінах температури повітря та усадці при твердінні

3.1.3 контрольні шви

Поперечні шви стискання, які забезпечують температурно-усадочну тріщиностійкість в ранньому віці. Влаштовують через кожні (2-3) плити при наборі цементобетоном міцності (8-10) МПа

3.1.4 шви стискання

Поперечні шви, які забезпечують температурно-усадочну тріщиностійкість. Влаштовуються між контрольними швами поплитно при наборі цементобетоном міцності не менше ніж (8-10) МПа з кроком плити по довжині до 25h

3.1.5 поздовжні шви

Шви, які влаштовують за технологією швів стискання по осі дороги при наборі цементобетоном міцності не менше ніж (8-10) МПа, та ширині покриття більшій ніж 23h

3.1.6 робочі шви

Шви по типу швів стискання, які влаштовують при вимушених перервах або в кінці робочої зміни бетонування

3.1.7 шви розширення

Шви що забезпечують переміщення покриття при добових та сезонних коливаннях температури та в місцях примикання до інженерних споруд і будівель

3.1.8 штирове з'єднання плит

Армування штирями поперечних і поздовжніх швів для часткової передачі навантаження з плити на плиту і ліквідації уступів та клавішного ефекту у швах при проїзді транспортних засобів

3.1.9 вторинні продукти виробництва

Відходи виробництва, отримані в результаті механічних, термічних і інших перетворень матеріалів природного і антропогенного походження.

3.2 Познаки та скорочення

ПГС - піщано-гравійна суміш;

ЩПС - щебенево-піщана суміш;

Btb - клас цементобетону за міцністю;

D - діаметр відбитку колеса розрахункового автомобіля.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online