ДCТУ Б В.2.7-29-95 Строительные материалы. Мелкие заполнители природные, из отходов промышленности, искусственные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Классификация. С Поправкой

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
ДРІБНІ ЗАПОВНЮВАЧІ ПРИРОДНІ, ІЗ ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВОСТІ,
ШТУЧНІ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ВИРОБІВ, КОНСТРУКЦІЙ ТА РОБІТ
Класифікація

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання
звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів і виробів (НДІБМВ)

 ВНЕСЕНО Відділом державних нормативів і стандартів Держкоммістобудування України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держкоммістобудування України від 14.09.95 р. № 188

4 ВВОДИТЬСЯ ВПЕРШЕ

Даний стандарт не може бути повністю або частково відтворений,
тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держкоммістобудування України

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Класифікація

4 Додаток А Галузі застосування пісків

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
ДРІБНІ ЗАПОВНЮВАЧІ ПРИРОДНІ, ІЗ ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВОСТІ,
ШТУЧНІ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ВИРОБІВ, КОНСТРУКЦІЙ ТА РОБІТ
Класифікація

Строительные материалы
Мелкие заполнители природные, из отходов промышленности,
искусственные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ
Классификация

Building materials
Natural fine aggregates, from industrial by-products,
artificial aggregates for building materials, products, structures and construction works
Classification

Чинний від 1996-01-01

1 Галузь використання

1.1 Даний стандарт поширюється на дрібні заповнювачі (піски) природні, із відходів промисловості і штучні, які використовуються для виробництва будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт і визначає їх класифікацію за основними ознаками.

1.2 До пісків відносять неорганічні зернисті сипкі будівельні матеріали з розмірами зерен від 0,05 мм до 5,0 мм.

1.3 Піски за густиною підрозділяють на два класи і відносять до щільних, якщо густина зерен перевищує 2,0 г/см^, і до пористих, якщо густина зерен - до 2,0 г/см\

1.4 Піски щільні всіх видів використовуються як дрібний заповнювач для виробництва важких бетонів і розчинів, а також дорожніх сумішей; як заповнювач та компонент в’яжучого - для виробництва силікатних виробів (ніздрюватих і щільних силікатних бетонів, силікатних каменів та цегли); самостійно - для дорожнього покриття, баластового шару залізничних колій, основ будівель і споруд, планувальних і рекультиваційних робіт, благоустрою територій та інших будівельних робіт.

Пористі піски всіх видів використовуються як дрібний заповнювач для легких бетонів і розчинів, самостійно - для звуко- і теплоізоляційних засипок. Пористі піски із карбонатних порід та шлаків використовуються також як дрібний заповнювач для асфальтобетонних сумішей, а перлітовий, вермикулітовий та із золи- виносу - як домішки для жаротривких бетонів.

1.5 Вимоги даного стандарту повинні додержуватись при розробленні нових і перегляді діючих стандартів та інших нормативних документів на зазначені матеріали і види робіт.

2 Нормативні посилання

У даному стандарті використані положення таких стандартів:

ДСГУ(БА.1.1-55-94 Пісок природний для виробництва будівельних матеріалів. Терміни і визначення

ДСГУ Б В.2.7-17-95 Гравій, щебінь та пісок штучні пористі. Технічні умови

ДСГУ Б В.2.7-27-95 Пісок із вапняків-черепашників для будівельних робіт. Технічні умови

ДСГУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ГОСТ 8269-87 Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 9758-86 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

ГОСТ 25137-82 Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация

ГОСТ 26193-84 Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 26873-86 Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ. Технические условия

 

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online