СОУ НАЕК 001:2019 Управление документацией. Система документации ГП НАЭК Энергоатом. Общие положения. С Изменением № 1

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Управління документацією
СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦІЇ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»
Загальні положення

СОУ НАЕК 001:2019

Відповідає офіційному тексту

Київ
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: дирекція з якості та управління (змінено, зм. № 1)

2 РОЗРОБНИКИ: Ю. В. Гашева, A. A. Нелепов, В. А. Ґедзь, Н. П. Скляр, С. В. Грабовик

3 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ ДП «НАЕК «Енергоатом» від 24.06.2019 № 662

4 ДАТА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ: 18.07.2019

5 НА ЗАМІНУ: СОУ НАЕК 001:2014 «Управління документацією. Система документації ДП «НАЕК «Енергоатом». Класифікація документів та загальні положення»

6 ПЕРЕВІРКА: 18.07.2024

7 КОД КНДК: 1.40.10

8 ПІДРОЗДІЛ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ВЕДЕННЯ НД: відділ стандартизації департаменту з управління документацією та стандартизації дирекції з якості та управління (змінено, зм. № 1)

9 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРИГІНАЛУ НД: відділ стандартизації департаменту з управління документацією та стандартизації дирекції з якості та управління (змінено, зм. № 1)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Система і структура документації ДП «НАЕК «Енергоатом»

6 Класифікація документів

7 Загальні вимоги щодо управління документацією та аналіз функціонування системи документації

Додаток А. Структура документації, яка використовується у виробничій діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом»

Додаток Б. Класифікація внутрішніх документів Компанії за типами та видами

Додаток В. Бібліографія

Аркуш реєстрації змін

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Управління документацією
СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦІЇ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ».
Загальні положення

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює загальні принципи формування системи документації ДП «НАЕК «Енергоатом», класифікації документів в системі документації, загальні положення щодо управління документами в системі документації та аналізу функціонування системи документації.

1.2 Цей стандарт є основоположним стандартом за напрямом діяльності «Управління документацією» ДП «НАЕК «Енергоатом».

1.3 Вимоги цього стандарту повинні застосовуватись персоналом ДП «НАЕК «Енергоатом», який бере участь в управлінні системою документації ДП «НАЕК «Енергоатом».

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нижче наведено документи, на які в цьому стандарті є посилання.

Якщо документ, зазначений у цьому розділі, змінено (замінено) або його дію скасовано (без заміни на інший), то до моменту внесення зміни до СОУ НАЕК 001 необхідно користуватися зміненим (заміненим) документом або положення СОУ НАЕК 001 застосовувати без врахування вимог документа, дію якого скасовано.

Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-ІV

«Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88

«Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації», затверджений наказом Міністерства юстиція України від 12.04.2005 № 34/5

(вилучено, зм. № 1)

ДСТУ 2391:2010 «Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять»

ДСТУ 3321:2003 «Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять»

ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» (змінено, зм.№ 1)

ДСТУ ISO 5127:2018 (ISO 5127:2017, IDT) «Інформація та документація. База та словник термінів»

ДСТУ ISO 15489-1:2018 (ISO 15489-1:2016, IDT) «Інформація та документація. Керування записами. Частина 1. Поняття та принципи»

ДСТУ ISO 30300:2015 (ISO 30300:2011, IDT) «Інформація та документація. Системи керування документами. Основні положення і словник термінів»

ДСТУ-Н 4486:2005 «Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов»

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Основні вимоги до проектної і робочої документації»

ДСТУ Б А.2.4-20:2008 «Правила обліку та зберігання оригіналів проектної документації»

ДСТУ Б А.2.4-35:2008 «Нормоконтроль проектної документації»

ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»

ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 «Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи»

ДСТУ ГОСТ 2.610:2006 «Єдина система конструкторської документації. Правила виконання експлуатаційних документів»

ДСТУ ГОСТ 3.1102:2014 «Єдина система технологічної документації. Стадії розробки та види документів. Загальні положення»

ДСТУ ГОСТ 3.1116:2014 «Єдина система технологічної документації. Нормоконтроль»

(вилучено. зм. № 1)

(вилучено. зм. № 1

ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам»

(вилучено. зм. № 1)

ГОСТ 2.114-95 «ЕСКД. Технические условия»

(вилучено. зм. № 1)

ГОСТ 2.602-95 «ЕСКД. Ремонтные документы»

(вилучено. зм. № 1)

(вилучено. зм. № 1)

СОУ-Н ЯЕК 1.007:2007 «Проект зняття з експлуатації енергоблока АЕС. Вимоги до складу та змісту. Настанова»

СОУ НАЕК 002:2020 «Управління документацією. Правила розроблення, оформлення та поводження з нормативними документами ДП «НАЕК «Енергоатом» (змінено, зм. № 1)

СОУ НАЕК 012:2021 «Управління поставками (закупівлями) продукції. Оцінка постачальників продукції, робіт та послуг для систем, важливих для безпеки ядерних установок» (змінено, зм. № 1)

СОУ НАЕК 030:2017 «Управление документацией. Ремонтная документация. Требования к разработке, оформлению и обращению»

СОУ НАЕК 049:2022 «Управління поставками (закупівлями) продукції. Порядок оцінки діяльності постачальників» (змінено, зм. № 1)

СОУ НАЕК 077:2020 «Управління закупівлями продукції. «Технічні умови». «Технічні специфікації» та «Технічні завдання» на продукцію для АЕС. Порядок розроблення, розгляду, погодження та поводження» (змінено, зм. № 1)

СОУ НАЕК 078:2015 «Техническое обслуживание и ремонт. Документы технического контроля сварки, наплавки оборудования и трубопроводов ЛЭС. Виды, формы и правила оформления документов»

СОУ НАЕК 101:2021 «Управління кваліфікацією персоналу. Підготовка персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом». Терміни та визначення» (змінено, зм. № 1)

СОУ НАЕК 102:2022 «Управління кваліфікацією персоналу. Вимоги до навчально-методичних матеріалів» (змінено, зм. № 1)

СОУ НАЕК 180:2019 «Організація процесів управління. Класифікатор напрямів діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом»

СТП 0.05.067-2006 «Система технического обслуживания и ремонта оборудования атомных электростанций. Порядок учета, хранения и обеспечения обособленных подразделений Компании документацией системы технического обслуживания и ремонта»

ПЛ-Д.0.06.019-18 «Положення про порядок роботи з нормативними документами в ДП «НАЕК «Енергоатом»

ПЛ-Д.0.26.485-15 «Положение о порядке выдачи частных разрешений на выполнение работ на системах и элементах важных для безопасности в ГП «НАЭК «Энергоатом»

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online