ДСТУ 1.2:2003 Национальная стандартизация. Порядок разработки национальных нормативных документов.

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
ПЕРЕДМОВА

ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держспоживстандарту України (УкрНДІССІ)

РОЗРОБНИКИ Н. Логвинова; Л. Осинська; В. Тетера, канд. фіз.-мат наук; Я. Юзьків, канд техн. наук (керівник розробки)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказ Держспоживстандарту України від 24 лютого 2003 p № 32

3 НА ЗАМІНУ ДCТУ 1.2-93

ЗМІСТ

1  Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Правила розроблення НД   

3.1 Загальні положення

З 2 Організація розроблення НД

З 3 Розроблення першої та другої редакцій проекту

3.4 Розроблення остаточної редакції проекту

3.5 Державна експертиза проекту

3.6 Прийняття та надання чинності НД

3.7 Правила державної реєстрації та видання НД

4 Правила впроваджування НД                                    

5 Правила перевіряння НД   

6  Правила переглядання НД    

7 Правила розроблення зміни та поправки до НД

8 Правила скасовування НД

9 Правила подання технічного звіту

Додаток А Зміст і виклад технічного завдання на розроблення НД

Додаток Б Зміст і виклад пояснювальної записки до проекту НД

Додаток В Побудова, виклад, зміст і форма зводу відгуків на проект НД

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

ПРАВИЛА РОЗРОБЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ

НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

NATIONAL STANDARDIZATION

RULES FOR DEVELOPING OF NATIONAL NORMATIVE DOCUMENTS

ДСТУ 1.2:2003

Чинний від 2003-07-01

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює правила, як розробляти, приймати, переглядати, змінювати, визнавати такими, що втратили чинність та розповсюджувати національні стандарти України, кодекси усталеної практики, зводи правил, настанови, правила (далі - НД). Положення цього стандарту застосовують усі суб єкти стандартизації, виконуючи роботи зі стандартизації

Цей стандарт можуть застосовувати також суб'єкти стандартизації які розробляють стандарти інших рівнів

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах