ДСТУ-Н Б А.3.1-25:2014 Руководство по устройству наземных рельсовых путей грузоподъемных кранов

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

НАСТАНОВА З УЛАШТУВАННЯ НАЗЕМНИХ РЕЙКОВИХ КОЛІЙ ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ КРАНІВ

 

ДСТУ-Н Б А.3.1-25:2014

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

2015

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство Науково-дослідний інститут будівельного виробництва, ТК 309 «Будтехнології. ПК 2 «Організація та управління будівництвом»

РОЗРОБНИКИ: О. Галінський, канд. техн. наук; А.Г ригоровський; А. Завойський, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Іваненко, канд. техн. наук; О. Мурасьова; Р. Цесіс; Ю. Червяков, канд. техн. наук.

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіону України від 18.12.2014 р. № 358, чинний з 2015-07-01.

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні СНиП 3.08.01-85)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З УЛАШТУВАННЯ НАЗЕМНИХ РЕЙКОВИХ КОЛІЙ ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ КРАНІВ

РУКОВОДСТВО ПО УСТРОЙСТВУ НАЗЕМНЫХ РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

GUIDE DEVICE GROUND RAIL TRACKS CARGO CRANES

Чинний від 2015-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на наземні рейкові колії, призначені для пересування вантажопідіймальних кранів (баштових, козлових) з навантаженням від колеса на рейку не більше 325 кН (32,5 т), і встановлює вимоги з їх улаштування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання електроустановок

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007 ССБП. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об’єктів будівництва

ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей

ДСТУ Б В.2.8-43:2011 Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні умови (ГОСТ 23407-78, MOD)

ДСТУ 2484-94 (ГОСТ 4121-96) Рейки кранові. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041:2001, IDT)

ДСТУ ISO 4310-94 Крани вантажопідіймальні. Правила і методи випробувань

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, IDT)

ГОСТ 12.1.0043-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССПБ. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 535-2005 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия (Прокат сортовий та фасонний зі сталі вуглецевої звичайної якості. Загальні технічні умови)

ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок.

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила та норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online