ДБН А.2.3-1-99 Территориальная деятельность в строительстве. Основные положения. Изменение № 1

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
Зміна № 1 ДБН А

Зміна № 1 ДБН А.2.3-1-99 "Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення." Затверджена та введена вдію наказом Держбуду України від 20.10.2000 р. № 237.

Дата введення в дію 2001-01-01

Текст зміни

Доповнити перший абзац вступної частини після слів:

"підроблюваних територій" словами:"..., з реконструкції, ремонту та експлуатації житлово-цивільних та кому­нальних об'єктів", далі за текстом.

Підрозділ "Окремі спеціалізовані) роботи та послуги за напрямами діяльності" розділу 2 доповнити таким напрямом діяльності з відповідними пунктами:

3 реконструкції, ремонту та експлуатації житлово-цивільних та комунальних об'єктів

2.64 Визначення умов щодо реконструкції об'єктів житлово-цивільного призначення, які е пам'ятками архітектури або розміщені в історичних частинах міських та сільських поселень.

2.65 Прогнозування та обгрунтування реконструкції історичних частин міських та сільських поселень.

2.66 Узагальнення досвіду та розроблення проектів нормативних актів з проблем реконструкції, ремонту та експлуатації житлово-цивільних та комунальних об'єктів.

2.67 Вивчення стану, узагальнення та удосконалення методів підсилення та ремонту будинків і споруд з урахуванням їх ремонтопридатності.

2.68 Розроблення прогресивних технологій ремонту та організації робіт з обслуговування об'єктів з метою продовження термінів їх експлуатації.

2.69 Організація та участь в реалізації державних програм реконструкції житлових будинків перших масо­вих серій.

2.70 Розроблення нормативних та технічних доку­ментів і методологічне забезпечення реформування житлової політики.

2.71 Вивчення стану, інвентаризація, узагальнення та ведення каталогу історичних частин міських та сільських поселень.

2.72 Підготовка нормативних актів та рекомендацій щодо оцінки вартості нерухомості будинків і споруд усіх форм власності та приватизації житла.

2.73 Аналіз, узагальнення досвіду та розроблення укрупнених і нормативних показників вартості мате­ріальних і трудових витрат на реконструкцію та ремонт житлово-цивільних та комунальних об'єктів, а також еталонів технічних проектів та паспортів.

2.74 Вивчення та узагальнення зовнішньоекономічної діяльності в галузі реконструкції, ремонту житлово-цивільних та комунальних об'єктів, підвищення їх експлуатаційної якості.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online