ДСТУ 7703:2015 Нефтепроводы магистральные. Защита резервуаров противокоррозионная. Общие технические требования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Магістральні нафтопроводи
ЗАХИСТ РЕЗЕРВУАРІВ ПРОТИКОРОЗІЙНИЙ
Загальні технічні вимоги

ДСТУ 7703:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
 З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
 2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Фізико-механічний інститут ім. Г. В.Карпенка НАН України

РОЗРОБНИКИ: В. Панасюк, акад. НАН України; В.Черватюк, канд. техн. наук (науковий керівник); В.Василюк, канд. техн. наук; В.Васьківський; Л.Стехнович

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 28 травня 2015 р № 45 з 2016-08-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні вимоги до проекту виконання робіт з протикорозійного захисту резервуара

6 Загальні вимоги до протикорозійного захисту резервуарів на стадіях проектування, будівництва, реконструювання, капітального ремонту та експлуатування

6.1 Загальні положення

6.2 Вимоги до протикорозійного захисту резервуарів на стадії проектування

6.3 Вимоги до протикорозійного захисту резервуарів на стадії будівництва, реконструювання і капітального ремонту

6.4 Вимоги до протикорозійного захисту резервуарів під час експлуатування

7 Вимоги до протикорозійних покриттів резервуарів

7.1 Загальні вимоги до ЛФМ і ЛВП

7.2 Вимоги до технічних характеристик протикорозійних покривів

7.3 Строк служби протикорозійних покривів

8 Вимоги до захисних покривів для зовнішньої поверхні резервуарів

8.1 Чинники та критерії корозії, умови експлуатування резервуарів

8.2 Типи протикорозійних покривів для зовнішньої поверхні резервуарів

8.3 Загальні вимоги до ЛФМ і систем покривів для зовнішньої поверхні резервуарів

8.4 Вибирання захисного покриву для зовнішньої поверхні резервуара

8.5 Технологічна схема процесу протикорозійного захисту зовнішньої поверхні резервуара

9 Вимоги до захисних покривів для внутрішньої поверхні резервуарів

9.1 Чинники та критерії корозії резервуарів, умови експлуатування

9.2 Загальні вимоги до внутрішнього захисного покриття резервуарів

9.3 Типи протикорозійних покриттів для внутрішньої поверхні резервуарів

9.4 Вибирання схеми протикорозійного захисту внутрішньої поверхні резервуарів

9.5 Технологічна схема процесу протикорозійного захисту внутрішньої поверхні резервуарів

9.6 Послідовність виконання робіт з протикорозійного захисту внутрішньої поверхні резервуара покривами різного типу

10 Вплив довкілля на виконання протикорозійних робіт

11 Підготовлення поверхні резервуара до нанесення захисних покривів

11.1 Загальні вимоги

11.2 Підготовлення зовнішньої поверхні резервуарів, які вводять в експлуатування і резервуарів, які виведені в ремонт

11.3 Підготовлення зовнішньої поверхні резервуарів, без виводу їх з експлуатування

11.4 Підготовлення внутрішньої поверхні резервуарів

12 Загальні вимоги до лфм, їх нанесення і тужавіння

12.1 Вимоги до лакофарбових матеріалів

12.2 Вимоги до нанесення ЛФМ на зовнішню поверхню резервуарів

12.3 Вимоги до нанесення ЛФМ на внутрішню поверхню резервуарів

12.4 Покриви особливо посиленого типу на основі епоксидних ЛФМ, посилених рубаним скловолокном і покривним шаром

12.5 Усунення дефектів покриву

13 Методи контролювання і правила приймання покривів

13.1 Загальні положення

13.2 Контролювання довкілля

13.3 Вхідне контролювання ЛФМ

13.4 Контролювання якості підготовлення поверхні

13.5 Контролювання процесу нанесення і тужавіння ЛФМ.

13.6 Контролювання затужавілого протикорозійного покриву

14 Устатковання для виконання протикорозійних робіт

15 Вимоги щодо безпеки

15.1. Загальні положення

15.2 Вимоги до підготовлення поверхні

15.3 Вимоги до готування протикорозійних композицій і вихідних матеріалів

15.4 Вимоги до нанесення протикорозійних покривів

15.5 Вимоги до вихідних матеріалів

15.6 Вимоги до виробничого устатковання

15.7 Вимоги до розміщення виробничого устатковання та організування робочих місць

15.8 Вимоги до зберігання і транспортування вихідних матеріалів

15.9 Вимоги щодо безпеки під час підготовлення поверхні і фарбування

15.10 Правила поводження з токсичними і подразливими речовинами

15.11 Протипожежні заходи

15.12 Вимоги до застосування засобів індивідуального захисту працівників

Додаток А Акт про готовність резервуара до виконання робіт з протикорозійного захисту

Додаток Б Акт на приховані роботи з підготовлення поверхні резервуара до фарбування

Додаток В Акт на приймання протикорозійного покриву резервуара

Додаток Г Журнал виконання робіт з нанесення протикорозійного покриву на резервуар

Додаток Д Типова технологічна схема процесу протикорозійного захисту зовнішньої поверхні резервуарів

Додаток Е Типові технологічні схеми протикорозійного захисту внутрішньої поверхні резервуарів

Додаток Ж Журнал післяопераційного контролювання виконання протикорозійних робіт

Додаток К Прилади, інструменти, устатковання та допоміжні засоби, необхідні для виконання протикорозійних робіт

Додаток Л Визначання товщини покриву

Додаток М Метод визначання адгезії захисних покривів на основі лакофарбових матеріалів методом Х-подібного надрізу

Додаток Н Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОВОДИ МАГІСТРАЛЬНІ
ЗАХИСТ РЕЗЕРВУАРІВ ПРОТИКОРОЗІЙНИЙ
Загальні технічні вимоги

НЕФТЕПРОВОДЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ
ЗАЩИТА РЕЗЕРВУАРОВ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ
Общие технические требования

MAIN OIL PIPELINES
THE ANTICORROSION DEFENCE OF TANKS
General technical requirements

Чинний від 2016-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1  Цей стандарт установлює загальні вимоги до організування і виконання робіт з захисту від корозії внутрішньої і зовнішньої поверхонь сталевих вертикальних резервуарів для зберігання нафти (далі резервуарів), конструкційних елементів, устатковання і трубопроводів, розташованих усередині резервуарів і в межах їх обвалування, лакофарбовими протикорозійними матеріалами, а також вимоги до цих матеріалів і систем покривів.

1.2 Цей стандарт застосовують на стадіях проектування, виготовляння, будівництва та капітального ремонту сталевих вертикальних резервуарів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів»

ДСТУ 2510-94 Покриви лакофарбові. Терміни та визначення

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 2733-94 Корозія та тимчасовий протикорозійний захист металевих виробів. Терміни та визначення

ДСТУ 3830-98 Корозія металів і сплавів. Терміни і визначення основних понять

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ 4147-2003 Метрологія. Резервуари сталеві вертикальні циліндричні. Методика повірки (ГОСТ 8.570-2000, MOD)

ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання

ДСТУ 4611:2006 Магістральні трубопроводи. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 4612:2006 Магістральні трубопроводи. Захист протикорозійний. Терміни та визначення понять

ДСТУ Б А.3.2-10:2009 Система стандартів безпеки праці. Роботи антикорозійні. Вимоги щодо безпеки

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б А.3.2-15:2011 ССБП. Норми освітлення будівельних майданчиків (ГОСТ 12.1.046-85)

ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості

ДСТУ Б В.2.6-183:2011 (ГОСТ 31385-2008, NEQ) Резервуари вертикальні циліндричні сталеві для нафти та нафтопродуктів. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.8-43:2011 Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні умови (ГОСТ 23407-78, MOD)

ДСТУ ГОСТ 12.1.012-2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги) (ГОСТ 12.1.012-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам. (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки до робочих місць) (ГОСТ 12.2.061:81, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.4.041-2006 ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041-2001, IDT)

ГОСТ 9.010-80 ЕСЗКС. Воздух сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические требования и методы контроля (ЄСЗКС. Повітря стиснене для розпилювання лакофарбових матеріалів. Технічні вимоги та методи контролю.)

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения. (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Групи, технічні вимоги і познаки)

ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов. (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Загальні вимоги та методи прискорених випробовувань на тривкість до впливу кліматичних факторів

ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием. (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Підготовка металевих поверхонь перед фарбуванням)

ГОСТ 9.403-80 Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей. (Покриви лакофарбові. Методи випробувань на тривкість до статичної дії рідин)

ГОСТ 9.406-84 ЕСЗКС Покрытия органосиликатные. Технические требования и методы испытаний (ЄСЗКС. Покриви органосилікатні. Технічні вимоги і методи випробовувань)

ГОСТ 9.407-84 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида. (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Метод оцінювання зовнішнього вигляду)

ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. (ССБП. Небезпечні та шкідливі виробничі чинники. Класифікація))

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования. (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования. (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. (ССБП. Вибухопожежобезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначання)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности. (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности. (ССБП. Роботи фарбувальні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.010-82 ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации (ССБП. Тара виробнича. Вимоги щодо безпеки під час експлуатації)

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщування вантажів на підприємствах. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.028-82 ССБТ. Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности (ССБП. Процеси оброблення абразивним та ельборовим інструментом. Вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание. (ССБП. Пожежна техніка для захисту об'єктів. Основні види, розміщування та обслуговування)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. (ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Засоби індивідуального захисту органів слуху. Загальні технічні вимоги та методи випробовувань)

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия (ССБП. Будівництво. Огорожі запобіжні інвентарні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація та загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми чоловічі для захисту від нафти та нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми жіночі для захисту від нафти та нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 4417-75 Песок кварцевый для сварочных материалов.(Пісок кварцовий для зварювальних матеріалів)

ГОСТ 4765-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности пленок при ударе. (Матеріали лакофарбові. Метод визначання міцності плівок під час удару)

ГОСТ 6806-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе (Матеріали лакофарбові. Метод визначання еластичності плівки під час згинання)

ГОСТ 8420-74 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости (Матеріали лакофарбові. Методи визначання умовної в’язкості)

ГОСТ 9378-93 (ИСО 2632-1-85, ИСО 2632-2-85) Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия (Зразки шорсткості поверхні (порівняння). Загальні технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Марковання вантажів)

ГОСТ 15140-78 Материлы лакокрасочные. Методы определения адгезии (Матеріли лакофарбові. Методи визначання адгезії)

ГОСТ 19007-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. (Матеріали лакофарбові. Метод визначання часу і ступеня висихання)

ГОСТ 21513-76 Материалы лакокрасочные. Метод определения водо- и влагопоглощения лакокрасочной пленкой. (Матеріали лакофарбові. Метод визначання водо- і вологовбирання лакофарбовою плівкою)

ГОСТ 28818-90 Материалы шлифовальные из электрокорунда. Технические условия. (Матеріали шліфувальні з електрокорунду. Технічні умови)

ДБН А.3.1-5-2009 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва ДБИ А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В. 1.2-12-2008 Система надійності та безпеки в будівництві. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги щодо безпеки

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне та штучне освітлення

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

НАПБ А.01.001-04 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.002-2007 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною і пожежною небезпекою

НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажно-підіймальних кранів

НПАОП 0.00-1.04-07 Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання

НПАОП 0.00-1.21-07 Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів

НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями

НПАОП 0.00-1.36-03 (ДНАОП 1.1.10-1.04-01) Правила будови і безпечної експлуатації підйомників

НПАОП 0.00-8.24-05 (НПАОП 0.00-2.01-05) Перелік робіт з підвищеною небезпекою

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.15-98 (ДНАОП 0.00-4.15-98) Положення про розробку інструкцій з охорони праці

НПАОП 40.1-1.01-97 (ДНАОП 1.1.10-1.01-97) Правила безпечної експлуатації електроустановок

НПАОП 40.101.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила побудови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 45.2-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений Наказом МОЗ України від 21.05.07 за № 246, зареєствровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 876/14113.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, установлені в ДСТУ 3830, ДСТУ 4611, ДСТУ 2733, ДСТУ 4147, ДСТУ 4219, ДСТУ 4612, ДСТУ 2510.

Нижче наведено додатково застосовані у цьому стандарті терміни та визначення позначених ними понять.

3.1 абразивоструминне очищення

Спосіб очищення поверхні за допомогою струменя повітря з абразивним матеріалом

3.2 адгезійний відрив

Характер відриву покриву від підкладки, коли адгезив залишається на поверхні грибка адгезиметра

3.3 адгезія захисного покриву

Властивість захисного покриву, яка характеризує силу його зчеплення з поверхнею металу об'єкта магістрального трубопроводу (ДСТУ 4612)

3.4 акт прихованих робіт

Офіційний документ, який складають після приймання представниками підрядника, замовника та авторського нагляду щодо належної якості виконаних відповідальних робіт, які будуть приховані подальшими роботами

3.5 атмосферна корозія

Корозія металу, зумовлена атмосферними умовами (ДСТУ 4219)9)

3.6 гідроабразивне очищення

Спосіб очищення поверхні за допомогою струменя води з абразивним матеріалом

3.7 життєздатність лакофарбового матеріалу

Максимальний строк, протягом якого лакофарбовий матеріал, який постачають у формі окремих компонентів, потрібно використати після їхнього змішування

3.8 захисний покрив

Штучно створений шар на поверхні металу, призначений для захисту його від корозії (ДСТУ 4612)

3.9 когезійний відрив

Характер відриву покриву від підкладки, коли адгезив залишається на обох поверхнях металу резервуару та трубопроводу та грибка адгезиметра

3.10 корозія металів

Процес руйнування металів внаслідок електрохімічної чи хімічної взаємодії їх з корозійним середовищем (ДСТУ 4612)

3.11 корозійна активність середовища

Властивість середовища викликати корозійне руйнування металу. Визначається швидкістю корозії металу резервуара чи трубопроводу

3.12 корозійне (агресивне) середовище

Середовище, у якому метал піддається корозії

3.13 комплексні системи покривів

Кілька шарів різнорідних ЛФМ. Кожен шар виконує певну функцію: нижній шар — ґрунтівка — забезпечує адгезію комплексного покриву до підкладки, уповільнює електрохімічну корозію металу, проміжний шар — шпаклівка — вирівнює поверхню, верхні, покривні шари — емалі — надають декоративні та частково захисні властивості

3.14 лакофарбові матеріали

Матеріали на основі синтетичних плівкоутворювальних смол, що містять пігменти, наповнювачі, пластифікатори і призначені для протикорозійного захисту сталевих поверхонь

3.15 лакофарбовий покрив

Плівка, яка утворюється після затвердіння одного чи декількох шарів лакофарбових матеріалів, нанесених на підготовлену для фарбування поверхню (ДСТУ 2510 )

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ВБН В.2.3-00018201.01.01.01-96 Система антикорозійного захисту об’єктів нафтогазового комплексу. Основні положення. Загальні вимоги, прийнято Київ: ВНІПІтрансгаз

2 ВСН 311-89 Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов объемом от 100 до 50000 м3 (Монтування сталевих вертикальних циліндричних резервуарів для зберігання нафти та нафтопродуктів об’ємом від 100 до 50000 м3), Мінмонтажспецбуд СРСР, 1989 р.

3 РД 05.00-45.21.30-КТН-005-1-05 Правила антикоррозионной защиты резервуаров (Правила протикорозійного захисту резервуарів.)

ISO 12944 (1—8)—1998 Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. (Лаки і фарби. Захист від корозії сталевих конструкцій системами захисних покривів)

ISO 11126-3-1993 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives — Part 3: Copper refinery slag. (Готування сталевої основи перед нанесенням фарб і подібних покривів. Специфікація неметалевих абразивів. Ку- першлак)

ISO 11126-4-1993 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives — Part 4: Coal furnace slag. (Готування сталевої основи перед нанесенням фарб і подібних покривів. Специфікація неметалевих абразивів. Вугільний шлак.)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online