ДСТУ 8752:2017 Безопасность дорожного движения. Проект организации дорожного движения. Правила разработки, построения, оформления. Требования к содержанию

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпека дорожнього руху
ПРОЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Правила розроблення, побудови, оформлення
Вимоги до змісту

ДСТУ 8752:2017

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги i транспортні споруди» (ТК 307)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 20 грудня 2017 р. № 434 з урахуванням змін, внесених наказом ДП «УкрНДНЦ» від 29 грудня 2017 р. № 501 з 2019–01–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 4159–2003

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Інженерно-вишукувальні та камеральні роботи

7 Проектні роботи

8 Вимоги до проектної документації

8.1 Пояснювальна записка

8.2 Схема організації дорожнього руху

8.3 Зведені таблиці ТЗОДР

8.4 Ескізи дорожніх знаків індивідуального проектування

9 Оформлення проектної документації

10 Упровадження проекту (схеми) ОДР

11 Внесення змін до схеми ОДР

Додаток А (обов’язковий) Умовні познаки на схемах і планах

Додаток Б (довідковий) Журнал обстеження дороги

Додаток В (обов’язковий) Графічне нанесення елементів світлофорного обладнання на схему перехрестя

Додаток Г (довідковий) Приклади схеми організації дорожнього руху ділянки дороги

Додаток Д (довідковий) Окрема схема організації дорожнього руху для об’єкта сервісу

Додаток Е (довідковий) Приклад форм зведених таблиць ТЗОДР

Додаток Ж (довідковий) Форма титульного аркуша проекту ОДР

Додаток И (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
ПРОЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Правила розроблення, побудови, оформлення. Вимоги до змісту

ROAD SAFETY
ROAD TRAFFIC PROJECT
Guidance for traffic management design. Content requirements

Чинний від 2019–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює правила розроблення, побудови, оформлення та вимоги до змісту проекту організації дорожнього руху, а також основні умовні графічні познаки технічних засобів організації дорожнього руху, що застосовують на схемах і планах автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг міст та інших населених пунктів (далі — дороги та вулиці).

1.2 Цей стандарт застосовний під час розроблення проектної документації з організації дорожнього руху під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг та вулиць, а також об’єктів дорожнього сервісу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2587:2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування

ДСТУ 4036–2001 Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4092–2002 Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосовування та вимоги безпеки

ДСТУ 4100:2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ 4123:2006 Безпека дорожнього руху. Пристрій примусового зниження швидкості дорожньотранспортної техніки на вулицях і дорогах. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4241:2003 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні та інформаційні табло зі змінною інформацією. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 8751:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б В.2.3-10–2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-11–2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-12–2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-25:2009 Споруди транспорту. Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-28:2011 Огородження дорожні металеві бар’єрного типу. Технічні умови (ГОСТ 26804–86, MOD)

ДСТУ Б В.2.3-30:2015 Автомобільні дороги загального користування з трьома смугами руху. Загальні технічні вимоги

ДСТУ-Н Б В.2.3-37:2016 Настанова з влаштування горизонтальної дорожньої розмітки

ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 Єдина система конструкторської документації. Основні написи

ДСТУ ГОСТ 2.307:2013 Єдина система конструкторської документації. Нанесення розмірів і граничних відхилів

ГОСТ 2.105–95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ 2.301–68 ЕСКД. Форматы

ГОСТ 2.316–68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц

ГОСТ 2.503–90 ЕСКД. Правила внесения изменений.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online