ДСТУ 8751:2017 Безопасность дорожного движения. Ограждения дорожные и направляющие устройства. Правила использования. Общие технические требования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпека дорожнього руху
ОГОРОДЖЕННЯ ДОРОЖНІ І НАПРЯМНІ ПРИСТРОЇ
Правила використання
Загальні технічні вимоги

ДСТУ 8751:2017

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги i транспортні споруди» (ТК 307)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науководослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 20 грудня 2017 р. № 434 з урахуванням змін, внесених наказом ДП «УкрНДНЦ» від 29 грудня 2017 р. № 501 з 2019–01–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 2735–94, ДСТУ Б В.2.3-9–2003

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Класифікація, основні параметри

6.1 Групи дорожніх огороджень

6.2 Огородження першої групи

6.3 Огородження другої групи

6.4 Огородження третьої групи (обмежувальні)

6.5 Напрямні пристрої

6.5.1 Групи напрямних пристроїв

6.5.2 Напрямні пристрої першої групи

6.5.2.1 Вставки розмічальні дорожні

6.5.2.2 Віхи вказівні дорожні сезонні

6.5.2.3 Острівці напрямні та острівці безпеки

6.5.2.4 Стовпчики напрямні

6.5.2.5 Тумби сигнальні

7 Загальні технічні вимоги

7.1 Огородження першої групи

7.2 Огородження другої групи

7.2.1 Загальні вимоги та призначення

7.2.2 Конструктивні вимоги

7.2.3 Вимоги до стояків

7.2.4 Вимоги до заповнення

7.2.5 Монтування огородження, протикорозійний захист

7.2.6 Комплектність

7.3 Огородження третьої групи (обмежувальне)

7.3.1 Загальні вимоги та призначення

7.3.2 Конструктивні вимоги

7.4 Напрямні пристрої

7.4.1 Вставки розмічальні дорожні

7.4.2 Віхи вказівні дорожні

7.4.3 Острівці напрямні та острівці безпеки

7.4.4 Стовпчики напрямні

7.4.5 Тумби сигнальні

8 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

8.1 Вимоги щодо безпеки

8.2 Вимоги щодо охорони довкілля

9 Маркування, пакування, транспортування, зберігання

10 Правила приймання, методи контролювання

10.1 Правила приймання, методи контролювання огороджень першої групи

10.2 Правила приймання, методи контролювання огороджень другої та третьої груп

10.3 Правила приймання, методи контролювання напрямних пристроїв

11 Правила застосування, розташування, вимоги до експлуатації

11.1 Огородження першої групи

11.2 Огородження другої групи

11.3 Огородження третьої групи

11.4 Напрямні пристрої

11.4.1 Вставки розмічальні дорожні

11.4.2 Віхи вказівні дорожні

11.4.3 Острівці напрямні та острівці безпеки

11.4.4 Напрямні стовпчики

11.4.5 Тумби сигнальні

Додаток А (довідковий) Загальний вигляд огороджень стримувальних для пішоходів

Додаток Б (обов’язковий) Розташування огороджень першої групи

Додаток В (довідковий) Схеми розміщення притротуарних острівців безпеки

Додаток Г (довідковий) С хема встановлення стовпчиків напрямних у межах кривих у плані і поздовжньому профілі та на підходах до них

Додаток Д (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
ОГОРОДЖЕННЯ ДОРОЖНІ І НАПРЯМНІ ПРИСТРОЇ
Правила використання. Загальні технічні вимоги

ROAD SAFETY
ROAD BARRIERS AND GUIDING DEVICE
 Rules of using. General technical requirements

Чинний від 2019–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на стаціонарні дорожні огородження і напрямні пристрої, установлює загальні технічні вимоги та правила їхні використання на ділянках автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг міст та інших населених пунктів.

1.2 Стандарт не поширюється на огородження дорожні тимчасові, вимоги до яких регулюють згідно з ДСТУ 7168.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2587:2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування

ДСТУ 2770–94 (ГОСТ 30136–95); (ISO 8457-1:1989) Катанка з вуглецевої сталі звичайної якості. Технічні умови

ДСТУ 3587–97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 4036–2001 Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4044–2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ 4100:2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ 4179–2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови

ДСТУ 8540:2015 Прокат листовий гарячекатаний. Сортамент

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ДСТУ Б В.2.3-10–2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-11–2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-12–2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-13:2006 Споруди транспорту. Огородження дорожні першої групи. Порядок прове- дення натурних випробувань

ДСТУ Б В.2.3-25:2009 Споруди транспорту. Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-75:2008 Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-133:2010 Конструкції будинків і споруд. Опори залізобетонні дорожніх знаків. Технічні умови (ГОСТ 25459–82, MOD)

ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії

ДСТУ Б В.2.6-199:2014 Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення

ДСТУ Б В.2.7-43–96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-49–96 (ГОСТ 10060.2–95) Будівельні матеріали. Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні

ДСТУ Б В.2.7-74–98 Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-75–98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-96–2000 (ГОСТ 7473–94) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками

ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролю міцності

ДСТУ Б В.2.7-237:2010 Будівельні матеріали. Камені бетонні і залізобетонні бортові. Технічні умови (ГОСТ 6665–91, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-246:2010 Будівельні матеріали. Камені бортові і стінові з гірських порід. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСO 3599–76) Штангенциркули. Технические условия

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ДСТУ ISO 12944-4:2015 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 4. Типи поверхні та підготовка поверхні (ISO 12944-4:1998, IDT)

ДСТУ ISO 12944-5:2015 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 5. Захисні лакофарбові системи (ISO 12944-5:2007, IDT)

ГОСТ 2695–83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия

ГОСТ 3067–88 Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6×19 (1 + 6 + 12) + 1×19 (1 + + 6 + 12). Сортамент

ГОСТ 3068–88 Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6×37 (1 + 6 +12 + 18) + + 1×37 (1 + 6 + 12 + 18). Сортамент

ГОСТ 3070–88 Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6×19 (1 + 6 + 12) + 1 o. с. Сортамент

ГОСТ 3071–88 Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6×37 (1 + 6 + 12 + 18) + 1 o. с. Сортамент

ГОСТ 3242–79 Соединения сварные. Методы контроля качества

ГОСТ 3262–75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия

ГОСТ 8026–92 Линейки поверочные. Технические условия

ГОСТ 8486–86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 9109–81 Грунтовки ФЛ-03К и ФЛ-03Ж. Технические условия

ГОСТ 11358–89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия

ГОСТ 15150–69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16337–77 Полиэтилен высокого давления. Технические условия

ГОСТ 16338–85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия

ГОСТ 19904–90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент

ГОСТ 24297–87 Входной контроль. Основные положения

ГОСТ 25458–82 Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия

ГОСТ 9.307–89 ЕСЗЛС. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.3.002–75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009–76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online