ДБН А.2.3-1-99 Территориальная деятельность в строительстве. Основные положения. Изменение № 5.

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
Зміни до нормативних актів,

Зміна затверджена наказом Держбуду

від 23.08.05 № 142

Зміна № 5                                                                                                       ДБН А.2.3-1-99

Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення

1 РОЗРОБЛЕНО: Управлінням науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Держбуду України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держбуду України від 23.08.2005  № 142

ТЕКСТ

По всьому тексту державних будівельних норм назву “Держбуд” замінити  на “центральний орган виконавчої влади у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, містобудування та архітектури” у відповідних відмінках.

Пункт 1.1 Вираз “…як складової частини державного регулювання у сфері містобудування, будівництва та комунального господарства” викласти  в новій редакції: ”…як складової частини  технічного регулювання у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, містобудування та архітектури…”.

Пункт 1.4, другий абзац, викласти у новій редакції: “Територіальна діяльність здійснюється організаціями, перелік яких із закріпленими  за ними територіями встановлюється центральним органом виконавчої влади у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, містобудування та архітектури з числа тих, що мають відповідну ліцензію”.

Додаток 2 вилучити.

БУДСТАНДАРТ Online