ДСТУ EN 13132:2006 Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородосодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода газохроматографическим методом с п...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

НАФТОПРОДУКТИ РІДКІ
 БЕНЗИН НЕЕТИЛОВАНИЙ

Визначення органічних кисневмісних сполук та загального вмісту
органічно зв’язаного кисню газохроматографічним
 методом з перемиканням колонок

 (EN 13132:2000, IDT)

ДСТУ EN 13132:2006

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2008

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (ТК 38)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Євдощук; А. Мисак; М. Дмитрук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 11 грудня 2006 р. № 342 з 2008-01-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 13132:2006 ідентичний з EN 13132:2000 D Flüssige Mineralölerzeugnisse - Unverbleite Ottokraftstoffe - Bestimmung sauerstoffhaltiger organischer Verbindungen und des Gesamtgehaltes an organisch gebundenem Sauerstoff mittels Gaschromatographie mit Saulenschaltung (Нафтопродукти рідкі. Бензин неетилований. Визначення органічних кисневміс­них сполук та загального вмісту органічно зв’язаного кисню газохроматографічним методом з перемиканням колонок) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання Європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та ЇЇ Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з німецької (de)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 13132:2000 D Flüssige Mineralölerzeugnisse - Unverbleite Ottokraftstoffe - Bestimmung sauerstoffhaltiger organicher Verbindungen und des Gesamtgehaltes an organisch gebundenem Sauerstoff mittels Gaschromatographie mit Säulenschaltung (Нафтопродукти рідкі. Бензин неетилований. Визначення органічних кисневмісних сполук та загального вмісту органічно зв’язаного кисню газохроматографічним методом з перемиканням колонок).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки та нафтохімії».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Згідно з ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобільні. Технічні умови» у бензинах унормовано масові частки кисневмісних компонентів та загального органічно зв’язаного кисню.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- додано додаток НА «Бібліографія», який містить перелік пов’язаних із цим стандартом нормативних документів, чинних в Україні;

- рисунки у проекті стандарту оформлено згідно з ДСТУ 3985 і ДСТУ 1.5-2003;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографію» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- фізичні величини подано згідно з ДСТУ 3651.1-1997;

- терміни та визначення понять газової хроматографії подано згідно з ДСТУ 3985;

- уведено нумерацію формул для зручності користувача;

- «національну примітку» у тексті стандарту виділено рамкою.

ДСТУ EN 13132:2006

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ РІДКІ
 БЕНЗИН НЕЕТИЛОВАНИЙ
Визначення органічних кисневмісних сполук та загального вмісту
 органічно зв’язаного кисню газохроматографічним методом з перемиканням колонок

НЕФТЕПРОДУКТЫ ЖИДКИЕ
БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ
Определение органических кислородосодержащих соединений и общего содержания
 органически связанного кислорода газохроматографическим методом с переключением колонок

LIQUID PETROLEUM  PRODUCTS
UNLEADED PETROL
Determination of organic oxygenate compounds and total organically
 bound oxygen content by gas chromatography using column switching

 

Чинний від 2008-01-01
2008-06-01
 (Попр. ІПС 2-2003 с.21)

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює газохроматографічним метод із перемиканням колонок для визначання індивідуальних органічних кисневмісних сполук у межах масових часток від 0,17 % до 15,0 % та загального вмісту органічно зв’язаного кисню до 3,7 % у неетилованому бензині, який має температуру кінця кипіння не вище ніж 220 °С.

Примітка 1. Температуру кінця кипіння визначають згідно з prEN ISO 3405 [1].

Примітка 2. Для позначення масової частки та об'ємної частки у цьому стандарті використовують позначення «% (за масою)» і відповідно «% (за об’ємом)».

Національна примітка 1

Температуру кінця кипіння визначають згідно з ГОСТ 2177 (ИСО 3405) [2] відповідно до методу А.

Національна примітка 2

Позначення масової та об’ємної часток у даному стандарті подано згідно з ДСТУ 3651.1 [3].

Цей стандарт придатний для визначення кисневмісних сполук та загального органічно зв’язаного кисню у неетилованих бензинах відповідно до вимог Директив ЕС 85/210/ЕЕС [4] і ЕС 85/536/ЕЕС [5].

Національна примітка 3

В Україні діє Постанова Кабінету Міністрів [6].

ЗАСТОРОГА! Виконання цього стандарту охоплює використовування небезпечних матеріалів, дій і обладнання. Стандарт не передбачає розгляд проблем техніки безпеки під час його виконання. Відповідальність користувача цього стандарту полягає в тому, щоб забезпечити безпечні для здоров’я умови роботи, для чого розробити відповідні інструкції з техніки безпеки та гігієни праці.

Національна примітка 4

В Україні необхідно дотримуватися вимог нормативних документів з охорони праці, наведених у додатку НА [7-9], та правил безпечної роботи, поданих в експлуатаційних документах на прилади та допоміжні пристрої.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту лише в тому випадку, якщо їх уведено разом із змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба звертатися до останнього видання відповідної публікації.

EN ISO 3170 Petroleum liquids - Manual sampling (ISO 3170:1988, including Amendment 1:1998)

EN ISO 3171 Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling ( ISO 3171:1988)

EN ISO 3675 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density - Hydrometer method ( ISO 3675:1998)

EN ISO 3696 Water for analytical laboratory use - Specification and test methods (ISO 3696:1987)

EN ISO 3838 Crude petroleum and liquid or solid petroleum products - Determination of density or relative density - Capillarystoppered pyknometer and graduated bicapillary pyknometer methods (ISO 3838:1983)

EN ISO 12185 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - Oscillating U-tube method (ISO 12185:1996).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN ISO 3170 Нафтопродукти рідкі. Метод ручного відбирання проб

EN ISO 3171 Нафтопродукти рідкі. Автоматичне відбирання проб із трубопроводу

EN ISO 3675 Сира нафта і нафтопродукти. Лабораторне визначання густини або відносної густини. Аерометричний метод

EN ISO 3696 Вода для лабораторних аналізів. Технічні умови та методи вимірювань

EN ISO 3838 Сира нафта, рідкі або тверді нафтопродукти. Визначання густини або відносної густини. Метод капілярного і бікапілярного пікнометра

EN ISO 12185 Сира нафта і нафтопродукти. Визначання густини методом вібраційної U-noдібної трубки.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online