ДСТУ EN 60332-1-2:2017 Огневые испытания электрических и волоконно-оптических кабелей. Часть 1-2. Испытание на вертикальное распространение пламени единичного изолированного провода или кабеля. Метод испытани...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 60332-1-2:2017
(EN 60332-1-2:2004; А1:2015; А11:2016, IDТ;
ІЕС 60332-1-2:2004; А1:2015, IDТ)

ВОГНЕВІ ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ
ТА ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ

Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширення
полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю
Метод випробування полум’ям попередньо
 змішаного типу потужністю 1 кВт

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 12 грудня 2017 р. №410 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 60332-1-2:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable — Procedure for 1 kW pre-mixed flame (Випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів у вогневих умовах. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширення полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю. Метод випробування попередньо змішаним полум’ям 1 кВт) зі змінами EN 60332-1-2:2004/А1:2015, EN 60332-1-2:2004/А11:2016 і внесений з дозволу CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 60332-1-2:2016 (EN 60332-1-2:2004, IDТ); ДСТУ EN 60332-1-2:2016/ Зміна № 1:2016 (EN 60332-1-2:2004/А1:2015, IDТ)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Випробовувальне устатковання

5 Процедура випробовування

5.1 Випробний зразок

5.2 Кондиціювання

5.3 Розміщення випробного зразка

5.4 Прикладання полум’я

6 Оцінювання результатів випробування

Додаток А (довідковий) Рекомендовані вимоги до технічних показників

Бібліографія

Додаток ZA (обов’язковий) Перелік міжнародних нормативних документів, на які є посилання, і відповідних європейських нормативних документів

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 60332-1-2:2017 (EN 60332-1-2:2004; А1:2015; А11:2016, IDT; ІЕС 60332-1-2:2004; А1:2015, IDT) «Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширення полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю. Метод випробування полум’ям попередньо змішаного типу потужністю 1 кВт», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 60332-1-2:2004 (ІЕС 60332-1-2:2004) (версія еп) «Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable — Procedure for 1 kW pre-mixed flame» зі змінами EN 60332-1-2:2004/A1:2015 (IEC 60332-1-2:2004/A1:2015) та EN 60332-1-2:2004/A11:2016 (версія en), який має статус групового нормативного документа з безпеки згідно з ІЕС Guide 104.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 60332-1-2:2016 (EN 60332-1-2:2004, IDT) «Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу чи кабелю. Метод випробування полум’ям попередньо змішаного типу потужністю 1 кВт» та ДСТУ EN 60332-1-2:2016/3міна № 1:2016 (EN 60332-1-2:2004/А1:2015, IDT), які прийнято методом підтвердження та не враховують усіх змін, внесених до європейського стандарту.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— у назві стандарту «Випробовування електричних та волоконно-оптичних кабелів у вогневих умовах» замінено на «Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів» згідно з ДСТУ 3855-99 «Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення»;

— слова «ця частина ІЕС 60332» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 60332-1-2:2004;

— з «Передмови» до ІЕС 60332-1-2:2004 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— у розділі «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— у 3.1 виправлено друкарську помилку: «1.489» замінено на «4.189»;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Текст змін EN 60332-1 -2.2004/А1:2015 та EN 60332-1-2:2004/А11:2016 у тексті позначено подвійною рискою на березі сторінки.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВОГНЕВІ ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ
Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширення
полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю
Метод випробування полум’ям попередньо змішаного типу потужністю 1 кВт

TESTS ON ELECTRIC AND OPTICAL FIBRE CABLES UNDER FIRE CONDITIONS
Part 1-2. Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable
Procedure for 1 kW pre-mixed flame

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено метод вогневого випробовування одиничного вертикально розташованого ізольованого електричного проводу чи кабелю або волоконно-оптичного кабелю на стійкість до вертикального поширення полум’я. Опис випробувального устатковання наведено в ІЕС 60332-1-1.

Примітка 1. Випробування згідно з цим стандартом можна проводити одночасно з випробуванням згідно з ІЕС 60332-1-3, якщо цього вимагають.

Додаток А містить рекомендовані вимоги до технічних показників.

Цей стандарт вимагає застосування полум’я попередньо змішаного типу потужністю 1 кВт і призначений для загального використання. Однак встановлений ним метод може бути не придатний для випробовування ізольованого проводу чи кабелю із загальним поперечним перерізом жил до 0,5 мм2, у яких ці жили розплавляються до моменту закінчення випробовування, або волоконно-оптичних кабелів, які руйнуються до моменту закінчення випробовування. У таких випадках рекомендовано застосовувати метод згідно з ІЕС 60332-2-2.

Примітка 2. У деяких випадках використання ізольованого проводу чи кабелю, стійкого до поширення полум'я і відповідного вимогам цього стандарту, не гарантувало запобігання поширенню вогню за інших способів їх прокладання, тому в разі, коли ризик поширення вогню великий, наприклад для кабелів, що мають значну протяжність і прокладені вертикально в пучках, рекомендовано вживати спеціальних застережних заходів. Якщо зразок кабелю відповідає вимогам щодо технічних показників, рекомендованим цим стандартом, то це означає, що він буде себе поводити так само, як за умови прокладання в пучках (див. серію стандартів ІЕС 60332-3).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60332-1-1 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable — Apparatus

IEC 60695-4 Fire hazard testing — Part 4: Terminology concerning fire tests for electrotechnical products

ІЕС 60811-203 Electric and optical fibre cables — Test methods for non-metallic materials — Part 203: General tests — Measurement of overall dimensions

IEC Guide 104 The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60332-1-1 Випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів у вогневих умовах. Частина 1-1. Випробування на вертикальне поширення полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю. Устатковання

ІЕС 60695-4 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 4. Термінологія з вогневих випробувань електротехнічних виробів

ІЕС 60811-203 Кабелі електричні та оптичні. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 203. Загальні випробування. Вимірювання зовнішніх розмірів

ІЕС Guide 104 Підготовлення публікацій з безпеки та використання основоположних і групових публікацій з безпеки.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online