ДБН А.2.3-1-99 Территориальная деятельность в строительстве. Основные положения. Изменение № 2.

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
Зміна № 2 ДБН А

Зміна № 2 ДБН А.2.3-1-99

“Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення”

            Наказом Держбуду України від 16 лютого 2001 року № 38 строк введення в дію встановлений з 1 квітня 2001 року.

Текст зміни

            Доповнити перший абзац вступної частини після слів “житлово-цивільних та комунальних об”єктів” див. Зміну № 1 ДБН А.2.3-1-99) словами:

            “.., у морському транспорті”, далі за текстом.

            Підрозділ “Окремі (спеціалізовані) роботи та послуги за напрямами діяльності” розділу 2 доповнити таким напрямом діяльності з відповідними пунктами:

У морському транспорті

            2.76 Розроблення генеральних схем розвитку берегової бази морського транспорту (морських портів, судноремонтних заводів та їх інфраструктури (далі - морських портів, судноремонтних заводів).

            2.77 Розроблення схем генеральних планів портово-промислових зон, включаючи спеціальні (вільні) економічні зони, морських портів, судноремонтних заводів та контроль за виконанням рішень, прийнятих у цих схемах.

            2.78 Підготовка матеріалів та пропозицій з обгрунтуванням розміщення нових, розширення, реконструкції, перепрофілювання, технічного переоснащення й реструктуризації об’єктів  берегової бази морського транспорту з урахуванням забезпечення балансу інтересів країни та суб’єктів господарської діяльності, характеристик територій.

            2.79 Виявлення та вивчення резервних територій для портово-промислового будівництва та створення на підставі отриманого довідкового матеріалу банку даних.

            2.80 Прогнозування впливу на навколишнє середовище наслідків прийняття проектних рішень по забудові портово-промислових зон, морських портів, судноремонтних заводів та морських гідротехнічних споруд портів і судноремонтних заводів (далі - морських гідротехнічних споруд).

            2.81 Виконання функцій генерального проектувальника портово-промислових зон, включаючи спеціальні (вільні) економічні зони, морських портів, судноремонтних заводів у Дунайському та Азово-Чорноморському басейнах.

            2.82 Інвентаризація територій існуючих портово-промислових зон, включаючи спеціальні (вільні) економічні зони, морських портів, судноремонтних заводів для ведення чергових генеральних планів.

            2.83 Вивчення, аналіз економічного стану й потенційних можливостей об’єктів берегової бази морського транспорту. Виявлення диспропорцій та проблем, розроблення пропозицій з пріоритетних напрямків інвестування державних та інших капітальних вкладень.

            2.84 Участь у роботі з реалізації державних програм структурної перебудови об’єктів берегової бази морського транспорту з питань, що належать до компетенції територіальної організації.

            2.85 Визначення умов для проектування об’єктів берегової бази морського транспорту.

            2.86 Підготовка висновків, рекомендацій, пропозицій з питань проектування та будівництва об’єктів берегової бази морського транспорту.

            2.87 Обстеження об’єктів берегової бази морського транспорту та морських  гідротехнічних споруд з метою визначення їх надійності й безпечної експлуатації з розробленням пропозицій щодо можливості їх подальшого використання.

            2.88 Участь у розробленні національних програм розвитку берегової бази морського транспорту.

            2.89 Збір, вивчення, узагальнення та аналіз стану і технічного рівня морських гідротехнічних споруд, створення та ведення банку даних.

            2.90 Аналіз стану і оцінка безпеки діючих морських гідротехнічних споруд з метою усунення негативних факторів, що впливають на їх безаварійне функціонування.


            Додаток 2 доповнити позицією такого змісту

Територіальні організації за напрямами діяльності

Території, на яких здійснюють свої функції територіальні організації

У морському транспорті

ЧорноморНДІпроект, м.Одеса

Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області, м.Севастополь

Від ЧорноморНДІпроекту

Відповідальний виконавець

Начальник технічного відділу

О.Мельников

Від Держбуду України

Відповідальний виконавець

Головний спеціаліст Управління інженерного захисту територій та промислової забудови

В.Левчій

БУДСТАНДАРТ Online