ДСТУ 4500-5:2005 Грузы опасные. Маркировка

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАНТАЖІ НЕБЕЗПЕЧНІ

Марковання

ДСТУ 4500-5:2005

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання
звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Українське вантажне бюро науково-дослідного проектно-конструкторського інституту морського флоту України (УВБ УкрНДІМФ)

РОЗРОБНИКИ: Ю. Гержод; І. Гордєєв; С. Казарська (керівник розробки); В. Казарська; Г. Калугін; Ю. Канашевський; О. Леснік; О. Пахно; В. Саренко; З. Стаурська

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2005 р. № 379 з 2007-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 19433-88 в частині розділу «Марковання»)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні вимоги

6 Марковання та вимоги до його нанесення

6.1 Марковання, яке наносять на вантажну одиницю

6.2 Марковання, яке наносять на вантажно-транспортну одиницю

6.2.1 Загальні вимоги

6.2.2 Вимоги до маркування дорожньо-транспортного засобу

6.2.2.1 Вимоги до маркування дорожньо-транспортного засобу, який перевозить небезпечні вантажі в пакованнях

6.2.2.2 Вимоги до маркування дорожньо-транспортного засобу, який перевозить небезпечні вантажі навалом або наливом

6.2.2.3 Вимоги до маркування дорожньо-транспортних засобів, які перевозять вантажно-транспортні одиниці з небезпечними вантажами

6.2.3 Вимоги до маркування залізничного транспортного засобу

7 Елементи марковання та вимоги до їх нанесення

7.1 Знаки небезпеки

7.1.1 Вимоги до знаків небезпеки

7.1.2 Вимоги до розміщування знаків небезпеки на вантажних одиницях

7.2 Знаки-табло небезпеки

7.2.1 Вимоги до знаків-табло небезпеки

7.2.2 Вимоги до розміщування знаків-табло небезпеки на вантажно-транспортних одиницях

7.3 Номер ООН

7.3.1 Вимоги до нанесення номера ООН на вантажні одиниці

7.3.2 Вимоги до нанесення номера ООН на вантажно-транспортні одиниці

7.3.2.1 Вимоги до нанесення номера ООН на вантажно-транспортні одиниці, які містять радіоактивні матеріали

7.3.2.2 Вимоги до нанесення номера ООН на вантажно-транспортні одиниці, які містять небезпечні вантажі, інші ніж радіоактивні матеріали

7.4 Транспортна назва

7.5 Класифікаційний шифр

7.6 Номер аварійної картки

7.7 Ідентифікаційний номер небезпеки

7.8 Попереджувальні знаки

7.8.1 Попереджувальний знак для небезпечних вантажів, які небезпечні для довкілля

7.8.2 Попереджувальний знак для небезпечних вантажів, забруднювачів моря

7.8.3 Попереджувальний знак для небезпечних вантажів, які перевозять за підвищеної температури

7.8.4 Попереджувальний знак, який наносять на профуміговану вантажно-транспортну одиницю

8 Спеціальні вимоги до маркування

8.1 Спеціальні вимоги до маркування небезпечних вантажів класу 1

8.2 Спеціальні вимоги до маркування небезпечних вантажів підкласу 4.1

та небезпечних вантажів підкласу 5.2

8.3 Спеціальні вимоги до маркування небезпечних вантажів підкласу 4.2

8.4 Спеціальні вимоги до маркування небезпечних вантажів класу 7

8.5 Спеціальні вимоги до маркування небезпечних вантажів класу 8

8.6 Спеціальні вимоги до маркування вантажних одиниць, які містять небезпечні вантажі в обмежених кількостях

8.7 Спеціальні вимоги до маркування аварійної тари

8.8 Спеціальні вимоги до маркування вантажів, які не є небезпечними

8.9 Спеціальні вимоги до маркування вантажно-транспортних одиниць, які містять твердий діоксид вуглецю (сухий лід), застосовний для охолоджування вантажу

8.10 Спеціальні вимоги до маркування вантажних одиниць знаком «Верх»

8.11 Спеціальні вимоги до маркування небезпечних вантажів у разі перевезення авіаційним транспортом

Додаток А Інформаційна табличка

Додаток Б Знаки небезпеки та їх опис

Додаток В Знак-табло небезпеки для небезпечних вантажів класу 7

Додаток Д Нанесення номера ООН на знак-табло небезпеки для небезпечних вантажів класу 7

Додаток Е Приклади зазначання номера ООН, ідентифікаційного номера небезпеки

Додаток Ж Табличка для зазначання номера аварійної картки

Додаток К Попереджувальні знаки та їх опис

Додаток Л Спеціальні вимоги до марковання вантажної одиниці та вантажно-транспортної одиниці

Додаток М Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАНТАЖІ НЕБЕЗПЕЧНІ
Марковання

ГРУЗЫ ОПАСНЫЕ
Маркировка

DANGEROUS GOODS
Marking and placarding

Чинний від 2007-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги до марковання небезпечних вантажів та його нанесення на вантажні одиниці та вантажно-транспортні одиниці, які постачають на внутрішній ринок і на експорт та:

- містять небезпечні вантажі;

- неочищені від небезпечних вантажів або містять неочищену тару.

Положення цього стандарту застосовують суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів їх діяльності, які:

- розробляють нормативну документацію на продукцію, що належить до небезпечних вантажів;

- виробляють марковання, призначене для нанесення на вантажні одиниці і вантажно-транспортні одиниці з небезпечними вантажами;

- маркують вантажні одиниці і вантажно-транспортні одиниці з небезпечними вантажами;

- є учасниками транспортування небезпечних вантажів та будь-яких операцій, що пов’язані з ним;

- розробляють документацію, яка регламентує транспортування небезпечних вантажів і будь-які операції, що пов’язані з ним, а також суб’єкти, які виконують роботи зі стандартизації.

Вимоги, надані у цьому стандарті, повністю відповідають вимогам, встановленим у міжнародних документах із транспортування небезпечних вантажів [1-12].

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті використано посилання на такі стандарти:

ДСТУ ISO 3166-1-2000 Коди назв країн світу

ДСТУ 4500-1:1) Вантажі небезпечні. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4500-2:1) Вантажі небезпечні. Перелік

ДСТУ 4500-3:1) Вантажі небезпечні. Класифікація

ДСТУ 4500-4:2006 Вантажі небезпечні. Методи випробовування

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні, знаки безпеки)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17925-72 (СТ СЭВ 531-77) Знак радиационной опасности (Знак радіаційної небезпеки).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online