ДСТУ EN 60332-2-2:2018 Огневые испытания электрических и волоконно-оптических кабелей. Часть 2-2. Испытания на вертикальное распространение пламени единичного изолированного провода или кабеля небольших разме...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВОГНЕВІ ВИПРОБУВАННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИХ
ТА ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ
Частина 2-2. Випробування на вертикальне
поширення полум’я одиничного ізольованого
проводу чи кабелю невеликих розмірів.
Метод випробування полум’ям
дифузійного типу

ДСТУ EN 60332-2-2:2018
(EN 60332-2-2:2004, IDT;
IEC 60332-2-2:2004, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») 02 жовтня 2018 р. № 341 з 2019–10–01

3 Національний стандарт відповідає EN 60332-2-2:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 2-2: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable — Procedure for diffusion flame (Випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів у вогневих умовах. Частина 2-2. Випробування на вертикальне поширення полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю. Метод випробування дифузійним полум’ям) і внесений з дозволу CEN, Аvenue Marnix 17, B-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 60332-2-2:2016 (EN 60332-2-2:2004, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Випробувальне устатковання

5 Процедура випробування

5.1 Випробний зразок

5.2 Кондиціювання

5.3 Розміщення випробного зразка

5.4 Прикладання полум’я

6 Оцінювання результатів випробування

Додаток А (довідковий) Рекомендовані вимоги до технічних показників

Бібліографія

Додаток ZA (обов’язковий) Перелік міжнародних нормативних документів, на які є посилання, і відповідних європейських нормативних документів

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 60332-2-2:2018 (EN 60332-2-2:2004, IDT) «Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 2-2. Випробування на вертикальне поширення полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю невеликих розмірів. Метод випробування полум’ям дифузійного типу», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 60332-2-2:2004 (IEC 60332-2-2:2004) (версія en) «Tests on electric and optical fibre cables under fie conditions — Part 2-2: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable — Procedure for diffusi on flame», який має статус групового нормативного документа з безпеки згідно з ІЕС Guide 104.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 60332-2-2:2016 (EN 60332-2-2:2004, IDT) «Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 2-2. Випробування на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю невеликих розмірів. Метод випробування полум’ям дифузійного типу», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— у назві стандарту «Випробовування електричних та волоконно-оптичних кабелів у вогневих умовах» замінено на «Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів» згідно з ДСТУ 3855-99 «Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення»;

— слова «ця частина ІЕС 60332» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведені «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 60332-2-2:2004 та IEC 60332-2-2:2004;

— змінено познаки одиниць фізичних величин відповідно до серії ДСТУ ISO 80000 «Величини та одиниці»;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВОГНЕВІ ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ
ТА ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ
Частина 2-2. Випробування на вертикальне поширення полум’я одиничного
ізольованого проводу чи кабелю невеликих розмірів.
Метод випробування полум’ям дифузійного типу

TESTS ON ELECTRIC AND OPTICAL FIBRE CABLES
UNDER FIRE CONDITIONS
Part 2-2. Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable.
Procedure for diffusion flame

Чинний від 2019–10–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено метод вогневого випробування одиничного вертикально розташованого ізольованого електричного проводу чи кабелю або волоконно-оптичного кабелю невеликих розмірів на стійкість до вертикального поширення полум’я. Опис випробувального устатковання наведено в IEC 60332-2-1.

У цьому стандарті встановлено метод випробування волоконно-оптичного кабелю або електричного ізольованого проводу чи кабелю невеликих розмірів, який застосовують, коли волоконно-оптичні кабелі невеликих розмірів руйнуються або провідники невеликих розмірів розплавляються під час прикладання полум’я за методом згідно з IEC 60332-1-2. Його рекомендовано застосовувати для випробування одиничних ізольованих проводів чи кабелів із поперечним перерізом до 0,5 мм2.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

IEC 60332-2-1 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 2-1: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable — Apparatus

ІЕС 60695-4 Fire hazard testing — Part 4: Terminology concerning fire tests for electrotechnical products

IEC Guide 104 The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60332-2-1 Випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів у вогневих умовах. Частина 1-1. Випробування на вертикальне поширення полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю невеликих розмірів. Устаткування

IEC 60695-4 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 4. Термінологія з вогневих випробувань електротехнічних виробів

IEC Guide 104 Підготування публікацій з безпеки та використання основоположних і групових публікацій з безпеки.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online