ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Ограждение дорожное металлическое барьерного типа. Общие технические условия. Изменение № 1

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Зміна №1                                                                                                      ДСТУ Б В.2.3-12-2004

Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу

Загальні технічні умови

1  РОЗРОБЛЕНО: Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ) та Державне підприємство Науково-технічний центр оцінки відповідності у будівництві "БудЦентр"

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 15.08.2011 р. № 89

Чинна від 2012-01-01

Передмова

Пункт 4 доповнити текстом:

"…, а в частині системи та процедур підтвердження відповідності -
EN 1317-5:2007+A1:2008 "Road restraint systems - Part 5: Product requirements and evaluation of conformity for vehicle restraint systems (
Дорожні стримувальні системи. Частина 5: Вимоги до виробу й оцінка відповідності щодо систем стримування транспортних засобів)".

Зміст доповнити назвами розділу та додатка:

«12 Оцінка відповідності»;

«Додаток Д Бібліографія».

Розділ 1.

У п.1.4 слово "обов'язкові" замінити на "враховують".

Розділ доповнити пунктом:

«1.6 Стандарт як регламентні технічні умови може бути використано для оцінювання відповідності згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд.»

Розділ 2.

Вилучити з переліку нормативних документів: «ДБН В.2.3-4-2000, ДНАОП-5.1.14-1.1-96, СНиП 2.05.03-84, ІНУВ.3.2-218-051-95».

Доповнити перелік нормативних посилань такими нормативно-правовими актами, нормативними актами та нормативними документами:

«Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764)

ДБН В.1.2-9-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об‘єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації

ДБН В.2.3-4-2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування

НПОАП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online