ДСТУ 3012-95 Подшипники качения и скольжения. Термины и определения

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПІДШИПНИКИ КОЧЕННЯ ТА КОВЗАННЯ

Терміни та визначення

ДСТУ 3012-95

Відповідає офіційному тексту

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

Київ

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Українським державним науково-дослідним інститутом стандартизації і сертифікації у суднобудуванні

ВНЕСЕНО ТК 15 «Суднобудування»

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 58 від 23 лютого 1995 р.

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: В. В. Ганчо, В. Г. Гусак, А. Г. Добрянський, С. М. Федотов (керівник розробки), В. О. Карбовський, Л. А. Токарська

 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПІДШИПНИКИ КОЧЕННЯ ТА КОВЗАННЯ

Терміни та визначення

ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ И СКОЛЬЖЕНИЯ

Термины и определения

ROLLING AND PLAIN BEARINGS

Terms and definitions

Чинний від 1996-81-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі підшипників кочення та ковзання.

У стандарт не включено терміни та визначення, що стосуються спеціальних підшипників обмеженого призначення.

Стандарт не поширюється на терміни спеціальних підшипників галузевого застосування.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов’язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів із стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Для кожного поняття, встановлено один стандартизований термін.

Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено два (три, чотири і т. д.) терміни, які мають спільні терміноелементи.

2.2 Подані визначення можна в разі потреби змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термінів, зазначаючи об’єкти, що входять в обсяг визначуваного поняття. Зміни не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

У випадках, коли в терміні містяться всі необхідні і достатні ознаки понять, замість їхнього визначення - риска.

2.3 Стандарт містить примітки, ілюстрації, в яких наведено пояснення до деяких стандартних термінів.

2.4 У стандарті як довідкові подано за наявності німецькі [de], англійські [en], французькі [fr] і російські [ru] відповідники стандартизований термінів, узяті з відповідних міжнародних і державних стандартів, а також визначення російською мовою.

2.5 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online