ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010 Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. Часть 1-1. Общие правила для армированных и неармированных каменных конструкций (EN 1996-1-1:2005, IDТ). Изменение № 1

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЄВРОКОД 6. ПРОЕКТУВАННЯ КАМ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Частина 1-1. Загальні правила для армованих та неармованих кам'яних конструкцій

(EN 1996-1-1:2005, IDT)
ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010
Зміна № 1

Київ
Мінрегіон України
2014

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" Мінрегіону України, ТК 303 "Будівельні конструкції"

РОЗРОБНИКИ: О. Бондарчук; В. Крітов, канд. техн. наук (науковий керівник); Т. Мірошник; О. Неборачко; Ю. Немчинов, д-р техн. наук; В. Сергійчук; В. Тарасюк, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 27.12.2013 р. № 628, чинна з 2014-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ТЕКСТ ЗМІНИ

1 "Національний вступ" доповнити положеннями наступного змісту:

"Для забезпечення гармонізації нормативної бази України з нормативною базою Європей­ського Союзу встановлюється період одночасної дії будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними доку­ментами Європейського Союзу (або інших будівельних норм, кодів). Порядок застосування визна­чається постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 547 "Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу".

Період одночасної дії встановлюється з дати набрання чинності ДБН А.1.1-94:2010 "Проекту­вання будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення" до втрати ним чинності або втрати чинності відповідними будівельними нормами, розробленими на основі національних тех­нологічних традицій.

Цей стандарт на території України слід застосовувати разом з параметрами, встановленими на національному рівні, наведеними у додатку НБ.

Вимоги щодо застосування цього стандарту разом з Національним додатком встановлені у ДБН А.1.1-94:2010."

2 В змісті заголовок структурного елемента "Додаток НА Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних MC, посилання на які є в EN 1996-1-1:2005" замінити на "Додаток НА (довідковий) Перелік міжнародних (MC) і європейських (ЄС) стандартів, на які є посилання у ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010, та відповідних нормативних документів України (НД)".

3 "Зміст" доповнити заголовком структурного елемента "Додаток НБ Національний додаток до ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010".

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online