ДБН В.2.3-15:2007 Сооружения транспорта. Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей. С Изменениями № 1, № 2 и № 3

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту
Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.3-15:2007
із Зміною № 1, Зміною № 2 та Зміною № 3

Актуалізований текст в
останній редакції із внесеними змінами

Київ
Міністерство розвитку громад та територій України
2022

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Студія неординарного проектування Міжнародної академії архітектури (Т. Бадаянц, архітектор, керівник розробки; О. Бутченко, інженер, М. Христюк, канд. техн. наук – відповідальні виконавці)

За участю:
ЗАТ "ГІПРОцивільпромбуд" (Г. Сафонов, архітектор)
КНУБА (Є. Рейцен, канд. техн. наук) О. Авдієнко, архітектор; А. Економов, архітектор

РОЗРОБЛЕНО Зміну № 1: Публічне акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ПАТ "КИЇВЗНДІЕП")

За участю:
Державна служба України з надзвичайних ситуацій ДУ "Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України"
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій

РОЗРОБЛЕНО
Зміну № 2: Публічне акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ПАТ "КИЇВЗНДІЕП")

За участю:
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій

РОЗРОБЛЕНО
Зміну № 3: Публічне акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ПАТ "КИЇВЗНДІЕП")

РОЗРОБНИКИ: В. Бельчиков; Б. Губов; Т. Іокова; В. Куцевич, д-р.арх. (науковий керівник); А.Нечепорчук, канд. техн. наук; О. Пащенко; Л. Філатова; І. Чернядьєва; В. Шпара, канд. арх.

За участю:
ТОВ "НВО "Інститут гаражного будівництва" (О. Білокрис; Л. Данилко; Д. Старосельський; В. Татаренко, канд.техн. наук; А. Шелудько)
Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту ДСНС України (Я. Балло, канд. техн. наук; В. Ніжник , д-р. техн. наук; Ю. Фещук, канд. техн. наук; А. Циганков)

2 ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Мінбуду України

ВНЕСЕНО Зміна № 1, 2: Департамент з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку Мінрегіону України

ВНЕСЕНО Зміна № 3: Директорат технічного регулювання в будівництві Міністерства роз- витку громад та територій України

3 ПОГОДЖЕНО:
Департамент державної автомобільної інспекції МВС України (лист від 10.08.2006 № 4/7-4398)
Державний департамент пожежної безпеки МНС України (лист від 11.08.2006 №32/3/3322)
Міністерство охорони навколишнього природного середовища Укра- їни (лист від 27.07.2006 № 6467/20-1)
Міністерство охорони здоров’я України (лист від 05.07.2006 № 05.01.01-16/915)

ПОГОДЖЕНО
Зміну № 3: Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 25.11.2021 № 01-19927/261-2)
Міністерство інфраструктури України (лист від 15.12.2021 № 16688/27/10-21)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Мінбуду України від 07.02.2007 № 44 і введено в дію з 01.08.2007

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Зміни № 1: наказ Мінрегіону України від 14.06.2018 р. № 140, з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня її опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України"(2018-10-01)

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Зміни № 2: наказ Мінрегіону України від 25.09.2018 р. № 252, з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня її опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Мініс- терства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України" (2019-07-01)

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Зміни № 3: наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 30.12.2021 № 366 та накази від 31.01.2022 № 22, від 08.04.2022 № 62, від 16.05.2022 № 72 з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (з 2022-09-01)

Мінрегіон України, 2022

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство "Укрархбудінформ»

ЗМІСТ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5 ПЛАНУВАННЯ АВТОСТОЯНОК

6 ВИМОГИ ДО ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ГАРАЖІВ

Загальні вимоги

Надземні гаражі закритого типу
(Слово у назві підрозділу змінено, Зміна № 2, Зміна № 3)

Надземні гаражі відкритого типу
(Слово у назві підрозділу змінено, Зміна № 2, Зміна № 3)

Підземні гаражі

Механізовані та автоматизовані гаражі
(Назву підрозділу змінено, Зміна № 2)

Перехоплюючі автостоянки
(Підрозділ долучено і вилучено, Зміна № 2, Зміна № 3)

7 ПЛАНУВАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ПОСТІВ МИТТЯ, ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ

8 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ АВТОСТОЯНОК І ГАРАЖІВ

Загальні вимоги

Водопостачання та каналізація автостоянок і гаражів

Опалення, вентиляція та протидимний захист гаражів

Електропостачання та електрообладнання гаражів та автостоянок
(Назву підрозділу змінено, Зміна № 3)

Автоматичні системи пожежогасіння та пожежної сигналізації
(Назву підрозділу змінено, Зміна № 2)

9 БЕЗПЕКА ТА ДОСТУПНІСТЬ У ВИКОРИСТАННІ АВТОСТОЯНОК І ГАРАЖІВ
(Розділ 9 долучено, Зміна № 2)

ДОДАТОК А Нормативні посилання
(Назву додатка А змінено, Зміна № 2)

ДОДАТОК Б Терміни та визначення понять
(Назву додатка Б змінено, Зміна № 3)

ДОДАТОК В Основні типи гаражів

ДОДАТОК Г Основні габаритні характеристики легкових автомобілів і мікроавтобусів І категорії

ДОДАТОК Д Схеми розміщення автомобілів середнього класу на відкритих стоянках і в гаражах
(Назву додатка Д змінено, Зміна № 3)

ДОДАТОК Є Габаритні наближення (захисні зони) автомобілів і ширини внутрішнього проїзду в приміщеннях їхнього зберігання та на постах ТО і ТР

ДОДАТОК Ж Класифікація і найбільш часто застосовувані типи рамп (пандусів)

ДОДАТОК И Бібліографія
(Додаток И долучено, Зміна № 2)

ДОДАТОК К Класифікація типів гаражів
(Додаток К долучено,Зміна № 3)

ДОДАТОК Л Схема функціонування механізованого паркувального модуля (МПМ) з незалежним способом парквання
(Додаток Л долучено, Зміна № 3)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Cпоруди транспорту
Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

Актуалізована редакція ДБН В.2.3-15:2007
зі Змінами №1, № 2 і № 3

Чинні від 2022-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Дані норми поширюються на проектування нових та реконструкцію існуючих автостоянок і гара- жів незалежно від форм їх власності та відомчої належності і є обов'язковими для всіх організацій, громадських об'єднань, фізичних осіб. Норми встановлюють основні положення та вимоги до об'ємно-планувальних рішень, а також до інженерного обладнання автостоянок і гаражів, які призначені для постійного та тимчасового зберігання легкових автомобілів та інших мототранспортних засобів (далі автомобілів) з двигунами, що працюють на бензині та дизельному паливі, а також електромобілів.

Норми не поширюються на будинки, споруди та приміщення:

- для зберігання легкових автомобілів з двигунами, що працюють на стисненому природному газі (СПГ), скрапленому вуглеводневому газі (СВГ) та транспортних засобів, що використовують декілька видів палива, одним з яких є СПГ та/або СВГ;

- для автобусів і вантажних автомобілів, проектування яких здійснюється згідно з вимогами ВСН 01 та інших нормативних документів.
(Розділ 1 змінено, Зміна № 2, Зміна № 3)

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Перелік нормативних документів, на які є посилання в даних нормах, наведений у додатку А.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online