ДБН В.2.6-165:2011 Конструкции зданий и сооружений. Алюминиевые конструкции. Основные положения

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд
АЛЮМІНІЄВІ КОНСТРУКЦІЇ
Основні положення

ДБН В.2.6-165:2011

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
2012

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського" (ТОВ "Укрінсталькон ім. В. М. Шимановського")

РОЗРОБНИКИ: М. Бурчик; В. Гордеєв, д-р техн. наук (керівник розробки); А. Гром, канд. техн. наук; О. Шимановський, д-р техн. наук

ЗА УЧАСТЮ: Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України:
Е. Гарф, д-р техн. наук; Л. Лобанов, акад. НАН України

Київський національний університет будівництва і архітектури:
С. Білик, д-р техн. наук

2 ВНЕСЕНО: Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

3 ПОГОДЖЕНО: МНС України, лист від 16.03.2011 р. № 36/4/1394
МНС України, Держпромгірнагляд, лист від 25.02. 2011 р. № 1/05-2.6-13/129

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 19.12.2011 р. № 354, чинні з 1 липня 2012 р.

5 НА ЗАМІНУ: На заміну СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые конструкции"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги до проектування

4.1 Загальні вимоги

4.2 Вимоги до надійності конструкцій

4.3 Вимоги до розрахунків

4.4 Рекомендації

5 Матеріали для конструкцій і з'єднань

5.1 Алюміній для будівельних конструкцій

5.2 Матеріали для зварювання

5.3 Матеріали для заклепок та болтів

6 Розрахункові характеристики матеріалів та з'єднань

6.1 Розрахункові характеристики алюмінію

6.2 Знеміцнення матеріалу у пришовних зонах

6.3 Розрахунковий опір зварних з'єднань

6.4 Розрахунковий опір з'єднань на заклепках та болтах

6.5 Вплив температури

7 Довговічність

7.1 Загальні вимоги

7.2 Вплив корозії

8 Розрахунок елементів алюмінієвих конструкцій на поздовжні сили та згин

8.1 Центрально-розтягнуті та центрально-стиснуті елементи

8.2 Згинальні елементи

8.3 Елементи, що підпадають під дію осьової сили та згинального моменту

9 Розрахункова довжина та гранична гнучкість елементів алюмінієвих конструкцій

9.1 Розрахункова довжина

9.2 Гранична гнучкість елементів

10 Перевірка стійкості стінок та поясних листів згинальних та стиснутих елементів

10.1 Стінки балок

10.2 Стінки центрально-, позацентрово стиснутих і стиснуто-згинальних елементів

10.3 Поясні листи і полиці центрально-стиснутих, позацентрово-стиснутих, стиснуто-згинальних та згинальних елементів

11 Розрахунок елементів конструкцій із застосуванням тонколистового алюмінію

11.1 Елементи, що працюють на стиск та згин

11.2 Елементи мембранних конструкцій

12 Розрахунок з'єднань конструкцій з алюмінієвих сплавів

12.1 Зварні з'єднання

12.2 Заклепкові та болтові з'єднання

12.3 Монтажні з'єднання на високоміцних сталевих болтах

12.4 З'єднання з фрезерованими торцями

12.5 Поясні з'єднання в складених балках

12.6 Анкерні болти

13 Врахування температурних кліматичних впливів

13.1 Загальні положення

13.2 Температурні шви

14 Вимоги щодо придатності до експлуатації

15 Додаткові вимоги до проектування алюмінієвих конструкцій

15.1 Загальні вимоги

15.2 Вимоги до збірно-розбірних будинків

15.3 Вимоги до огороджувальних конструкцій

16 Конструктивні вимоги

16.1 Загальні вимоги

16.2 Вимоги до конструювання зварних з'єднань

16.3 Вимоги до конструювання заклепкових і болтових з'єднань

Додаток А Матеріали для алюмінієвих конструкцій і їх фізичні характеристики

Додаток Б Корозія та захист поверхонь

Додаток В Коефіцієнти поздовжнього згину центрально-стиснутих елементів

Додаток Г Визначення коефіцієнта для перевірки загальної стійкості балок

Додаток Д Дані для розрахунку позацентрово-стиснутих і згинальних елементів

Додаток Е Розрахунок на стійкість стінок балок при місцевому навантаженні на верхньому поясі

Додаток Ж Розрахунок на стійкість похилих граней листів із трапецієподібним гофром

Додаток И Літерні познаки

ДБН В.2.6-165:2011

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд
АЛЮМІНІЄВІ КОНСТРУКЦІЇ
Основні положення

Конструкции зданий и сооружений
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Основные положения

Structures of buildings and erections
ALUMINIUM STRUCTURES
Basic

Чинні з 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці будівельні норми поширюються на проектування алюмінієвих будівельних конструкцій будівель і споруд. Норми реалізують принципи і нормативні вимоги до надійності та придатності до експлуатації конструкцій, тобто основні положення проектування, розрахунку і перевірки будівельних конструкцій, викладені у ДБН В.1.2-14. Інші вимоги, наприклад, стосовно вогнестійкості та поширення полум'я конструкцією, тепло- або звукоізоляції, а також сейсмостійкості не розглядаються.

Ці Норми містять основні правила для проектування конструкцій, виготовлених із сплавів з деформівного алюмінію з обмеженим використанням ливарних сплавів.

Норми не поширюються на проектування алюмінієвих конструкцій мостів і конструкцій будівель і споруд, що підпадають під багаторазовий вплив навантажень (втомна міцність), безпосередній вплив рухомих чи динамічних навантажень, вплив температури, вищої ніж 100 °С, а також на вибір технічних рішень щодо спеціального захисту алюмінієвих конструкцій (вогнезахист, вибухозахист тощо).

При проектуванні алюмінієвих конструкцій, що знаходяться в особливих умовах експлуатації, конструкцій унікальних будівель і споруд, а також спеціальних видів конструкцій необхідно дотримуватися додаткових вимог, що відображають особливості роботи цих конструкцій, передбачених нормативними документами, чинними на території України.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на наступні нормативно-правові акти та нормативні документи:

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво в сейсмічних районах України

ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель та споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-14:2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.6-163:2010 Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова

ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Прогини і переміщення. Вимоги проектування

ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93) Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови

ДСТУ 2839-94 (ГОСТ 1583-93) Сплави алюмінієві ливарні. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 7796:2008 Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В. Конструкция и размеры (Болти з шестигранною зменшеною головкою класу точності В. Конструкція і розміри)

ДСТУ ГОСТ 7798:2008 Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры (Болти з шестигранною головкою класу точності В. Конструкція і розміри)

ДСТУ ГОСТ 10619:2008 Винты самонарезающие с потайной головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры (Гвинти самонарізні з потайною головкою для металу і пластмаси. Конструкція і розміри)

ДСТУ ГОСТ 10621:2008 Винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры (Гвинти самонарізні з напівкруглою головкою для металу і пластмаси. Конструкція і розміри)

ДСТУ ГОСТ 15589:2008 Болты с шестигранной головкой класса точности С. Конструкция и размеры (Болти з шестигранною головкою класу точності С. Конструкція і розміри)

ДСТУ ГОСТ 15591:2008 Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности С. Конструкция и размеры (Болти з шестигранною зменшеною головкою класу точності С. Конструкція і розміри)

ДСТУ ГОСТ 17473:2008 Винты с полукруглой головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры (Гвинти з напівкруглою головкою класів точності А і Б. Конструкція і розміри)

ДСТУ ГОСТ 17475:2008 Винты с потайной головкой классов точности А и Б. Конструкция и размеры (Гвинти з потайною головкою класів точності А і Б. Конструкція і розміри)

ДСТУ ГОСТ 22353:2008 Болты высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры (Болти високоміцні класу точності В. Конструкція і розміри)

ДСТУ ГОСТ 22354:2008 Гайки высокопрочные класса точности Б. Конструкция и размеры (Гайки високоміцні класу точності Б. Конструкція і розміри)

ДСТУ ГОСТ 22355:2008 Шайбы класса точности С к высокопрочным болтам. Конструкция и размеры (Шайби класу точності С до високоміцних болтів. Конструкція і розміри)

ДСТУ ISO 15609-1:2008 Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Технологічна інструкція зі зварювання. Частина 1. Дугове зварювання

ГОСТ 1759.0-87 (СТ СЭВ 4203-83) Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия (Болти, гвинти, шпильки і гайки. Технічні умови)

ГОСТ 4784-97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки (Алюміній і сплави алюмінієві деформівні. Марки)

ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия (Дріт зварювальний з алюмінію і алюмінієвих сплавів. Технічні умови)

ГОСТ 8617-81 Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия (Профілі пресовані з алюмінію і алюмінієвих сплавів. Технічні умови)

ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия (Аргон газоподібний і рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 10299-80 Заклепки с полукруглой головкой классов точности В и С. Технические условия (Заклепки з напівкруглою головкою класів точності В і С. Технічні умови)

ГОСТ 10300-80 Заклепки с потайной головкой классов точности В и С. Технические условия (Заклепки з потайною головкою класів точності В і С. Технічні умови)

ГОСТ 10301-80 Заклепки с полупотайной головкой классов точности В и С. Технические условия (Заклепки з напівпотайною головкою класів точності В і С. Технічні умови)

ГОСТ 10304-80 Заклепки классов точности В и С. Общие технические условия (Заклепки класів точності В і С. Загальні технічні умови)

ГОСТ 13726-97 Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия (Стрічки з алюмінію і алюмінієвих сплавів. Технічні умови)

ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Дугове зварювання. З'єднання зварні точкові. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 14838-78 Проволока из алюминия и алюминиевых сплавов для холодной высадки. Технические условия (Дріт з алюмінію і алюмінієвих сплавів для холодної висадки. Технічні умови)

ГОСТ 18475-82 Трубы холоднодеформированные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия (Труби холоднодеформовані з алюмінію і алюмінієвих сплавів. Технічні умови)

ГОСТ 18482-79 Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия (Труби пресовані з алюмінію і алюмінієвих сплавів. Технічні умови)

ГОСТ 21488-97 Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия (Прутки пресовані з алюмінію і алюмінієвих сплавів. Технічні умови)

ГОСТ 21631-76 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия (Листи з алюмінію і алюмінієвих сплавів. Технічні умови)

ГОСТ 22356-77 Болты и гайки высокопрочные и шайбы. Общие технические условия (Болти і гайки високоміцні і шайби. Загальні технічні умови)

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии (Захист будівельних конструкцій від корозії)

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online