ДСТУ prEN 1672-1-2001 Оборудование для пищевой промышленности. Требования безопасности и гигиены. Основные положения. Часть 1. Требования безопасности (prEN 1672-1:1994, IDТ). С поправкой (ИУС № 4-2006)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
ДСТУ EN 1672-1-2001

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ І ГІГІЄНИ

Основні положення

Частина 1. Вимоги щодо безпеки

ДСТУ EN 1672-1-2001

(prEN 1672-1:1994, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

2002

до Збірки ДСТУ EN 1672-1-2001
                ДСТУ EN 1672-2-2001

Обладнання для харчової промисловості. Вимоги щодо безпеки і гігієни. Основні положення

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

Обкладинка

ДСТУ EN 1672-1-2001 ДСТУ EN 1672-2-2001

ДСТУ prEN 1672-1-2001 ДСТУ EN 1672-2-2001

Титульний лист збірки

ДСТУ EN 1672-1-2001 ДСТУ EN 1672-2-2001

ДСТУ prEN 1672-1-2001 ДСТУ EN 1672-2-2001

С. 3, зміст

ДСТУ EN 1672-1-2001 ДСТУ EN 1672-2-2001

ДСТУ prEN 1672-1-2001 ДСТУ EN 1672-2-2001

колонтитул

ДСТУ EN 1672-1-2001, ДСТУ EN 1672-2-2001

ДСТУ prEN 1672-1-2001, ДСТУ EN 1672-2-2001

С. 5, титульний лист ДСТУ EN 1672-1-2001

ДСТУ EN 1672-1-2001

ДСТУ prEN 1672-1-2001

С. 6-22, колонтитул

ДСТУ EN 1672-1-2001

ДСТУ prEN 1672-1-2001

(ІПС № 4-2006)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Відкритим акціонерним товариством «Український науково-дослідний і конструкторський інститут продовольчого машинобудування» (ВАТ «УкрНДІпродмаш»)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 р. № 656 з 2003-01-01

3 Стандарт відповідає prEN1672-1:1994 Food processing machinery—Safety and hygiene requirements— Basic concepts — Part 1: Safety requirements (Обладнання для харчової промисловості. Вимоги щодо безпеки і гігієни. Основні положення. Частина 1. Вимоги щодо безпеки). Стандарт видано з доз­волу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Бєлік, А. Щербаков, Д. Гоманюк (науковий керівник), Л. Малеванська

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення понять

4 Перелік видів небезпеки

5 Вимоги та/або заходи безпеки

6 Контролювання вимог та/або заходів безпеки

7 Настанови для споживача

Додаток А Покажчик стандартів, щодо небезпеки обладнання для харчової промисловості. Бібліографія

Додаток НА Перелік основних національних нормативних документів щодо безпеки обладнання для харчової промисловості

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад prEN 1672-1:1994 Food processing machinery — Safety and hygiene requirements — Basic concepts — Part 1: Safety requirements (Обладнання для харчової промис­ловості. Вимоги щодо безпеки і гігієни. Основні положення. Частина 1 .Вимоги щодо безпеки).

Відповідальна за цей стандарт — головна організація зі стандартизації Мінпромполітики України— ВАТ «УкрНДІпродмаш». Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Впровадження цього стандарту не скасовує чинність національних нормативних документів.

ДСТУ EN1672 складається з двох частин. У частині 1 викладено загальні вимоги щодо безпечності обладнання, яке використовують для виробництва харчових продуктів і корму для тварин. Частина 1 містить основні вимоги щодо безпеки для персоналу, що обслуговує обладнання.

У частині 2 викладено загальні вимоги стосовно небезпеки, пов'язаної з недотриманням вимог щодо гігієни під час експлуатації обладнання для харчової промисловості. Частина 2 містить основні види небезпеки для харчових продуктів, які можуть виникнути через обладнання і методи запобігання цій небезпеці для споживачів продуктів (продуктів, що їх виробляє обладнання).

Види небезпеки, охоплені стандартом, зазначено у розділі «Сфера застосування» кожної частини стандарту. Для видів небезпеки, які не охоплює стандарт, обладнання повинно відповідати EN 292.

У цьому стандарті є посилання на нормативні документи, що втратили чинність у зв'язку з їх замі­ною: prEN 547-2 на EN 547-2:1996, prEN 563 на EN 563:1994, prEN 953 на EN 953:1997, prEN 954-1 на EN 954-1:1996, prEN1088 на EN 1088:1995, IS01677 на ISO 2919:1999, EN 60204-1:1992 на ІЕС 60204-1:1997+ А1:1999, EN 60529 на ІЕС60529:1989+А1:1999.

Нормативні документи, на які є посилання у цьому стандарті, не прийняті в Україні як національні стандарти.

Копії зазначених стандартів можна отримати у Національному фонді нормативних документів.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено: на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» — офор­млено згідно з ДСТУ 1.5-93 та ДСТУ 1.7-2001;

— слово «небезпеки» замінено на «види небезпеки» (1.2,1.3,4,4.7);

— у 1.7 третій абзац перед словом «кондитерських» доповнено словом: «борошняних» (на відміну від кондитерських виробів, зазначених нижче) і вилучено абзац:«— обладнання для громадського харчу­вання та великих кухонь», що повторює попередній абзац;

— до розділу 2 вміщено «Національне пояснення», щодо перекладу назв стандартів українською мовою, яке в тексті виділено рамкою;

—  розділ 2 доповнено EN 414, на який є посилання в 4.1 і розділі 5;

— у розділі 4, перший абзац, вилучено слова: «Вступом та»;

— до 4.1.2 вміщено «Національну примітку» (за рекомендацією Держнаглядохоронпраці);

— у назві 5.1 і 5.2 замінено слово «вимоги» на «небезпеки» відповідно до 4.1,4.2 і аналогічно 5.3 (за рекомендацією Держнаглядохоронпраці);

— назву розділу 6 доповнено словами: «вимог та/або» відповідно до «Змісту» і тексту розділу;

— у розділі 6 виправлено нумерацію пунктів: 6.1 на 6.1.1.6.6 на 6.4,6.7.1 на 6.5.1,6.7.2 на 6.5.2,6.7.3 на 6.5.3,6.7.4 на 6.5.4,6.8 на 6.6,6.9 на 6.7;

— 6.5.2 викладено відповідно до 5.5.2;

— у 7.1.2.5—7.1.2.7 замінено помилкові посилання: 5.7.1.1 на 5.5.1.1,5.6.1.2 на 5.5.1.2,5.6.1.4 на

5.5.1.4 і 5.7.4    на 5.5.4;

—  вміщено додаток НА, в якому надано перелік основних національних нормативних документів щодо безпечності обладнання для харчової промисловості.

ДСТУ EN 1672-1-2001

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ І ГІГІЄНИ

Основні положення

Частина 1. Вимоги щодо безпеки

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ

Основные положения

Часть 1. Требования безопасности

FOOD PROCESSING MACHINERY SAFETY AND HYGIENE REQUIREMENTS

Basic concepts

Part 1. Safety requirements

Чинний від 2003-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює характерні вимоги щодо безпеки, що є суттєві щодо обладнання для харчової промисловості, і, які не містяться в інших європейських стандартах, або, які необхідні для розширення інших стандартів.

1.2 У частині 1 цього стандарту визначають методи усування або зменьшування цієї небезпеки за допомогою запобіжного обладнання і запобіжних заходів і необхідної інформації, що дає змогу корис­тувачеві цього стандарту вживати практичних дій, що гарантують безпеку.

У частині 2 встановлюють загальні вимоги щодо гігієни для обладнання, яке використовують для готування та обробляння харчових продуктів для людей, а там, де це доречно, і для тварин. Вона виз­начає види небезпеки, які стосуються використовування такого обладнання для харчової промисло­вості і в ній описано методи усування або зменшування цієї небезпеки, а також запобіжні заходи і не­обхідну інформацію, яка дає змогу споживачеві вживати безпечних заходів гігієни.

1.3 Стандарт не повторює описи видів небезпеки або заходи безпеки або інші матеріали, які вик­ладено в інших європейських стандартах, де вони достатньо охоплені. Види небезпеки, що не є уні­кальні або особливо важливі щодо обладнання для харчової промисловості, перелічено у додатку до цього стандарту разом з назвами інших стандартів, на які зроблено посилання.

1.4 Цей стандарт поширюється, головним чином, на обладнання, яке виготовлено після надан­ня чинності цьому стандартові.

1.5 Цей стандарт поширюється на всі види обладнання для харчової промисловості, що його використовують для періодичного, безперервного відкритого та закритого обробляння (яке визначено і наведено нижче), в якому використовують будь-який вид енергії для приводу, нагрівання або керу­вання і яке використовують на робочих місцях (які визначено) — за винятком обладнання для харчо­вої промисловості, яке використовують у домашньому господарстві. Стандарт поширюється на всі стадії існування обладнання і його використовування за призначеністю, враховуючи передбачуване неправильне застосовування, як це викладено у 3.12 EN 292-1.

1.6 Цей стандарт застосовують тільки під час використовування обладнання для харчових про­дуктів.

1.7 Приклади груп обладнання для харчової промисловості:

— хлібопекарське обладнання, хлібопекарські печі, обладнання для виготовляння макаронних ви­робів:

— обладнання та оснащення для виготовляння і обробляння хлібобулочних, борошняних кон­дитерських і макаронних виробів;

— печі і пекарське обладнання;

— обладнання та оснащення для обробляння зерна і фуражу;

— обладнання та оснащення для забивання і розрубування м'ясних туш:

— обладнання для розрубування м'ясних туш;

— машини і оснащення для забивання;

— варильні котли;

— коптильні установки;

— обладнання для обробляння морських продуктів;

— обладнання та оснащення для обробляння фруктів та овочів:

— автоклави;

— обладнання та оснащення для громадського харчування та великих кухонь;

— обладнання та оснащення для алкогольних та безалкогольних напоїв;

— обладнання та оснащення для молочних заводів;

— машини для збивання крему і обладнання для морозива;

— машини та оснащення для обробляння харчових олій та жирів;

— машини та оснащення для кондитерських виробів та шоколаду;

— обладнання та оснащення для обробляння кави та чаю:

— машини для обжарювання;

— машини та комплекси обладнання для цукрової промисловості;

— обладнання та оснащення для обробляння тютюну;

— холодильники та морозильники;

— обладнання для сортування яєць.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить вимоги з інших стандартів через посилання на ці стандарти із зазначен­ням і без зазначення року їх видання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях у тексті, а перелік стандартів наведено нижче. У разі посилань на стандарти із зазначенням року їх ви­дання наступні зміни чи наступні редакції цих стандартів дійсні для чинного стандарту, тільки коли їм надано чинності. У разі посилання на стандарти без зазначення року видання дійсне останнє видан­ня наведеного стандарту.

EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts — General principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292-2:1991 Safety of machinery — Basic concepts — General principles for design — Part 2: Techical principles and specifications

EN 60204-1:1992 Safety of machinery: Electrical requirements of machines prEN 563 (TC 122/WG 13) Temperatures of touchable surfaces (TC 122) Climate at the workplace prEN 954-1 Principles for the design of safety related control systems — Part 1: General principles prEN 1088 Interlocking devices prEN 953 Guards fixed and moveable

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (I.P.Code)

EN 626 Reduction, measurement and control of dust, fumes, gases from machines

ДСТУ EN 1672-1-2001

prEN 547-2 Safety of machinery — Human body dimensions — Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings

ISO 1677 Sealed radioactive sources: General ISO 2919 Sealed radioactive sources: Classification ISO/ТR 4826 Sealed radioactive sources: Leak test methods.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність обладнання. Основні поняття. Загальні принципи конструювання. Частина 1. Основна термінологія, методологія

EN 292-2:1991 Безпечність обладнання. Основні поняття. Загальні принципи конструювання. Частина 2.Технічні норми та їх деталізація

EN 60204-1:1992 Безпечність обладнання. Електротехнічні вимоги до обладнання prEN563 (ТС 122/WG 13) Температура поверхонь, до яких можливе доторкання (ТС 122) Клімат на робочому місці рrEN 954-1 Принципи конструювання систем керування, пов’язаних з безпекою. Частина 1. За­гальні принципи

рrEN 1088 Блокувальні пристрої

prEN 953 Захисні пристрої стаціонарні та пересувні

EN 60529 Ступені захисту, які забезпечуються оболонками (І.Р. код)

EN 626 Зменшення, вимірювання та контроль за пилом, димом, газами від машин рrEN 547-2 Безпечність обладнання. Визначання розмірів людського тіла. Частина 2. Принци­пи визначання розмірів, необхідних для отворів доступу

ISO 1677 Джерела радіоактивні герметичні. Загальні положення

ISO 2919 Джерела радіоактивні герметичні. Класифікація

ISO/TR 4826 Джерела радіактивні герметичні. Методи випробовування на витік

EN 414 Безпечність обладнання. Правила розробляння та подавання стандартів щодо безпеки

3 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано такі терміни та визначення понять:

3.1 харчовий продукт (food)

Кожен твердий або рідкий продукт, добавка або речовина, призначені для харчування людини або тварини, або напої і всі тютюнові вироби, за винятком медикаментів.

3.2 робоче місце (place of work)

Обладнання для харчової промисловості, використовуване на робочому місці, що стосується обладнання, яке використовують у будь-яких приміщеннях, де обробляють і виробляють харчовий продукт, за винятком домашнього господарства.

3.3 домашнє господарство (domestic home)

Домашнє господарство стосується приміщень, які не є робочими місцями, де у приватному по­мешканні обробляють або виробляють харчові продукти для приватного споживання.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online