ДБН В.2.8-12-2000 Типовые нормы расходов горючего и смазочных материалов для эксплуатации техники в строительстве

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Будівельна техніка, оснастка,

інвентар та інструмент

ТИПОВІ НОРМИ

ВИТРАТ ПАЛЬНОГО

І ЗМАЩУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІКИ

В БУДІВНИЦТВІ

ДБН В.2.8-12-2000

Відповідає офіційному тексту

Держбуд України

Київ 2000РОЗРОБЛЕНІ Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва

Держбуду України

ВНЕСЕНІ Відділом будіндустрії, промисловості будматеріалів та

механізації Держбуду України

ЗАТВЕРДЖЕНІ ТА Наказом Державного комітету будівництва, архітектури

ВВЕДЕНІ В ДІЮ та житлової політики України № 9 від 12.01.2000 p.

з 1.07.2000 p.


ДБН В.2.8-12-2000 С.1

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Будівельна техніка, оснастка,

інвентар та інструмент

Типові норми витрат пальногоі змащувальних матеріалів для експлуатації технікив будівництві

ДБН В.2.8-12-2000

На заміну “Норм расхода бензинаи дизельного топлива по маркам( моделям ) строительно-дорожны машин”, затверджених ДержбудомСРСР 20 липня 1988 р. N 32-Д

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Ці ДБН встановлюють норми витрат пального, масел і мастильних матеріалів при роботі будівельних машин.

Вимоги цих норм є обов'язковими для всіх юридичних і фізичних осіб, що експлуатують машини, незалежно від форм власності та відомчої належності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих ДБН наведено посилання на нормативний документ: "Нормы расхода бензина и ди­зельного топлива по маркам (моделям) строительно-дорожных машин", затверджений Держбудом СРСР 20 липня 1988 р. № 32-Д.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Норма витрат пального на роботу будівельно-дорожніх машин - це планова міра споживання палива на виконання одиниці роботи або на одиницю робочого часу (машино-год).

3.2 Типова норма витрат пального - це планова міра споживання пального на виконання одиниці роботи або на одиницю робочого часу для середньої за технічним станом машини і середніх умов експлуатації.

Норми витрат пального розроблені виходячи в нормативів, закладених заводом-виготовлю­вачем з урахуванням:

- типу, марки машини;

- режиму роботи двигуна;

- умов експлуатації;

- грунтів та особливостей навколишнього середовища;

-особливостей експлуатації при мінусових температурах в умовах України.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online