ДСТУ EN 60332-1-3:2016 Огневые испытания электрических и волоконно-оптических кабелей. Часть 1-3. Испытания на вертикальное распространение пламени единичного изолированного провода или кабеля. Метод определе...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВОГНЕВІ ВИПРОБУВАННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ВОЛОКОННО-
ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ
Частина 1-3. Випробування на вертикальне
поширювання полум’я одиничного
ізольованого проводу чи кабелю
Метод визначення крапель/часток
із запалювальною здатністю

ДСТУ EN 60332-1-3:2016
(EN 60332-1-3:2004; EN 60332-1-3:2004/А1:2015, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 29 листопада 2016 р. № 398 з 2017-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 60332-1-3:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 1-3: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable — Procedure for determination of flaming droplets/particles (Випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів у вогневих умовах. Частина 1-3. Випробування на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю. Метод визначення крапель/часток із запалювальною здатністю) із зміною EN 60332-1-3:2004/А1:2015 і внесений з дозволу CENELEC, rue de Stassart 35 В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 60332-1-3:2014; ДСТУ EN 60332-1-3:2014/Зміна № 1:2016 (EN 60332-1-3:2004/А1:2015, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Випробовувальне устатковання

4.1 Загальні положення

4.2 Джерело запалювання

4.3 Фільтрувальний папір

5 Процедура випробовування

5.1 Випробні зразки

5.2 Кондиціювання

5.3 Розміщення випробного зразка

5.4 Прикладання полум’я

6 Оцінювання результатів випробування

Додаток А Рекомендовані вимоги до технічних показників

Бібліографія

Додаток ZA Перелік міжнародних нормативних документів, на які є посилання, і відповідних європейських нормативних документів

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 60332-1-3:2016 (EN 60332-1-3:2004; EN 60332-1-3/А1:2015, IDT) «Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-3. Випробування на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю. Метод визначення крапель/часток із запалювальною здатністю», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 60332-1-3:2004 (ІЕС 60332-1-3:2004) «Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 1-3: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable — Procedure for determination of flaming droplets/particles» із зміною EN 60332-1-3:2004/A1:2015 (IEC 60332-1-3:2004/A1:2015) є однією з частин EN 60332 та має статус групового нормативного документа з безпеки згідно з ІЕС Guide 104.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 60332-1-3:2014 «Випробування електричних і волоконно-оптичних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1-3. Випробування одножильного ізольованого проводу чи кабелю на вертикальне поширювання полум'я. Процедура виявлення вогненно-рідинних крапель/часток» (EN 60332-1-3:2004, IDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

Дотримання вимог за цим стандартом надає презумпцію відповідності вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, розробленого на основі Директиви 2014/35/ЄС.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— назву стандарту «Випробовування електричних та волоконно-оптичних кабелів у вогневих умовах» замінено на «Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів» згідно з ДСТУ 3855-99 «Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення»;

— слова «ця частина ІЕС 60332», «ІЕС 60332-1-3», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови» до EN 60332-1-3:2004, EN 60332-1-3:2004/А1:2015, ІЕС 60332-1-3:2004, ІЕС 60332-1-3:2004/А1:2015 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— у розділах «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті).

Текст зміни EN 60332-1 -3:2004/А1:2015 (ІЕС 60332-1-3:2004/А1:2015) долучено до цього стандарту і в тексті позначено подвійною рискою на березі сторінки.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВОГНЕВІ ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ
ТА ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ
Частина 1-3. Випробування на вертикальне поширювання
полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю
Метод визначення крапель/часток із запалювальною здатністю

TESTS ON ELECTRIC AND OPTICAL FIBRE
CABLES UNDER FIRE CONDITIONS
Part 1-3. Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable
Procedure for determination of flaming droplets/particles

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті наведено метод вогневого випробовування одиничного вертикально розташованого ізольованого електричного проводу чи кабелю або волоконно-оптичного кабелю, за яким оцінюють запалювальну здатність крапель/часток, що відокремлюються від них, за встановлених умов випробовування.

Додаток А містить рекомендовані вимоги щодо технічних показників.

Цей метод випробування потребує застосування полум’я попередньо змішаного типу потужністю 1 кВт і призначений для загального використання. Однак, цей метод може бути не придатний для випробовування ізольованого проводу чи кабелю із загальним поперечним перерізом жил до 0,5 мм2, у яких ці жили розплавляються до моменту закінчення випробовування, або волоконно-оптичних кабелів, які руйнуються до моменту закінчення випробовування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Якщо посилання датовані, застосовують лише зазначені видання. Якщо посилання не датовані, застосовують найновіші зазначені видання (включно з усіма поправками).

ІЕС 60332-1-1 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable — Apparatus

IEC 60811-203 Electric and optical fibre cables — Test methods for non-metallic materials — Part 203: General tests — Measurement of overall dimensions

IEC Guide 104 The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60332-1-1 Випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів у вогневих умовах. Частина 1-1. Випробування на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю. Устатковання

ІЕС 60811-203 Кабелі електричні та оптичні. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 203. Загальні випробування. Вимірювання зовнішніх розмірів

ІЕС Guide 104 Підготовлення публікацій з безпеки та використання основоположних і групових публікацій з безпеки.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online