ДСТУ 8429:2015 Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОКАТ ІЗ РЕСОРНО-ПРУЖИННОЇ ВУГЛЕЦЕВОЇ ТА ЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ
Технічні умови

ДСТУ 8429:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термо- зміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі» (ТК 4)

РОЗРОБНИКИ: Є. Буділова; Г. Левченко, д-р техн. наук; Є. Рибалка; Т. Суровцева

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 21 серпня 2015 р. № 101 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 14959-79)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Класифікація

4 Основні параметри й розміри

5 Технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

7 Маркування і пакування

8 Правила транспортування та зберігання

9 Методи контролювання

10 Правила приймання

Додаток А Призначеність прокату

Додаток Б Смуги прожарюваності сталі

Додаток В Границі коливань твердості за довжиною торцевих зразків для марочних смуг прожарюваності

Додаток Г Максимально допустимі розміри для виготовлення ресор та пружин

Додаток Д Двомовний словник термінів, застосовних у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОКАТ ІЗ РЕСОРНО-ПРУЖИННОЇ ВУГЛЕЦЕВОЇ ТА ЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ
Технічні умови

ПРОКАТ ИЗ РЕССОРНО-ПРУЖИННОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ И ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ
Технические условия

SPRING STEEL BARS CARBON AND ALLOY
Specifications

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на прокат сортовий гарячекатаний та кований діаметром або завтовшки до 250 мм, а також прокат калібрований та зі спеціальним обробленням поверхні з вуглецевої та легованої конструкційної сталі, призначений для виготовлення пружин, ресор та інших деталей машин і механізмів, які застосовують у загартованому та відпущеному стані.

У частині норм хімічного складу цей стандарт поширюється на всі інші види прокату, зливки, поковки та штамповки.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3058-95 Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання (ГОСТ 7566-94, IDТ)

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3400:2006 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 4737:2007/Г0ст 2879-2006 Прокат сортовий сталевий гарячекатаний шестигранний. Сортамент (EN 10061:2003, NEQ; ГОСТ 2879-2006, IDТ)

ДСТУ 4738:2007/Г0ст 2590-2006 Прокат сортовий сталевий гарячекатаний круглий. Сортамент (EN 10060:2003, NEQ; ГОСТ 2590-2006, IDТ)

ДСТУ 4746:2007/Г0ст 2591-2006 Прокат сортовий сталевий гарячекатаний квадратний. Сортамент (EN 10059:2003, NEQ; ГОСТ 2591-2006, IDТ)

ДСТУ 4747:2007/ГОСТ 103-2006 Прокат сортовий сталевий гарячекатаний штабовий. Сортамент (EN 10058:2003, NEQ; ГОСТ 103-2006, IDТ)

ДСТУ 6026:2008/Г0ст 26877-2008 Металопродукція. Методи вимірювання відхилів форми (ГОСТ 26877-2008, IDТ)

ДСТУ 7749:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Загальні вимоги до методів аналізу

ДСТУ 7750:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення загального вуглецю та графіту

ДСТУ 7751:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення сірки

ДСТУ 7752:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення фосфору

ДСТУ 7753:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення кремнію

ДСТУ 7754:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення марганцю

ДСТУ 7756:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення хрому

ДСТУ 7757:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення міді

ДСТУ 7758:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення нікелю

ДСТУ 7761:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Метод визначення цирконію

ДСТУ 7809:2015 Прокат сортовий, калібрований, зі спеціальним обробленням поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні вимоги

ДСТУ ГОСТ 162:2009 Штангенглубиномеры. Технические условия (ГОСТ 162-90 (ИСО 3599-76), IDТ) (Штангенглибиноміри. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDT) (Штангенциркулі. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови) (ГОСТ 427-75, IDT)

ДСТУ ГОСТ 6507:2009 Микрометры. Технические условия (Мікрометри. Технічні умови) (ГОСТ 6507-90, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12344:2005 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення вуглецю (ГОСТ 12344-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12345:2004 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89) Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення сірки (ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89), IDT)

ДСТУ ГОСТ 12348:2009 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца (ГОСТ 12348-78 (ИСО 629-82), IDT) (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення марганцю)

ДСТУ ГОСТ 12351-2003 (ИСО 4942:1988, ИСО 9647:1889) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ванадия (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення ванадію) (ГОСТ 12351-2003 (ИСО 4942:1988, ИСО 9647:1889, IDT))

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежна та вибухова безпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 1133-71 Сталь кованая круглая и квадратная. Сортамент (Сталь кована кругла і квадратна. Сортамент)

ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) Металлы. Методы испытания на растяжение (Метали. Методи випробовування на розтяг)

ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77) Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя (Сталь. Методи визначення глибини зневуглецьованого шару)

ГОСТ 1778-70 (ИСО 4767-79) Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений (Сталь. Металографічні методи визначення неметалевих включень)

ГОСТ 2216-84 Калибры-скобы гладкие регулируемые. Технические условия (Калібри-скоби рівні регульовані. Технічні умови)

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики (Шорсткість поверхні. Параметри і характеристики)

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия (Косинці перевіряльні 90°. Технічні умови)

ГОСТ 4405-75 Полосы горячекатаные и кованые из инструментальной стали. Сортамент (Смуги гарячекатані та ковані з інструментальної сталі. Сортамент)

ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия (Кутоміри з ноніусом. Технічні умови)

ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна (Сталі й сплави. Методи виявлення та визначення величини зерна)

ГОСТ 5657-69 Сталь. Метод испытания на прокаливаемость (Сталь. Метод випробовування на прожарюваність)

ГОСТ 7417-75 Сталь калиброванная круглая. Сортамент (Сталь калібрована кругла. Сортамент)

ГОСТ 7419-90 Прокат стальной горячекатаный для рессор. Сортамент (Прокат сталевий гарячекатаний для ресор. Сортамент)

ГОСТ 7564-97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний (Прокат. Загальні правила відбирання проб, заготівок і зразків для механічних і технологічних випробувань)

ГОСТ 7565-81 (ИСО 377.2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава (Чавун, сталь і сплави. Метод відбирання проб для визначення хімічного складу)

ГОСТ 8559-75 Сталь калиброванная квадратная. Сортамент (Сталь калібрована квадратна. Сортамент)

ГОСТ 8560-78 Прокат калиброванный шестигранный. Сортамент (Прокат калібрований шестигранний. Сортамент)

ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю (Метали. Метод визначення твердості за Брінеллем)

ГОСТ 10243-75 Сталь. Метод испытаний и оценки макроструктуры (Сталь. Метод випробовування та оцінювання макроструктури)

ГОСТ 12346-78 (ИСО 439-82, ИСО 4829-1-86) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення кремнію)

ГОСТ 12347-77 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення фосфору)

ГОСТ 12349-83 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения вольфрама (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення вольфраму)

ГОСТ 12350-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення хрому)

ГОСТ 12352-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення нікелю)

ГОСТ 12355-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення міді)

ГОСТ 12360-82 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения бора (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення бору)

ГОСТ 14955-77 Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности. Технические условия (Сталь якісна кругла зі спеціальним обробленням поверхні. Технічні умови)

ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа (Сталь. Метод фотоелектричного спектрального аналізування)

ГОСТ 22235-76 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных работ и маневровых работ (Вагони вантажні магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні вимоги щодо забезпечення збереження під час проведення робіт з навантаження й розвантаження та маневрових робіт)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно- штучних вантажів. Основні параметри і розміри)

ГОСТ 28473-90 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа (Чавун, сталь, феросплави, хром, марганець металеві. Загальні вимоги до методів аналізування)

ДБН В.1.4-1.01-97 СРББ. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДСП 3.3.1.038-99 Підприємства чорної металургії. Державні санітарні правила

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого устатковання).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online