СОУ ЖКГ 04.06-021:2014 Критерии и методы оценки соответствия при содержании объектов благоустройства населенных пунктов

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

СТАНДАРТ
ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ З
УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ
ПУНКТІВ

СОУ ЖКГ 04.06-021 2014

Київ – 2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» (ДП «НДКТІ МГ»)

      РОЗРОБНИКИ: В. Кравченко (науковий керівник); І. Бондар

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 02.06.2014  № 161.

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4  Загальні положення

5 Критерії оцінки відповідності з утримання об’єктів благоустрою населених пунктів

6 Методи оцінки відповідності з утримання об’єктів благоустрою            

СТАНДАРТ
ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ З УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТІВ
БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ПРИ СОДЕРЖАНИИ ОБЪЕКТОВ
БЛАГОУСТРОЙСТВА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

CRITERIA AND METHODS OF COMPLIANCE FOR THE MAINTENANCE OF FACILITIES
IMPROVEMENT OF SETTLEMENTS

Чинний від ________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює критерії та методи оцінки відповідності з утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, якими визначаються єдині вимоги до якісних показників з утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, професійність діяльності суб’єктів господарювання, що здійснюють утримання об’єктів благоустрою населених пунктів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

Закон України «Про дорожній рух»

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Закон України «Про охорону культурної спадщини»

Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»

Закон України «Про професійний розвиток працівників»

Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306

Порядок обліку дорожньо-транспортних пригод, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 року № 538

Правила паркування транспортних засобів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджені наказом  Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767

Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року № 127, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за № 582/5773

Правила охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03 грудня 2001 року № 272, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 95/6383

Інструкція з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 № 226, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470

Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788

Порядок утримання кладовищ та інших місць поховань, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 вересня 2004 року № 1113/9712

Форми облікової картки та паспорта об'єкта культурної спадщини,  затверджені наказом Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України з будівництва та архітектури від 13 травня 2004 року № 295/104, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 03 червня 2004 року за № 693/9292

Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджені наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207

Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 року № 110, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 07 квітня 2006 року за № 405/12279

Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754

Порядок проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку, затверджений наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 28 вересня 2010 року № 425, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 грудня 2010 року за № 1247/18542

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195

Правила експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 року № 23, зареєстровані у Міністерстві юстиції України  від 03лютого 2012 року за № 170/20483

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики від 25 липня 2006 року № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 13 лютого 2012 року № 91), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02 березня 2012 року за № 350/20663

Технічні правила ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстровані у Міністерстві юстиції України  05 березня 2012 року за № 365/20678

Правила експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від зсувів та обвалів, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18 лютого 2013 року № 56, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 06 березня 2013 року за № 374/22906

ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.2.5-56:2010 Інженерне обладнання будинків i споруд. Системи протипожежного захисту

ДСТУ Б В.2.3-9-2003 Споруди транспорту. Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-11-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-25:2009 Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови

ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення

ДСТУ 2587:2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування

ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху

ДСТУ 3090-95 Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць і доріг. Загальні положення

ДСТУ 3587 97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 4092-2002 Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки

ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ГОСТ 17.0.0.04–90 Охрана природы. Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения (Охорона природи. Екологічний паспорт промислового підприємства. Основні положення)

ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов (Охорона природи. Гідросфера. Гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів)

Правила експлуатації штучних споруд на вулицях і дорогах населених пунктів, затверджені наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 11 листопада 2005 року № 162

Методичні рекомендації з прибирання території об’єктів благоустрою населених пунктів, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 07 липня 2008 року № 213

ДСанПіН 2.2.2.028-99 Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України

ПУЕ:2006 Розділ 6. Електричне освітлення

СОУ 45.2-00018112-006:2006 Безпека дорожнього руху. Порядок огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг

СОУ 45.2-00018112-037:2009. Матеріали протиожеледні для боротьби із зимовою слизькістю. Класифікація. Технічні вимоги. Методи випробувань

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online