ДСТУ 8734:2017 Подшипники качения. Подшипники буксовые роликовые цилиндрические железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАЛЬНИЦІ КОЧЕННЯ
ВАЛЬНИЦІ БУКСОВІ РОЛИКОВІ
ЦИЛІНДРИЧНІ ЗАЛІЗНИЧНОГО
РУХОМОГО СКЛАДУ
Загальні технічні умови

ДСТУ 8734:2017

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «Українське конструкторсько-технологічне бюро підшипникової промисловості» (ТОВ «УКТБПП»), Технічний комітет стандартизації «Вальниці кочення» (ТК 180)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 26 жовтня 2017 р. № 335 з 2018-03-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ГОСТ 18572:2008

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки

5 Класифікація

6 Технічні вимоги

7 Вимоги щодо безпеки

8 Вимоги щодо збереження навколишнього природного середовища, утилізація

9 Маркування, консервування та пакування

10 Транспортування та зберігання

11 Методи контролю

12 Правила приймання

13 Правила застосування, монтування та експлуатування

14 Гарантії виробника

Додаток А (обов’язковий) Стендові натурні випробування

Додаток Б (обов’язковий) Експлуатаційні потягові випробування

Додаток В (обов’язковий) Показники безпеки для підтвердження відповідності

Додаток Г (обов’язковий) Додаткові випробування буксових циліндричних роликових вальниць у разі зміни технічних характеристик або умов виготовлення

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАЛЬНИЦІ КОЧЕННЯ
ВАЛЬНИЦІ БУКСОВІ РОЛИКОВІ ЦИЛІНДРИЧНІ
ЗАЛІЗНИЧНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ
Загальні технічні умови

ROLLING BEARINGS
BEARING AXLE BOXES ROLLERS CYLINDRICAL
RAIL ROLLING STOCK
General specifications

Чинний від 2018-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на вальниці роликові радіальні циліндричні, призначені для застосування в буксах залізничного рухомого складу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі національні та міждержавні стандарти:

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 3012-95 Підшипники кочення та ковзання. Терміни та визначення

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3431-96 Вагони вантажні. Терміни та визначення

ДСТУ 7806:2015 Прокат із легованої конструкційної сталі. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 520:2014 Подшипники кочення. Загальні технічні умови (ГОСТ 520-2011, IDT; ISO 492:2002, NEQ; ISO 199:2005, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 24810:2008 Подшипники качения. Зазоры (ГОСТ 24810-81, IDT)

ДСТУ ISO 780-2001 Паковання. Графічне марковання щодо поводження з товарами (ISO 780:1997, IDT)

ДСТУ ISO 3166-1:2009 Коди назв країн світу (ISO 3166-1:2006, IDT)

ДСТУ ISO 6508-1:2013 Металеві матеріали. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 1. Метод випробування (шкали А, В, С, D, Е, F, G, Н, К, N, Т) (ISO 6508-1:2005, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ISO/IEC 17000:2004, IDT)

ДСТУ-ЗТ ISO/TR 8550-1:2009 Статистичний контроль. Настанови щодо вибирання та використання систем вибіркового приймального контролю для перевіряння окремих предметів у партіях. Частина 1. Контроль вибірковий приймальний (ISO/TR 8550-1:2007, IDT)

ДСТУ-ЗТ ISO/TR 8550-2:2009 Статистичний контроль. Настанови щодо вибирання та використання систем вибіркового приймального контролю для перевіряння окремих предметів у партіях. Частина 2. Контроль вибірковий за якісною ознакою (ISO/TR 8550-2:2007, IDT)

ДСТУ-ЗТ ISO/TR 8550-3:2009 Статистичний контроль. Настанови щодо вибирання та використання систем вибіркового приймального контролю для перевіряння окремих предметів у партіях. Частина 3. Контроль вибірковий за кількісною ознакою (ISO/TR 8550-3:2007, IDT)

ГОСТ 801-78 Сталь подшипниковая. Технические условия

ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды

ГОСТ 3189-89 Подшипники шариковые и роликовые. Система условных обозначений

ГОСТ 3325-85 Подшипники качения. Поля допусков и технические требования к посадочным поверхностям валов и корпусов. Посадки

ГОСТ 6479-73 Смазки пластичные. Метод определения содержания механических примесей разложением соляной кислотой

ГОСТ 10243-75 Сталь. Метод испытаний и оценки макроструктуры

ГОСТ 18854-94 Подшипники качения. Статическая грузоподъемность (ISO 76-87, IDT)

ГОСТ 18855-94 Подшипники качения. Динамическая расчетная грузоподъемность и расчетный ресурс (долговечность) (ISO 281-89, IDT)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online