ДСТУ 2972:2010 Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования и методы испытаний

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ МИЙНІ СИНТЕТИЧНІ ПОРОШКОПОДІБНІ
Загальні технічні вимоги та методи випробовування

ДСТУ 2972:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Синтетичні мийні засоби» (ТК 49), ТОВ «Науково-технічний центр «ВНДІХІМПРОЕКТ»

РОЗРОБНИКИ: В. Ковальов, канд. техн. наук; Е. Кривошеєв, Л. Маковецька, канд. хім. наук; В. Миголь; Т. Рубцова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 27 грудня 2010 р. № 595

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 2972-94 (ГОСТ 25644-96)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні технічні вимоги

5 Методи контролювання

Додаток А Марковання спожиткової тари порошку стосовно його складу

Додаток Б Визначання масової частки пилу в порошку та піноутворювальної здатності

Б.1 Визначання масової частки пилу в порошках

Б.2 Визначання піноутворювальної здатності

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ МИЙНІ СИНТЕТИЧНІ ПОРОШКОПОДІБНІ
Загальні технічні вимоги та методи випробовування

СРЕДСТВА МОЮЩИЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОРОШКООБРАЗНЫЕ
Общие технические требования и методы испытаний

POWDER SYNTHETIC DETERGENTS
General technical requirements and test methods

Чинний від 2011-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на засоби мийні синтетичні порошкоподібні (далі — порошки), які містять мило та/або інші поверхнево-активні речовини (далі — ПАР), органічні та неорганічні компоненти та призначені для прання.

1.2 Стандарт установлює загальні технічні вимоги та методи випробовування.

1.3 Вимоги щодо безпечності порошку викладено у розділі 4.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2161:2010 Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Метод визначання здатності до біологічного розкладання аніонних поверхнево-активних речовин

ДСТУ 2207.1-93 (ГОСТ 22567.5-93) Засоби мийні синтетичні і речовини поверхнево-активні. Методи визначення концентрації водневих іонів

ДСТУ 2665-94 (ГОСТ 22567.15-95) Засоби мийні синтетичні. Метод визначення мийної здатності

ДСТУ 3126-95 Засоби мийні синтетичні. Терміни та визначення

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Лінійка вимірювальна металева. Технічні умови

ДСТУ ISO 4312:2005 Речовини поверхнево-активні. Оцінювання окремих видів дій під час прання. Методи аналізу та випробування чистого контрольного зразка бавовняної тканини

ГОСТ 334-73 Бумага масштабно-координатная. Технические условия (Папір масштабно-координатний. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10597-87 Кисти и щетки малярные. Технические условия (Пензлі та щітки малярні. Технічні умови)

ГОСТ 12302-83 Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие технические условия (Пакети з полімерних та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для харчових продуктів, сірників, тютюнових виробів і мийних засобів. Технічні умови)

ГОСТ 13841-95 Ящики из гофрированного картона для химической продукции. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для хімічної продукції. Технічні умови)

ГОСТ 17065-94 Барабаны картонные навивные. Технические условия (Барабани картонні навивні. Технічні умови)

ГОСТ 17339-79 Пачки складные для сыпучих товаров бытовой химии. Технические условия (Пачки складні для сипких товарів побутової хімії. Технічні умови)

ГОСТ 17811-78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия (Мішки поліетиленові для хімічної продукції. Технічні умови)

ГОСТ 18573-86 Ящики деревянные для продукции химической промышленности. Технические условия (Ящики дерев’яні для продукції хімічної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 22567.1-77 Средства моющие синтетические. Метод определения пенообразующей способности (Засоби мийні синтетичні. Метод визначання піноутворювальної здатності)

ГОСТ 22567.7-87 Средства моющие синтетические. Метод определения массовой доли фосфорнокислых солей (Засоби мийні синтетичні. Метод визначання масової частки фосфорнокислих солей)

ГОСТ 22567.11-82 Средства моющие синтетические. Метод определения отбеливающей способности (Засоби мийні синтетичні. Метод визначання вибілювальної здатності)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25776-83 Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка групповая в термоусадочную пленку (Продукція поштучна і у спожитковій тарі. Паковання групове в термозсідальну плівку).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах