ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартов безопасности труда. Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве. Основные положения (НПАОП 45.2-7.02-12)

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система стандартів безпеки праці

ОХОРОНА ПРАЦІ
І ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА
У БУДІВНИЦТВІ
Основні положення

ДБН А.3.2-2-2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
2012

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Науково-дослідний інститут будівельного виробництва Мінрегіонбуду України

РОЗРОБНИКИ:

O. Галінський, канд. техн. наук (науковий керівник); С. Андреєв, канд. техн. наук; А. Баглай, канд. техн. наук; В. Беглецов, канд. хім. наук; О. Гармаш; А. Завойський, канд. техн. наук;
B. Клименко; В. Кокшарьов, канд. техн. наук; О. Павлюк, канд. техн. наук; C. Полонська, канд. техн. наук (відповідальний виконавець); Р. Цесіс

Київський національний університет будівництва і архітектури
(О. Вільсон, канд. техн. наук (науковий консультант); М. Корнієнко, канд. техн. наук)

Харківська національна академія житлово-комунального господарства
(Б. Коржик, канд. техн. наук)

Придніпровська державна академія будівництва і архітектури,
м. Дніпропетровськ (В. Сафонов, канд. техн. наук; Л. Діденко, канд. техн. наук)

Полтавський технічний університет ім. Кондратюка (В. Русін, канд. техн. наук)

За участі:

Українська державна корпорація «Укрбуд» (М. Жидко, В. Собко)

Українська державна корпорація «Укрмонтажспецбуд» (В. Адріанов, М. Тюшка)

ХК «Київміськбуд» (В. Геращенко)

СП «Основа-СОЛСІФ» (І. Петченко, О. Єленіч, П. Якубовський, Є. Соколов)

Державний Комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду «Держгірпромнагляд» (П. Пошкурлат, О. Назаренко)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

накази Мінрегіонбуду України від 27.01.2009 р. № 45, від 04.06.2010 р. № 202, від 25.05.2011 р. № 53 та наказ Мінрегіону від 30.12.2011 № 417, чинні з 1 квітня 2012 р.

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Зі скасуванням в Україні СНиП ІІІ-4-80 «Техника безопасности в строительстве»


ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Організація управління охороною праці

6 Організація будівельних майданчиків, робочих дільниць і робочих місць

7 Експлуатація засобів виконання будівельно-монтажних робіт

8 Транспортні, вантажно-розвантажувальні роботи на будівельному майданчику

9 Електрозварювальні та газополуменеві роботи

10 Земляні роботи

11 Улаштування штучних основ і фундаментів

12 Кам’яні роботи

13 Бетонні роботи

14 Монтажні роботи

15 Опоряджувальні роботи, улаштування теплоізолювальних фасадних систем

16 Ізоляційні роботи

17 Покрівельні роботи

18 Електромонтажні роботи

19 Монтаж інженерного обладнання будівель і споруд

20 Випробування інженерного обладнання будівель і споруд

21 Роботи з реконструкції будівель і споруд

22 Охорона навколишнього середовища

Додаток А Перелік нормативних документів, на які є посилання у цих Нормах

Додаток Б Терміни та визначення понять

Додаток В Склад і зміст основних проектних рішень із безпеки праці в проектно-технологічній документації у будівництві

Додаток Г Заходи з охорони праці, які здійснюються субпідрядною (підрядною) організацією під час зведення будівельного об’єкта

Додаток Д Форма акта-допуску на виконання будівельно-монтажних робіт на території діючого підприємства (цеху, дільниці)

Додаток Е Межі небезпечних зон

Додаток Ж Форма наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки

Додаток И Форма журналу обліку нарядів-допусків на виконання будівельних робіт з підвищеною небезпекою

Додаток К Орієнтовний перелік місць (умов) виконання та видів робіт, на здійснення яких необхідно видавати наряд-допуск

Додаток Л Структура системи управління охороною праці (СУОП) у будівельній організації

Додаток M Форма акта про відповідність виконаних підготовчих робіт вимогам безпеки праці і готовності об’єкта до початку будівництва

Додаток Н Форма повідомлення про стан виконання будівельно-монтажних робіт (БМР)

Додаток П Орієнтовна схема улаштування суцільних захисних огороджувальних систем

Додаток Р Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система стандартів безпеки праці
ОХОРОНА ПРАЦІ І ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА У БУДІВНИЦТВІ
Основні положення

Система стандартов безопасности труда
ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Основные положения

The system of standards of safety of labour
PROTECTION OF LABOUR AND INDUSTRIAL SAFETY IN BUILDING CONSTRUCTION
Principal provisions

Чинні від 2012-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми поширюються на загальнобудівельні і спеціальні будівельні роботи під час нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, реставрації будівель та споруд (далі - будівельно-монтажні роботи).

1.2  Ці Норми визначають вимоги з охорони праці та промислової безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Перелік нормативних документів, на які є посилання у цих Нормах, зазначено у додатку А.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online