Альбом типовых конструкций дорожных покрытий нежесткого типа под расчетные нагрузки А1, А2, Б

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
(ХНАДУ)

АЛЬБОМ
типових конструкцій дорожніх одягів нежорсткого типу під розрахункові навантаження А1, А2, Б

Київ
2014

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Вихідні дані для конструювання та розрахунку дорожнього одягу

6 Конструювання та розрахунок конструкцій дорожніх одягів

7 Рекомендації щодо застосування альбому конструкцій дорожніх одягів при проектуванні

Додаток А Районування території України

Додаток Б Типові конструкції нежорстких дорожніх одягів на автомобільних дорогах державного значення

Додаток В Типові конструкції нежорстких дорожніх одягів на автомобільних дорогах місцевого значення

Додаток Г Типові конструкції нежорстких дорожніх одягів з армованими асфальтобетонними покриттями

Додаток Д Перелік матеріалів

Додаток Е Нормативи на місцеві матеріали

Додаток Ж Бібліографія

ВСТУП

Альбом розроблено на підставі узагальнення нормативних документів з проектування та розрахунків дорожніх одягів нежорсткого типу та врахування
змін інтенсивності та складу транспортного потоку по регіонах України. Типові конструкції дорожнього одягу поєднують в собі нові методи конструювання та сучасний досвід експлуатації автомобільних доріг, а також враховують результати розрахунків асфальтобетонних шарів на зсув, тріщиностійкість, міцність на контакті шарів.

Розробники цього альбому: В.М. Ряпухін, канд. техн. наук, А.Г.Батракова, канд. техн. наук, Є.В. Дорожко, молодший науковий співробітник, Н.О.
Арсеньєва, молодший науковий співробітник (ХНАДУ), С.К. Головко, канд. техн. наук (ДерждорНДІ ім. М.П. Шульгіна).

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому альбомі наведено конструкції дорожніх одягів нежорсткого типу під розрахункове навантаження 115 кН, 100 кН і 60 кН для автомобільних доріг
загального користування І – V категорій з урахуванням регіональних умов роботи в усіх дорожньо-кліматичних районах України згідно з ДБН В.2.3-4.

Альбом призначений для використання дорожніми науково-дослідними, проектними, будівельними і експлуатаційними організаціями при розробленні
проектної документації з капітального ремонту, будівництва та реконструкції автомобільних доріг, виконанні будівельно-ремонтних робіт.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому альбомі є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Основи та підвалини будинків та споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей

ДСТУ Б В.2.7-29-95 Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-30:2013 Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-34-2001 Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-35-95 Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-74-98 Крупні заповнювачі природні, з відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій
і робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-75-98. Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127:2006 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-129:2013 Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-135:2007 Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови

ДСТУ EN ISO 10319:2007 Геотекстиль. Метод випробування на розтягнення широкою смугою

ДСТУ Б В.2.7-149:2008 Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші зі шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-203:2009. Будівельні матеріали. Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-207:2009 Будівельні матеріали. Матеріали щебеневі, гравійні та піщані, оброблені неорганічними в’яжучими. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-210:2009. Будівельні матеріали. Матеріали з відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови

ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво

ГБН В.2.3-37641918-554:2013 Автомобільні дороги. Шари дорожнього одягу з кам'яних матеріалів, відходів промисловості і ґрунтів укріплених
цементом. Проектування та будівництво

ВБН В.2.3-218-019-98 Будівельні матеріали. Технологія приготування цементоорганічних бетонних сумішей і їх використання при будівництві та
ремонті дорожніх одягів

ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу

ВБН В.2.3-218-189-2005 Споруди транспорту. Влаштування неукріплених та укріплених щебеневих і гравійних шарів основ дорожніх одягів

ВБН В.2.3-218-541:2010 Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожніх одягів з ґрунтів, укріплених в'яжучими матеріалами

ВБН В.2.3-218-544:2008 Споруди транспорту. Матеріали геосинтетичні в дорожньому будівництві

ВБН Г.1-218-050-2001 Міжремонтні строки експлуатації дорожніх одягів та покриттів на автомобільних дорогах загального користування

СОУ 42.1-37641918-103:2013 Матеріали із гранітної жорстви для дорожніх робіт. Технічні умови

СОУ 42.1-37641918-104:2013 Золи-виносу та суміші золо шлакові теплових електростанцій для дорожніх робіт. Технічні умови

СОУ 45.2-00018112-046:2009 Асфальтобетон дорожній. Методика оцінки зчеплення між асфальтобетонними шарами при зсуві

СОУ 45.2-00018112-061:2011 Будівельні матеріали. Суміші органо-мінеральні дорожні з фрезерованих матеріалів дорожніх одягів виготовлені за
методом холодного ресайклінгу. Технічні умови

МВ 218-21476215-672:2010 Методичні вказівки прогнозування утворення деформацій та руйнувань дорожніх конструкцій

МР 218-02070915-232-2003 Методика розрахунку нежорстких дорожніх одягів з армуючими прошарками

МР В.3.2-218-03450778-473:2005 Методичні рекомендації щодо міцнісних та деформативних характеристик щебенево-мастикового асфальтобетону для розрахунку шарів дорожнього одягу

МР В.2.3-218-03450778/02071168-723:2008 Методичні рекомендації з оцінки колієутворення в асфальтобетоні

М 218-02070915-633:2007 Методика проектування дорожнього одягу з конструкціями різного типу

М 218-02071168-681:2011 Методика розрахунку асфальтобетонних шарів покриття на зсувостійкість

Р В.2.7-218-03450778-500:2006 Рекомендації по застосуванню адгезійних, полімерних і структуруючих добавок для модифікації бітумів та асфальтобетонів

Р В.2.3-218-21476215-734:2008 Рекомендації з застосування армуючих синтетичних матеріалів різного типу для армування асфальтобетонних шарів при проектуванні конструкцій підсилення дорожнього одягу

Р В.2.7-218-02071168-751:2009 Рекомендації з технології приготування асфальтобетонних сумішей модифікованих полімерно-армуючими добавками та влаштування покриттів з підвищеною теплостійкістю та зсувостійкістю

Р В.2.3-218-03450778-768:2010 Рекомендації з проектування, виробництва та влаштування шарів з сумішей холодних дорожніх органо-мінеральних з
фрезерованого матеріалу за методом холодного ресайклінгу

Р В.3.2-218-03450778-779:2010 Рекомендації з армування асфальтобетонних шарів покриття металевими сітками

Р В.2.7-218-02071168-784:2011 Рекомендації щодо вибору армуючих матеріалів для підвищення стійкості асфальтобетонних покриттів до утворення
колії

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online