ДСТУ 4632:2006 Нефть. Сбор и подготовка. Термины и определения понятий

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Нафта

ЗБИРАННЯ ТА ПІДГОТОВЛЯННЯ

Терміни та визначення понять

 ДСТУ 4632:2006

 

Відповідає офіційному тексту

 

 Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2008

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: філія «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут автоматизованих систем управління транспортом газу» Дочірнього підприємства «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (філія «НДПІАСУтрансгаз» ДП «Науканафтогаз» НАК «Нафтогаз України»)

РОЗРОБНИКИ: М. Гінзбург, д-р техн. наук (науковий керівник); О. Дідошак, канд. біолог, наук; Д. Єгер, д-р техн. наук; С. Коваленко; В. Колодяжний; Л. Середницький, канд. техн. наук; Р. Фролов

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України № 29 червня 2006 р. № 177 з 2007-10-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні пояснення

4 Загальні поняття

5 Класифікація та властивості нафти й нафтового газу

6 Технологія збирання та підготовляння нафти й нафтового газу

6.1 Предмет праці

6.2 Способи збирання нафти й нафтового газу

6.3 Системи збирання нафти й нафтового газу

6.4 Технологічні процеси підготовляння нафти й нафтового газу

6.5 Засоби технічного забезпечення

6.6 Нафтопромислова продукція

Додаток А Загальнонаукові та спеціальні терміни та визначення понять, потрібні для розуміння тексту стандарту

Додаток Б Абетковий покажчик українських термінів

Додаток В Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток Г Абетковий покажчик російських термінів

Додаток Д Класифікаційна схема системи понять

Додаток Е Бібліографія

 

ДСТУ 4632:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТА
ЗБИРАННЯ ТА ПІДГОТОВЛЯННЯ
Терміни та визначення понять

НЕФТЬ
СБОР И ПОДГОТОВКА
 Термины и определения понятий

PETROLEUM
GATHERING AND TREATMENT
Terms and definitions of concepts

Чинний від 2007-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять, що стосуються природних вуглеводневих продуктів, що їх видобувають із нафтових, нафтогазових і/чи нафтогазоконденсатних покладів, і поширюється на промислові технології збирання та підготовляння нафти й нафтового газу.

1.2 Терміни цього стандарту треба вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються нафтогазової сфери діяльності, в роботах зі стандартизації, а також в науковій, навчально-методичній і публіцистичній літературі.

1.3 Терміни цього стандарту треба вживати, виконуючи роботи зі стандартизації чи використовуючи її результати, усім суб’єктам стандартизації та суб’єктам господарювання, незалежно від форми власності та виду діяльності, а також громадським організаціям.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах