ДСТУ 7685:2015 Бензины. Метод определения окислительной стабильности (метод индукционного периода)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕНЗИНИ
Метод визначення стабільності щодо окиснення
(метод індукційного періоду)

ДСТУ 7685:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (ДП «УкрНДІНП «МАСМА»), Національний авіаційний університет, Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)

РОЗРОБНИКИ: Ю. Бірюков; С. Бойченко, д-р техн. наук; Л. Железний, канд. хім. наук; Г. Красуцький; Й. Любінін, канд. техн. наук; Н. Харченко; М. Цаплій; С. Шамкіна (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28 травня 2015 р. № 45

3 Цей стандарт відповідає ASTM D525-05 Standard Test Method for Oxidation Stability of Gasoline (Induction Period Method) (Стандартний метод визначення стійкості до окиснення бензинів (метод індукційного періоду)) у частині умов випробування, процедури виконання та за точнісними характеристиками

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Прилади

6 Реактиви та матеріали

7 Відбирання та готування проб

8 Готування приладу

9 Випробування

10 Опрацювання результатів

11 Подання результатів

12 Характеристики точності

ДСТУ 7685:2015 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕНЗИНИ
Метод визначення стабільності щодо окиснення
(метод індукційного періоду)

БЕНЗИНЫ
Метод определения окислительной стабильности
(метод индукционного периода)

GASOLINE
Method for determining of oxidation stability
(induction period method)

Чинний від 2016-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює метод визначення стійкості до окиснення товарного бензину, тобто бензину в готовому вигляді, в умовах прискореного окиснення.

1.2 Цей метод не призначено для визначення стабільності до окиснення компонентів бензину, зокрема таких, що мають великий відсотковий уміст низькокиплячих ненасичених сполук, які можуть створити вибухонебезпечні умови в приладі.

Примітка. Палива, що використовують для визначення точності методу, належать до бензинів, отриманих із вуглеводнів без кисневмісних сполук.

1.3 Під час виконання робіт за цим методом дотримують правила безпеки згідно з експлуа­таційною документацією засобів вимірювальної техніки та допоміжних пристроїв, інструкції з екс­плуатування приладу, а також правила, викладені в НПАОП 73.1-1.11.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3437-96 Нафтопродукти. Терміни та визначення

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ ГОСТ 5583:2009 (ИСО 2046-73) Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия (Кисень газоподібний технічний та медичний. Технічні умови (ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73), IDT)

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1988, IDТ)

ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия (Реактиви. Ацетон. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4220-75 Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия (Реактиви. Калій дихромат. Технічні умови)

ГОСТ 4459-75 Реактивы. Калий хромовокислый. Технические условия (Калій хромат. Тех­нічні умови)

ГОСТ 4643-75 Отходы потребления текстильные хлопчатобумажные сортированные. Тех­нические условия (Відходи споживання текстильні бавовняні сортовані. Технічні умови)

ГОСТ 5789-78 Реактивы. Толуол. Технические условия (Реактиви. Толуол. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 14710-78 Толуол нефтяной. Технические условия (Толуол нафтовий. Технічні умови)

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Пінцети медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробування)

НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни, установлені в ДСТУ 3437.

Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 точка перегину (break point)

Точка, розміщена на кривій тиск-час, перед якою відбувається падіння тиску на 14 кПа за проміжок часу, що становить 15 хв, і за якою також відбувається падіння тиску не менше ніж на 14 кПа за проміжок часу, що становить 15 хв

3.2 індукційний період (induction period)

Проміжок часу між моментом розміщення бомби в бані й точкою перегину за температури 100 °С.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online